Vraždění a hrůzy, které způsobujeme po světě

13. 6. 2011

Toto je příběh o vzestupu strojů a proč už nikdo nevěří, že je možné změnit svět k lepšímu. Jak jsme se rozhodli, že jsme sami stroje, hráli jsme videohry a pomohli jsme vyvolat v Africe světovou válku.

Toto je shrnutí třetí části seriálu BBC od Adama Curtise "Jak na nás všechny dohlížejí stroje láskyplné milosti".

Druhá část seriálu je ZDE

První část seriálu je ZDE

Video třetí části seriálu je ZDE

Stávka: jde tu zrovna o to, oč tu doopravdy "běží"?

13. 6. 2011 / Miloš Dokulil

Už ten můj nadpis vypadá nemálo divně. Podtitulek ale navíc naznačuje, jako kdyby tu spor byl víceméně mezi mocí výkonnou a organizovanou silou odborových organizací. Přitom (jak je teď zvykem "v této zemi" říkat) "karty byly rozdány" ve zcela nepředstavitelně -- pro stávající vládu -- pozitivním poměru pro případná hlasování v parlamentě již v parlamentních volbách. Současně nelze hned nevidět, že partneři stávající koalice si navzájem nevěří, ať už kvůli již zveřejněným, anebo nějak utlumeným možným "přešlapům" (když tu "jde" o nemálo citlivou korupci, ne-li o ni především pak "běží"!). Přitom odbory bývají tradičně považovány za prodlouženou ruku "levice". Jinými slovy (pokud ještě slova mají nějaký význam): občan asi má vnímat ten spor jako konflikt mezi -- "pravicovou" -- vládou a "levicovými" odbory.

Kdopak to tady mlží a šíří pomluvy?

13. 6. 2011 / Igor Pleskot

( Na okraj poznámky Lenky Zlámalové "Kdopak to tu stávkuje" v LN 11.6.2011 str.10)

V souvislosti s chystanou stávkou poletují z úst vládních činitelů, prezidenta i v mediích, na adresu odborů věty o vydírání, dělání rukojmí či štítu z veřejnosti, škodlivosti či nepřípustnosti stávky a jiné negativní výroky. Zabývat se článkem analytičky (!) LN vypadá pak jako hledání zástupného cíle např. místo pana prezidenta, koaličních ministrů, či premiéra. Její poznámka však shrnuje na malé ploše souhrn omylů, (opravdu omylů analytičky?), nepravd a pomluv o odborech -- a proto se k nim vyjadřuji. S její prvou větou souhlasím -- reakce veřejnosti na stávku bude velmi zajímavým indikátorem postojů veřejnosti. To uvidíme.

Výroky týdne:

Vidíte, jak je to půl na půl

13. 6. 2011 / Alex Koenigsmark

"Já nesouhlasím s demolicí domu v památkové oblasti, já jsem ji jenom umožnil."

MUDr Jiří "Mackie" Besser PIG, ministr kultury, paroduje v sobotním Právu Vlastu Buriana.

"Už dávno přece neplatí setrvání u jedné profese, natož na jednom místě," RNDr. Petr Nečas PIG, předseda vlády, v sobotních Lidových novinách navrhuje, aby horníci, kováci a další pracovníci těžkých manuálních profesí přecházeli po šedesátce na vysokoškolské a manažerské posty, kde se dočkají důchodu v sedmdesáti letech.

"Průzkum ukázal, že 90% lidí tuto vládu nechce." Pondělní Lidové noviny.

"Vidíte, je to jako vždycky půl na půl", komentuje zprávu ing. Miroslav Kalousek PIG, ministr financí, tamtéž.

Pozn: titul PIG (zkratka Politik Inteligentní Gramotný) udělujeme členům vlády, která zvyšuje DPH na knihy

Vašek se zbláznil

13. 6. 2011 / Petr Wagner

Dostat se do médií extremními způsoby zkouší leckdo. Někdo vraždí, jiný podpaluje někdo plká. Náš pan prezident se držel posledního způsobu. Občas hodně za hranou. Viz otevírání tabákové továrny či zprovozňování největšího velkorypadla. Nicméně nejnovější výroky jsou opravdu u už za mezí příčetnosti a musím se přiklonit ke kolegům Stránskému a Hnízdilovi. Vyhazovat stávkující....

Vašek se zbláznil a je třeba ho léčit. Ne na Hradě, ale v Bohnicích!

Standing ovation českým odborářům!

13. 6. 2011 / Miloslav Štěrba

Standing ovation, čili ovace ve stoje. Tak správně česky označíme reakci pravé poloviny Sněmovny po vystoupení její předsedkyně Miroslavy Němcové. Uvedený projev českého politického fanatismu vyvolala díky fotografii památníku obětem komunismu na úpatí Petřína, který nosí prozřetelně v kabelce, a tudíž má vždy k dispozici.

Syrská lesbická blogerka je hoax

13. 6. 2011

Mladá arabská lesbická blogerka v Damašku, kterou údajně minulý týden unesly syrské bezpečnostní orgány, je hoax.

Autorem blogu není Arabka z Damašku, ale Američan Tom MacMaster, žijící ve Skotsku. MacMaster je čtyřicetiletý aktivista, zajímající se o Blízký východ. Studuje na Edinburské univerzitě a zveřejnil nyní informaci, že blog syrské lesbičky vytvořil on.

Podle pětiny obyvatel ČR předčasné volby nejsou řešením politické krize

13. 6. 2011 / Karel Dolejší

Dle výsledků průzkumu agentury SANEP je 73,8% respondentů přesvědčeno, že stávající vládní koalice nejedná ve prospěch České republiky. 53% dotázaných se domnívá, že řešením jsou předčasné volby. 20,8% dotázaných, kteří jsou s vládou nespokojeni, si ovšem nemyslí, že by předčasné volby politickou situaci podstatně zlepšily. Jinak řečeno, za předpokladu reprezentativnosti vzorku to znamená, že každý pátý obyvatel České kotliny nevěří ve funkčnost politického systému.

Česká Konzervativní strana odmítá odborářské vydírání

12. 6. 2011

Konzervativní strana vyzývá Vládu nejen k odmítnutí vydírání, kterého jsme svědky, ale i k důsledným (a slibovaným) pravicovým krokům. Vláda má v historii řadu příkladů, jak postupovat -- nejlépe v Ronaldu Reaganovi nebo Margaret Thatcherové, praví se v jejím prohlášení.

Ještě jednou "třetí odboj", snad už naposled

13. 6. 2011 / Jiří Baťa

Sobotní Právo (11. 06. 2011) mj. píše o stavu připravovaného zákona o třetím odboji. V článku Třetí odboj: Mašínové rozdělili Sněmovnu jsou zmíněny kromě jiného i výroky některých představitelů obou stran, z nichž vyplývá nejednotný, mnohdy až rozporuplný názor či pohled na připravovaný zákon. Snad by bylo vhodnější uvést, že bratři Mašínové nerozdělují jen Sněmovnu, ale i českou společnost.

Prosíme, přispějte finančně na provoz Britských listů

3. 3. 2017

Milí čtenáři,

na provoz Britských listů potřebujeme měsíčně přibližně 60 000 Kč. Velmi oceňujeme, že čtenáři podstatnou měrou přispěli na provoz našeho serveru v listopadu a v prosinci 2016. Bohužel však tuto finanční podporu potřebujeme trvale,  výdaje udržujeme na minimu, avšak  bez rozpočtu se server provozovat nedá. Prosíme, tedy, uvažte o pravidelném finančním příspěvku ve prospěch BL. Stačilo by, kdyby 300 lidí příspívalo měsíční částkou 200 Kč.

Jako občanské sdružení poskytujeme všem přispěvatelům potvrzení, na jehož základě si finanční dar můžete odečíst od základu daně. 

Přispět můžete i bankovním převodem na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno   zaslat i z mobilního telefonu, informace o tom jsou níže.

Most, který někam vede

13. 6. 2011 / John Michael Greer

To znamená, že fotovoltaické panely lze použít jako most. Na rozdíl od zemního plynu čerpaného právě teď zběsile ze země hydraulickým rozrušováním jde o most, který někam vede -- nebo přesněji řečeno, má potenciál stát se mostem, který někam vede, ačkoliv může být také využit méně produktivními způsoby.

KD│ Diskuse z minulého týdne věnovaná soumraku elektrické sítě ve věku po nadbytku se ukázala být ironickým způsobem včasná. Jakákoliv konverzace, kterou by případně mohla vyvolat, byla zcela utopena v záplavě proklamací, podle nichž v předvídatelné budoucnosti ten či onen zdroj energie udrží elektrickou síť v provozu.

Co bude následovat po definitivním odstavení jaderné elektrárny?

13. 6. 2011

A k tomu:

- také likvidace JE je po definitivním odstavení JE je finančně obrovsky náročná mnoholetá záležitost. Až provozovatel vyčerpá možnosti současné levné výroby el. proudu, např.i zahraniční, a odejde. I definitivně odstavená JE, skladiště radioaktivních odpadů a další musí mít i nadále na mnoho let nemalý obsluhující personál. Co s mnoha desítkami tisíc tun radioktivních trosek a velikým množstvím radioktivního odpadu? (Nelze odvézt do sběrného dvora či složiště, zakopat km do země - spodní voda vynese na povrch, září dál, hrozí rozšíření radioaktivity). Ať už skončí životnost JE z jakéhokoliv důvodu, (normálně 30 let, bez havárie), na kom zůstane finanční zátěž po provozovateli? Jak jsou tyto a další výdaje zakalkulovány do dnešních zlatých výdělků provozovatele JE? Spíš se domnívám, že hledá cesty ke stavbě dalších JE, píše František Pesut.

POZVÁNKA:

Za právo na stávku: Setkání a otevřená diskuze o stávce v pondělí na Palackého náměstí

13. 6. 2011

Tisková zpráva iniciativy ProAlt

V pondělí 13. 6. 2011 od 16:00 na Palackého náměstí organizuje iniciativa ProAlt setkání a otevřenou diskuzi k nedávnému vývoji ohledně plánované a následně zakázané stávky. Cílem je vytvořit prostor k veřejné debatě pro co nejširší spektrum lidí, kteří dosud jak přípravy stávky, tak reakce vlády pouze sledovali v médiích. Formou se inspirujeme vlnou protestů v severní Africe a zejména ve Španělsku, kde se náměstí mění v diskuzní fóra, na nichž se probírají otázky veřejného zájmu a krystalizují požadavky.

Vláda: Kdo nejde s námi, jde proti nám -- už zase

12. 6. 2011 / Oldřich Průša

Motto: stávkovat či jinak protestovat proti současné vládě by si

měli slušní občané stanovit snad už jako pracovní povinnost.

Nečas a nevčas

Podle předběžného opatření Městského soudu v Praze daly odbory o stávce vědět nevčas. Nevčas se o něm dozvěděli odboroví předáci. Z vyjádření ministra Kalouska vyplynulo, že se o rozhodnutí soudu dozvěděl spolu s Nečasem v pátek večer. Před páteční půlnocí tiskový odbor vlády oznámil, že v sobotu v 14:00 hod. se sejde na mimořádném zasedání vláda a že jsou k jednání přizváni i zástupci odborů. Ti potvrdili, že jim pozvánka došla v pátek okolo 23:30 hod. Nečas s Kalouskem tak na odboráře ušili pěknou boudu (česky: chtěli z nich udělat blbce). Co mohli čekat jiného než, že takový krok k uklidnění situace neprospěje. Neprospělo. Naopak. Projevili totalitní manýry, až oči přecházejí.

Madrid je nyní v Praze!

12. 6. 2011 / Petr Kužvart

S datem pátek 10. června 2011 byla vydána soudkyní Městského soudu v Praze JUDr. Dagmar Stamidisovou a soudcem JUDr. Martinem Velehrachem dvě usnesení, a to pod č.j. 1 Nc 13/2011-41 (37C) usnesení o předběžném opatření proti ČMKOS, druhé pak pod č.j. 1 Nc 12/2011-40, a to proti Odborovému sdružení železničářů. V obou případech podalo návrh Ministerstvo financí a v obou případech se odborovým sdružením zakazuje organizovat a vyzývat k účasti na stávce vyhlášení na 13. června 2011 od 03.00 hod. Tato předběžná opatření zaniknou shodně o půlnoci téhož dne, nicméně soud ukládá MF, aby do měsíce podalo žaloby ve věci samé.

Odboroví předáci nepřesvědčili

12. 6. 2011 / Boris Cvek

Asi nikdo mne nebude podezírat ze sympatií k této vládě. Nicméně dnes v Otázkách VM mne odboroví předáci příliš nepřesvědčili. A nemyslím si, že jenom kvůli tomu, že nás všechny Nečasova vláda štve, musíme držet nějakou "jednotnou frontu" a lhát si do vlastní kapsy.

Mrzelo mne, že za odbory ministrovi Kalouskovi neoponoval místo odborových předáků Dufka, Pejši a Pomajbíka např. ekonomický expert odborů Jaroslav Ungerman.

Iniciativa ProAlt odsuzuje přístup Nečasovy vlády k odborářské stávce

12. 6. 2011

tisková zpráva

Iniciativa ProAlt ostře odmítá aktuální postup Vlády České republiky ve věci pondělní stávky dopravních odborů. Namísto toho, aby vláda reflektovala fakt, že ztratila důvěru ve společnosti, stáhla své nekompetentní a nespravedlivé reformy a hledala cestu pro vypsání nových voleb, zostřuje sociální konflikt a odmítá jakýkoliv dialog.

Prohlášení Společenství práce a solidarity k postupu vlády vůči odborářské stávce:

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád

12. 6. 2011

SPaS plně podporuje právo odborářů na stávku. Oceňujeme, že se dopravní odboráři rozhodli stávkovat proti této vládě, proti jejím asociálním reformám! Odboráři se statečně staví proti této vládě i jménem těch, kteří sami stávkovat nemohou, respektive nesmí. Stávkují i za naše děti, jejichž budoucnost vláda svými kroky ohrožuje!

Přemluv bábu, ať řídí v sedmdesáti autobus!

12. 6. 2011 / Petr Nachtmann

Vládní opatření by měla být úsporná jako Kalouskovy zbrojní zakázky

Délka stávky se v novém (čtvrtečním) termínu téměř zdvojnásobila ze 13 na 24 hodin. Zapojit se prý má více odborových svazů. Nejefektivnějším odborovým předákem je Kalousek.

Nadcházející úkoly pro Kalouska:

1) v pondělí napsat Antichartu,

2) v úterý ve stavu legislativní nouze schválit zákaz shromažďování,

3) ve středu mobilizace pár zbývajících tanků Armády České republiky,

4) ve čtvrtek vypnout Internet a mobily jako v Egyptě.

V Anglii se proti vládě bouří církev

12. 6. 2011

Jak jsme už referovali, anglikánský arcibiskup z Canterbury tento týden v článku v týdeníku New Statesman ostře zaútočil na současnou londýnskou vládu, že provádí "radikální politiku, pro niž nikdo v Británii nehlasoval" a likviduje školství, sociální služby a zdravotnictví.

Britský konzervativní deník Daily Telegraph k tomu publikuje tento kreslený komentář.

Na poutači je nápis: KOSTELNÍ ZASEDACÍ MÍSTNOST: PROTIVLÁDNÍ NEPOKOJE. DNES VE 14 HODIN. (PAK SE BUDE PODÁVAT ČAJ S KOLÁČKY)

Nesuďte, abyste nebyli souzeni...

11. 6. 2011 / Karel Dolejší

Městský soud v Praze na podnět ministerstva financí jednal briskně jak stalinská trojka a s poukazem na zákon o kolektivním vyjednávání zakázal odborářům pondělní stávku v dopravě. Prý nedodrželi lhůtu tří pracovních dní a neumožnili tak minimalizovat škody. Vláda, která svůj "reformní balík" zcela bezprecedentně prohnala Senátem ve starém složení a o škodách jí způsobených jen v oblasti čerpání evropských fondů se jednou budou psát tlusté knihy, najednou sahá po doslovném výkladu norem a stahuje se do ulity legality. Jde tedy o jasné znamení toho, že někdejší nebetyčná troufalost Nečasova kabinetu mezitím značně splaskla a při ataku společenské nespokojenosti s úzkostí seskakuje do právních zákopů.

Sýrie je obětí západního mediálního spiknutí

11. 6. 2011

Není to dávno, kdy se mi prostřednictvím Britských listů podařilo uveřejnit článek, jímž jsem se snažil poskytnout trochu jiný pohled na dění posledních týdnů a měsíců v Sýrii, než je ten, který prezentují světová média včetně těch českých. Upoutávka BL z 6.6. nazvaná Syrská vláda se pomstí demonstrantům odkazuje na článek britského Guardianu, který se, bohužel, nijak neliší od zcela neobjektivního a zmanipulovaného pohledu světových sdělovacích prostředků, které v podstatě jen opakují to, co řekne katarská televize al Jazeera. Nekončící přísun katastrofických zpráv ze Sýrie a zmanipulovaných reportáží jsou formou mediální války, jejímž cílem je vytvořit ve světě dojem, že v Sýrii probíhá celonárodně podporovaná revoluce a jednak vytvořit iluzi, že vládnoucí syrský režim masakruje svoje mírumilovné obyvatelstvo. Ani jedna z těchto věcí není pravda a situace v Sýrii je dnes natolik složitá, že se nevejde do krátkých televizních reportáží, které nám ukazují černobílý pohled na svět, v němž Sýrie je vždycky ta černá, píše Heidar Kinaan.

Zveřejněny emaily Sarah Palinové

11. 6. 2011

24 000 emailů Sarah Palinové, guvernéra amerického státu Aljaška, byly zveřejněny státní správou. Mediální organizace, včetně britského deníku Guardian, zažády o zveřejnění těchto emailů r. 2008, když Palinová kandidovala v prezidentských volbách na post amerického viceprezidenta.

Palinová je obecně považována za potenciálního prezidentského kandidáta pro volby r. 2012.

Desítky novinářů přijely do hlavního města Aljašky studovat tyto dokumenty, které byly zveřejněny pouze v papírové formě.

Ať jsem bit, jen když se peru

11. 6. 2011 / Petr Wagner

Můj táta říkal, že hádat se umí každej vůl, ale dohodnout se tak snadné není. Nevím proč mne to napadlo, když jsem dnes viděl briefing "mého" premiéra.

Pan premiér, který svojí tvrdost začal prokazovat již před lety, kdy přijal-,nepřijal křeslo ministra vnitra a víceméně se zdokonaluje v tom jak drží slovo a je neústupný zejména v poslední době, nám mával ručičkou a mluvil jako maršál Žukov před Stalinem.

Evidentně mu nedošlo, že v této stávce nejde o hospodskou rvačku, ale o totální nesouhlas společnosti s kroky jeho vlády, které bůhví proč nazývá reformami. Dnešní česká politická reprezentace by byla zábavná v ochotnickém divadle někde v Horní Dolní, ale takhle...

. Začalo to presidentem ale zdá se, že schopnost se zesměšňovat bude něco jako toxický kmen E coli. Šíří se rychle a nakažení ztrácejí nadhled i elemntární schopnost identifikovat a analyzovat zpětné vazby.

To nemůže dopadnout dobře. Pro NÁS!!!

Nenávist

10. 6. 2011 / Jan Sláma

Onehdy jsem se šel podívat do Českého hydrometeorologického ústavu při dnu otevřených dveří. Nebylo to snadné. Autobus, který tam měl jet, nejel. Patrně nějaký informační šum, nebo jsem se sám při hledání spojení spletl. Byla neděle, a ti lidé, kteří museli pracovat, by měli býti otráveni. Ne tak ale řidič autobusu, který mne viděl bloudit od zastávky k zastávce. Zavolal na mne a poradil mi cestu. Takže jsem ujel kus tramvají a opět hledal autobus a opět marně. Zkoušel jsem to v různých směrech a pak jsem se vydal pěšky. Šel jsem dlouho a dlouho. Skoro pořád do kopce. Minul jsem místo kde stával modřanský cukrovar, Orionka a pořád nic. Pak jsem narazil na vysokého, zarostlého a lehce opilého muže, který zametal chodník.

Stařečky zřejmě připraví české soudy o střechu nad hlavou - bez jejich jakékoliv viny

10. 6. 2011

V roce 2007 jsme koupili v Kutné Hoře byt od jisté Olgy Leitnerové. Na ni byla r.2005 uvalena exekuce pro dluh 4745Kč. Nic jsme o tom nevěděli. List vlastnictví, výpis z katastru nemovitostí vydaný Katastrálním úřadem v Kutné Hoře neobsahuje žádné závazky vůči třetím osobám,ve všech odpovídajících rubrikách je bez zápisu.

V říjnu minulého roku nám insolvenční úřad zrušil kupní smlouvu a náš byt dal do konkursní podstaty.pro dluh prodávající. Mně je osmdesát roků, manželce je sedmdesát pět. Ani jeden z nás nejsme zdraví,pro tuto událost jsme oba v péči psychologa.

Můžete-li pomozte, píše Radomír Pištělák (80).

Odbory, go!

10. 6. 2011 / Milan Daniel

Stejně jako mnozí čtenáři těchto řádků procházím denně několik zpravodajských a diskusních serverů. Pokouším se chytit nějakého stébla, najít alespoň náznak nějakého řešení, které by vyvedlo tuto zemi ze slepé uličky a zbavilo ji příživníků ze současné vládní koalice.

Šokující zprávy o zvěrstvech páchaných v Libyi i rebely pod záštitou NATO

10. 6. 2011 / Daniel Veselý

NATO je zlo. Kaddáfí je zlo. Vraždění obyčejných Libyjců a přistěhovalců černé barvy pleti takzvanými rebely podporovanými Západem je zlo. V tomto konfliktu, jako snad v každém v historii, neexistuje žádná kladná mocenská entita; jsou to obyčejní Libyjci, nehledě na to, zda podporují pološíleného plukovníka nebo prozápadní rebelanty, kdo v této válce trpí. A proč že pro změnu nepíši o zvěrstvech páchaných v těchto a uplynulých dnech represivním režimem v Sýrii, ač s nimi Izrael nemá žádný problém? Protože nejdřív je zapotřebí podívat se na kloub zločinům těch, k nimž se ostentativně hlásíme a s nimiž civilizačně souzníme.

V měnícím se světě změnit společnost

10. 6. 2011 / Miloš Pick

Hlavní tendence současného světa

V posledních dekádách se protnuly hlavní dlouhodobé tendence světového vývoje.

Od sedmdesátých let minulého století postupné potlačení předchozích poválečných reforem vyústilo do restaurace extrémně deregulovaného kapitalismu (Washingtonský konsensus) a jeho globální, neokoloniální expanze (jednopolární svět). Tento vývoj vedl k extrémní polarizaci příjmů i bohatství a bídy až do genocidních měřítek (v nejchudších zemích); současně i k odčerpávání extenzivních zdrojů dalšího udržitelného rozvoje - k omezování přirozeného růstu populace v rozvinutých a k přelidňování v rozvojových zemích a zejména i k nadměrnému odčerpávání vzácných přírodních zdrojů a k devastaci životního prostředí. Kapitál vykořisťuje nejen práci, ale v rostoucí míře i přírodu.

Social Europe požádala více než 20 expertů nejen z Evropy o příspěvek do této debaty, která předchází vrcholnému summitu Evropské socialistické strany (Berlín, červenec 2011).

Půjčková demokracie

10. 6. 2011 / Boris Cvek

Sám (nominální, nikoli faktický) premiér při svém vystoupení ve Sněmovně uznal, že plat Petra Fejka (asi čtvrt milionu měsíčně) jako ombudsmana pro zákazníky Českých drah je na státní firmu a odpovědnost plynoucí z pracovní činnosti příliš vysoký. Vláda, která chce "šetřit" a bere lidem peníze kvůli "potřebným reformám", dovoluje státnímu podniku takto rozhazovat peníze daňových poplatníků. Kdo za to nese odpovědnost?

Ombudsman ČD Fejk kontra arabský šejk?

10. 6. 2011 / Jiří Baťa

Opravdu pozoruhodná je pracovní anabáze bývalého ředitele pražské ZOO Petra Fejka. Alespoň co se týká posledních let. Víme, že byl dlouhou řadu let ředitelem pražské ZOO a jistě mu nelze upřít pracovní úspěchy. Po dvanácti letech však na něj padl splín a rozhodl se ze ZOO odejít.

Dvojí pohled, aneb nechť se nedívají jen ti útlocitní?

10. 6. 2011 / Miloš Dokulil

Známe to všichni, pokud jsme někdy měli děti. To dobré "masíčko", co přišlo na talíř (alespoň pokud nejsme "veganskou" rodinou), nemělo nic, ale opravdu nic společného ani s kravičkou, kterou dítě vidělo pást se během pobytu na venkově, ani s prasátkem, které si tak šikovně počínalo v televizní pohádce. Jako kdybychom věděli, že musíme být vůči světu dětí ohleduplní, ne-li útlocitní.

Rozhovor stanice Deutschlandfunk s řeckým ekonomem:

Musí se najít evropské řešení

10. 6. 2011

Britta Bürger: Řecká finanční krize a nápravná opatření vlády ženou statisíce Řeků na ulici. Už dávno ne jenom v Aténách, nýbrž i v řadě menších měst. Premiér Papandreu chce dnes kabinet přesvědčit o dalším balíčku úsporných opatření, k němuž patří i celý seznam dalších privatizací. Je tento balíček východisko z dluhové krize?
Theodoros Paraskevopoulos: Podle mne nikoliv. Pokud o tolik snížíte veřejné výdaje, když se o tolik sníží i poptávka, je potom jasné, že se sníží i výroba a tím také státní příjmy. To vidíme z toho, že se vláda zmýlila v odhadu příjmů o miliardu.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2011

12. 6. 2011

V dubnu 2011 přispělo finančně na Britské listy 206 osob celkovou částkou 44 718.45 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.5. 2011 částku 117 797.11 Kč. Na internetovém účtu Paypal máme nyní

29676