Otupělost, nebo procitnutí. Jak dál?

26. 7. 2012 / Petr Pokorný

Když jsem psal dne 7.6.2010 na BL o tom, co lze očekávat od právě vznikající pravicové koalice, velice jsem se mýlil. Skutečnost mnohonásobně překonala mé obavy. Od té doby uplynuly více jak 2 roky a tytéž osoby a politické strany, které se tehdy dostaly spojením k moci, jsou u ní stále a jejich činnost již docela přesáhla únosnou míru i pro "banánovou republiku". Je to dáno bohužel (jak jsem se zmínil v článcích z 28.7. a 16.11.2011) otupělostí, až lhostejností většiny občanů. A to je faktor, se kterým právě pravicová koalice počítá.

Položme si otázku, jak je možné, že se to může v této zemi stát?

Prezident na obzoru

26. 7. 2012 / Václav Dušek

V Čechách se nezavděčíš, i kdyby ses odhodlal rozkrájet. Lid je tu přísný a nesmlouvavý, pravda, ne vždy. Vydrží jak tažní koně v zápřahu, jen ale pocítí volnější pohyb vypne se k nebývalým činům. Ke všemu Trubýši hlídkují u úst, nic jim neunikne.

Mračna lží i polopravd otravují pokojnou pastvu. Není vždy moudré býti moudrým, což dobře věděli královští šašci. Hledáš nesmrtelnost a slávu? Pak jsi na správném místě.

Bude se volit prezident, prvně demokraticky -- občansky. Kolikátý bude, ptáš se?

Tedy přpomeňme si pokusně toto: první náš prezident, překrásný tatíček, vojácký posez na koni, vhodný k fotografování a malbě, i uchován v kameni; filosof, politik, asketa, milovník umění, zvláště slovesného, ženy se mu líbily.

Přežvýkaná propaganda

26. 7. 2012 / Štěpán Steiger

Náhoda mi v pondělí 23. tm. přihrála do rukou Mladou frontu Dnes (jinak ji čtu jen občas). Otevřel jsem ji na stránce s přitažlivým titulem "DVĚ TVÁŘE BAKALY" (češtější by asi bylo "Dvě Bakalovy tváře" -- jenže i pro mnohé novináře je čeština nástroj, který jen používají, protože nemohou jinak). Domníval jsem se nejdřív, že by mohlo jít o jednu z mladofrontovních "investigativních" (po česku: skandál odhalujících) reportáží. Abych hned po prvních řádcích zjistil, že článek -- ano, vůbec ne reportáž, pouhý článek -- je přežvýkanou propagandou o jednom z nejbohatších Čechů.

Chyba je v lidech, kteří sedí ve sněmovně

26. 7. 2012 / Boris Cvek

Nedávno jsme v České republice byli svědky nechutné komedie kolem vydání poslankyně Parkanové policejnímu vyšetřování. Ministr financí při té příležitosti bojoval, jako by mu hořelo za zády, a veřejně zaútočil zcela bezprecedentním způsobem na práci policie. O co šlo? O to, aby se poslankyně Parkanová nedostala před soud. Co tomu bránilo? Poslanecká imunita. A Kalousek ji chtěl využít, aby zabránil vydání Parkanové.

Kdyby ovšem poslanecká imunita nebyla vůbec, nebo kdyby byla zúžena jenom na poslaneckou činnost ve Sněmovně, byla by Parkanová vyšetřována policií automaticky jako každý běžný občan.

A to je to, co nám poslanci už spoustu let slibují, totiž že výrazně omezí nebo přímo zruší svou imunitu. Všichni jsou tak nějak pro a různí mají různý názor, různě kličkují a tak různě nakonec zůstává imunita nedotčena.

Skoro se až zdá nebohému občanovi, který tyhle parazity platí, že to je prokleté téma, které je nad síly běžných lidí.

A ejhle! Na Slovensku to právě dokázali a omezili poslaneckou imunitu pouze na výroky v parlamentu. Opozice i vláda hlasovaly spolu, jednomyslně. Takže to jde. Chyba na české straně je prostě v lidech, kteří v té Sněmovně sedí.

Slovenští poslanci si zrušili imunitu. S návrhem souhlasily všechny strany ZDE

Nové informace:

Klíčem k hubnutí není pohyb, ale konzumace daleko menšího množství kalorií

26. 7. 2012

K tomu dospěli britští, američtí a tanzánští vědci, kteří studovali chování příslušníků kmene Hadza v Tanzánii, lidí, kteří nepoužívají moderní nástroje, živí se převážně bobulemi a lovem. Vzhledem k tomu, že se členové tohoto kmene pohybují daleko více než člověk v západních společnostech, vědci se domnívali, že jejich spotřeba kalorií bude daleko vyšší než u člověka ze západní civilizace. S překvapením zjistili, že tomu tak není a že spotřeba kalorií je stejná, ať vyvíjíme fyzickou činnost nebo ne.

Fyzický pohyb je důležitý pro udržování celkového dobrého zdravotního stavu, nevede však k hubnutí. K hubnutí vede snížení množství kalorií, které konzumujeme. Rychlé šíření obezity v západní a evropské populaci je důsledkem toho, že se přežíráme a často konzumujeme potraviny s velkým obsahem cukru.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Začátek konce nemorálního vymahačného?

26. 7. 2012 / Petr Kopec

Dvoje ledy se hnuly od debaty na BL na téma exekuční šikany právníků a exekutorů, včetně mého příspěvku k tomuto tématu ze dne 13. 1. 2011.

Enormní odměny vymahačským firmám v případech bagatelních několikastovkových dluhů mezitím pokrátila Pospíšilova ministerská vyhláška, a ze stanoviska Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2012 vyplynulo, že u těchto pohledávek by neměly být náklady řízení větší než pohledávka.

Ekvádor se snaží zabránit vydání Juliana Assange do USA

26. 7. 2012

Ekvádorští diplomaté informovali, že usilují o ujištění od britské vlády, že Assange nebude ze Švédska vydán do USA. Ve Švédsku má být vyšetřován z údajného trestného činu sexuálního zneužití dvou žen.

Assange přebývá už pět týdnů na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Jeho právníci jsou přesvědčeni, že existují tajné plány na jeho vydání do USA, kde by mohl být postaven před soud za "špionáž" a odsouzen k doživotnímu vězení.

Pracovníci ekvádorského velvyslanectví v Londýně uvedli, že požádali jak britskou, tak švédskou vládu o ujištění, že Assange nebude vydán do USA, ale nedostal odpověď.

Podrobnosti v angličtině ZDE

27928

Ještě několik dalších neinformovaných fotografických dojmů z Los Angeles

27. 7. 2012

< Billboard v metru: Na kouření se málokdy umírá rychle, a nikdy to není bezbolestné.

viděno očima Jana Čulíka.

Konečně jsme v centru města našli pár budov, které měly víc pater než jedno. A pořád spoustu květin. A hlavní železniční nádraží, které vypadá jako mexický kostel. Budvar se smí v Americe prodávat jen pod názvem Czechvar. Děsí vás rakovina z kouření?

FOTOGALERIE

PŘEDCHOZÍ FOTOGALERIE

PŘEDCHOZÍ FOTOGALERIE

PŘEDCHOZÍ FOTOGALERIE

 9132

V Grónsku začal tát led bezprecedentní rychlostí

25. 7. 2012

Vrstva ledu v Grónsku letos v červenci začala tát rekordní rychlostí. Led začal projevovat známky tání prakticky po celé ploše Grónska.

Rychlost tání během pouhých čtyř dnů zaznamenaly tři satelity. Rychlost tání ohromila a znepokojila vědce a prohloubila obavy o rychlosti a budoucích důsledcích globálního oteplování.

V prohlášení, zveřeněném v úterý na stránkách NASA přiznali vědci, že satelitní data jsou tak překvapivá, že si původně mysleli, že jde o chybu.

Fotografie ukazují rychlost tání mezi 8. a 12. červencem. Za tyto čtyři dny se oblast, kde dochází k tání, rozšířila ze 40 procent na 97 procent Grónska.

21. a 22. července se Grónsko vrátilo k běžnějším letním poměrům.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Nový šéf Světové banky chce zlikvidovat chudobu

26. 7. 2012

Jim Yong Kim, nově jmenovaný šéf Světové banky, je rozhodnut odstranit globální chudobu sérií programů a měření jejich výsledků stejně, jak řídil před deseti lety léčebnou kampaň proti nemoci AIDS, jíž byli nakaženi chudí lidé.

Šéf Světové banky sdělil listu Guardian, že chce zlikvidovat absolutní chudobu, která ohrožuje přežití 1,3 miliardy lidí na tomto světě, kteří mají k životu jen 1,25 amerických dolarů (25 Kč) denně. Kim je prvním lékařem, vědcem a antropologem, který se dostal do vedení Světové banky. Je také prvním prezidentem Světové banky se zkušeností s kampaněmi pro rozvojový svět. Likvidace chudoby podle něho bude potřebovat úsilí na mnoha, navzájem propojených frontách. Musí růst soukromý sektor, musejí existovat sociální ochranné sítě, musejí vzniknout funkční zdravotnictví a školství. Z vědeckých důkazů vyplývá, že tento rozvoj musí být zároveň ekologicky udržitelný.

Roku 2003 jako vysoký činitel Světové zdravotnické organizace Kim vyvinul úsilí dát k dispozici léky proti nemoci AIDS lidem v třetím světě. Dal si úkol do roku 2005 zpřístupnit tyto léky 3 milionům lidí. Tento cíl nebyl včas splněn, avšak vedl k podstatnému zlepšení zdravotní péče pro osoby nemocné chorobou AIDS v třetím světě.

Podrobnosti ZDE

Kalousek jako vítěz od Lipan

26. 7. 2012

O všestrannosti pana ministra Kalouska pochybuje málokdo, píše Roman Laml. V nedávné době se skromně přihlásil ke své znalosti historie a postavil se na stranu vítězů bitvy u Lipan. "My, kteří se věnujeme historii, víme, že u Lipan jsme to vyhráli." ZDE.

Tato nenápadná věta může vysvětlovat i jeho jeho vidění světa a současnou politiku. Jak se u Lipan chovali vítězové, popsal ve své Historii české Enea Silvio Piccolomini, pozdější římsky papež Pius II. Nechme ale promluvit autoritu, pro katolíka Kalouska nezpochybnitelnou. Na základě lsti: "Vešlo do stodol...mnoho tisíc Táboritů a Sirotků, lidé to černí, otužilí sluncem a větrem, ohyzdných tváří a hrozní, kteří žili v táboře okolo ohňů, orlích očí, nečesaných vlasů, rozcuchaného vousu, vysokých postav s hřmotnými údy a kůže tak tvrdé, že meč od ní jako od krunýře odskakovati se zdál. Ihned byla vrata zavřena a stodoly zapáleny, kterýmžto ohněm onen vyvrhel a sběř lidská a hanebné stádo bylo upáleno po zločinech jež páchali; tehdy vytrpěli trest za potupené náboženství." (Piccolomini, Historie česká, Dialog 2010, s.98-99).

Stodol už tolik není a upalování je historickým přežitkem i u katolíků. Kalouskova politika ale může být pojímána jako trest pro nevěřící Čechy za tupení náboženství a malé nadšení pro církevní restituce. Historia magistra vitae...

Británie je uprostřed nové hospodářské krize

Britský HDP šokoval pádem o 0,7 procent ve druhém čtvrtletí

25. 7. 2012

Analytikové očekávali pokles o 0,2 procenta. Byli šokováni daleko hlubším propadem britské ekonomiky. Ve čtvrtém čtvrtletí r. 2011 poklesl HDP v Británii o 0,4 procent, v prvním čtvrtletí 2012 o 0,3 procent a ve druhém čtvrtletí r. 2012 o 0,7 procent. Stavebnictví v prvním a druhém čtvrtletí r. 2012 celkem pokleslo o 5,2 procent, průmyslová výroba o 1,3 procenta a sektor služeb o 0,1 procenta.

Hospodářská krize je těžkou ranou pro britského ministra financí Georgeho Osborna a jeho politiku škrtů. Výkon hospodářství poklesl během pěti z posledních sedmi čtvrtletí.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Přečteno jinde:

Žena prezidentem?

25. 7. 2012

...

"Kromě těchto často diskutovaných symbolických rovin nabízí ještě jednu specifickou rovinu Jan Fischer, jehož židovský původ je zásadním a velmi vítaným testem skutečné tolerance české společnosti. Je skoro smutné konstatovat, že volba ženy by byla podobným testem postojů ke společenským "menšinám", ale v ještě stále dosti patriarchální české společnosti tomu tak bohužel je."

Jiří Pehe, Žena prezidentem (25.7.12)

...aneb nevolit Fischera = být U Nás antisemitou ? ptá se Michael Wimmer.

Přímá volba prezidenta ano, ale ...

25. 7. 2012 / Petr Sak

Po poslední volbě prezidenta, jejíž kultura byla kritizována politiky i občany, dochází ke změně. Od vzniku Československa prezidenta tradičně volil parlament. Proč tato změna, co znamená? Jaké mohou být její důsledky?

Česká společnost a její politický systém je v hluboké krizi. Listopadový převrat vyvolal v lidech velká očekávání a otevřel široký prostor pro vznik nových politických a ekonomických elit. Pro kariéru nebyla klíčová mravní a odborná kriteria, ale antikomunistická frazeologie, a dále zkušenosti z šedé ekonomiky.

27864

Pár neinformovaných postřehů z Los Angeles

25. 7. 2012 / Jan Čulík

Pláž El Matador, Malibu, severně od Los Angeles

Obrovské město je souhrnem množství malých vesnic, s většinou přízemními domky mezi stromy a zahradami, tam, kde jdou ulice do kopců, bydlí zbohatlíci. Automobily zdvořile zastavují každému chodci. Jdete-li ulicí, kolemjdoucí vás zdraví ("Dobrý večer"). Množství etnických enkláv svědčí o neuvěřitelné toleranci vůči cizincům a jinakosti. V části města naleznete obchody, které mají štíty většinou jen v ruštině, psané azbukou, jinde obchody s korejskými, jinde zas thajskými či arménskými štíty.

Město mívalo efektivní systém veřejné dopravy, vlaky a tramvaje. Systému se zmocnily ropné společnosti, veřejnou dopravu zrušily a postavily dálnice, aby mohly vydělávat na prodeji benzínu do automobilů. SIlnice a dálnice jsou samozřejmě často ucpané. Mnoho vozidel jezdících městem jsou hybridní automobily, používající elektřinu a zároveň benzín. Odhadem je jich v ulicích zaparkovaných tak 40 procent. V současnosti v Los Angeles funguje efektivní systém autobusové dopravy a jezdí tu několik linek metra (jízdné je levnější než v Praze, dolar padesát, tedy 30 Kč). Bohatci v Beverly Hills bojují proti tomu, aby metro vedlo i do jejich čtvrti a mohly tam jezdit "nežádoucí elementy".

Překvapivě, navzdory neustálému slunci a teplu kolem 30 stupňů Celsia jsem neviděl ve městě jedinou střechu se solárním panelem - srovnejte to s Německem...

Los Angeles je centrem amerického televizního a filmového průmyslu a je velmi užitečné být tu na místě, protože si člověk okamžitě uvědomí, že se tu prodává jeden obrovský, marketingově nesmírně efektivně zpracovaný, falešný mýtus. Město vůbec nevypadá tak celebritálně jak ho lze vidět ve filmových produktech vznikajících v něm. Je to jedna provinční, nekonečně dlouhá vesnice. Tolerantní ovšem k jiným kulturám, které jsou v městě zastoupeny hojně a tak, že to nikdo nezpochybňuje. Dovedete si představit, jaký skandál by to vyvolalo třeba v Brně, kdyby si tam Arabové zavedli obchody s arabskými štíty?

Kmocháčci a kmotřičky

25. 7. 2012 / Václav Dušek

Kdo spravuje státní tajné černé fondy? Znal podrobnosti nebohý zastřelený údajný kmotr Mrázek? Položme si otázku, kdo je miliardář a vekslák ve velkém -- známe takové? Známe. Šafáři ekonomických polí, statků, luhů, potoků, rybníků a lesních plantáží žijí v poklidu, placeni jsou prý královsky; psychická odolnost podtržená jednička! Z nahých zadků bylo třeba nasekat novodobé zbohatlíky, globální šlechtu. Máme zasazeno? Umíme je, jak se říká po našemu. U nás není třeba nafty ani zlata. V ČT zazněla obžaloba rozčíleného režiséra, že Jiří Bartoška, kdysi obstojný herec, utrácí miliony na festivalu v Karlsbadu. Celebritky a jiné blitky se zlinýrujou jak hospodští nejposlednější nádeníci, vyzvrátí se, servou, chodí na ostro, výstavní kravěny a blběny; umělecká smetánka se točí se v kruhu zbytečností, protože náš film znamenaná ve světě, žel, stále velké pocukrované nic! Co nám po filmu, po prožraných penězích, po prezidentech, rezidentech, generálních ředitelích Tvarůžkových dolů? Vraťte peníze do státní pokladny, jednejte a neprodleně zavřete řízené zmetky, vytvořte útvar nepodplatitelných! Země si vydechne, zbaví se pijavic, štěnic, upírů.

Letní škola a Schola ludus v jihočeských Nových Hradech

25. 7. 2012 / Michal Giboda

Město Nové Hrady má svůj podmanivý genius loci. Už při příjezdu vás v dálce vítá vrcholně barokní stavba poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie ležícího na severním úbočí Novohradských hor v obci Dobrá Voda. Z  terasy kostela, harmonicky začleněného do okolní krajiny nad mírně radioaktivním pramenem, je dlouhý, všeobjímající výhled na Novohradsko jako přesvědčivý důkaz, s jakou láskou a hrdostí naši předkové pečovali o duchovní hodnoty.

Kdo nekrade, není Čech

25. 7. 2012 / Adam Votruba

Jistě mnozí pamatujete nebo mladší znáte z doslechu to moudré lidové přísloví z dob komunismu: "Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu."

Nedávno jsem poslouchal rozhlasový pořad, v němž byli hosty dva ekonomové. Mluvilo se tam o tom, že lidé se u nás vyhýbají placení daní, protože vidí, že stát je špatný hospodář a peníze promrhá. Dozvěděl jsem se o nových způsobech neplacení daní, o kterých jsem ještě nevěděl od svých kamarádů, a slyšel jsem i další zajímavosti.

Sociální darwinismus v (české) praxi

25. 7. 2012 / Jan Mertl

Česká společnost se za posledních dvacet let tiše, ale výrazně změnila. Jako už několikrát v historii, ve svatém nadšení pro nové odhodila i to dobré, co měla. A tak podobně jako v padesátých letech se nesmyslně znárodňovaly či kolektivizovaly i drobné živnosti a hospodářství, v letech devadesátých totéž, jen v opačném gardu, postihlo většinu účelně institucionalizovaných forem spolupráce, jako byla bytová či zemědělská družstva a podobně.

27862

KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

Slušnost, která zabíjí

25. 7. 2012 / Tomáš Koloc

Za reklamní kampaní firmy Philip Morris "Stavíme na slušnosti již více než 150 let" musí stát buď nebetyčná blbost, nebo stejně velká drzost. Jak jinak si lze vysvětlit, že se na slušnost odvolává firma, která vyrábí něco, co podle statistiky zabije ročně 4,8 milionu lidí.

Za tip děkuji čtenáři BL, který se podepisuje jako Ferenc Fíbek.

27863

Denisa Šariská: romsko-polská minulost, česká současnost

25. 7. 2012 / Pavel Pečínka

"Moje maminka pochází z Polska, z polsko - německé rodiny, kdežto tatínek je Rom ze Slovenska," přibližuje svůj "rodokmen" Denisa Šariská. Její matka pracovala ve zdravotnictví, kdežto otce Jana Šariského, stejně jako samotnou Denisu, bychom mohli potkat v brněnském Muzeu romské kultury (MRK). Otec Denisy zde dělá správce depozitářů. "Ano, dalo by se říct, že pocházíme z muzikantské rodiny," vysvětluje Denisa hudební zázemí svého nejbližšího okolí. Skoro celá rodina z otcovy strany je hudebně založená a věnuje se tomu naplno: " I sám táta hraje na kontrabas v cimbálové kapele pod vedením Ivana Gaspara Hriska. Můj bratr vystudoval kromě konzervatoře i vysokou školu - obor hudební výchova - hra na klavír a působí jako pedagog na ZŠ."

Převrat v Paraguayi: kdo tím co získal?

25. 7. 2012 / Immanuel Wallerstein

Na nedávný převrat v Paraguayi, sesazení prezidenta, "biskupa chudých" Ferdinanda Luga, se lze také dívat jako na potyčku v bitvě mezi Spojenými státy a Brazílií o geopolitickou hegemonii v Jižní Americe

Dvaadvacátého června 2012 odvolal paraguayský Senát prezidenta Fernanda Luga s odkazem na článek ústavy, který dává Senátu právo sesadit prezidenta pro "špatný výkon funkce". Lugo byl zvolen před třemi léty a jeho funkční období mělo skončit v dubnu 2013. Podle platných pravidel mohl být prezidentem pouze po jedno období.

Finanční expert: Dluhová lavina je v pohybu. Evropu čeká znehodnocení úspor

25. 7. 2012

KD│ Finanční stratég z Kolína nad Rýnem Philip Vorndran je přesvědčen, že jedinou cestou z evropské dluhové krize je inflace. Jenže ta nezredukuje pouze dluh, ale také znehodnotí úspory.

Nedávno jste zveřejnil knihu nazvanou Dluhová lavina, která se samozřejmě vztahuje k evropské dluhové krizi. Pokud si představíme lavinu, kde se v ní právě teď nacházíme? Na úpatí hory, což znamená, že nás lavina zatím plně nezasáhla, nebo jsme právě uprostřed ní?
Jsme přesvědčeni, že se nacházíme v počátečních stádiích, cítíme nasávání materiálu lavinou, odčerpávání vzduchu. Ale dosud jsme ještě neprošli nejnebezpečnějšími oblastmi dluhové laviny.

Dva vysocí činitelé Murdochova mediálního impéria budou trestně stíháni

24. 7. 2012

Britská prokuratura konstatuje, že má důkazy, že existovalo kriminální spiknutí v Murdochově listě News of the World, jehož cílem bylo hackersky proniknout do mobilních telefonů více než 600 osob, včetně mobilu zavražděné školačky Milly Dowlerové. Na spiknutí se podíleli i vysocí pracovníci listu Andy Coulson a Rebekah Brooks. Osm bývalých zaměstnanců Murdochova listu News of the World bude pohnáno před soud.

Andy Coulson pracoval po odchodu z listu News of the World jako tiskový mluvčí konzervativního premiéra Davida Camerona. Rebekah Brooksová byla s Cameronem v těsném přátelském styku.

Rupert Murdoch tento týden oznámil, že odchází z vedení svých listů v Británii. Zdá se, že se pokouší opustit potápějící se loď. Jak na to poukázala celá řada komentátorů, Murdochovy listy praktikují zvláštní způsob "novinářské práce", založený na trestných činech hackerství a na uplácení svých informantů v policii, ve státních úřadech i jinde.

Podrobnosti v angličtině ZDE

27845

Kalifornský zákon o zaměstnanosti:

Udavači (whistleblowers) jsou chráněni zákonem

24. 7. 2012 / Jan Čulík

Na mnoha veřejných místech v Kalifornii jsou vyvěšeny výňatky ze zákona o zaměstnanosti. Mimo jiné i tento:

Udavači jsou chráněni zákonem

Podle kalifornského Zákona o zaměstnanosti, paragraf 1102.5, jsou zaměstnanci chráněni zákonem. "Whistleblower" (udavač) je zaměstnanec, který prozradí vládnímu či trestnímu úřadu informace o tom, že má důvodné podezření, že došlo k porušení státního či federálního zákona.

Zaměstnavatel nesmí přijmout žádné opatření, které by zabránilo, aby se zaměstnanec mohl stát whistleblowerem.

Zaměstnavatel se nesmí pomstít zaměstnanci, který je whistleblower.

Zaměstnavatel se nesmí pomstit žádnému zaměstnanci, který jednal v předchozím zaměstnání jako whistleblower.

Máte-li informaci o možném porušení státních či federálních zákonů, zatelefonujte na horkou linku kalifornské generální prokuratury 1-800-952-5225.

Kdy budou zavedena obdobná zákonná opatření v Česku?

"Udavač" nebo "oznamovatel"?

24. 7. 2012

Dobrý den pane Čulíku,

všiml jsem si Vaší noticky k whistleblowingu na BL a chci zareagovat na slovo udavač, píše David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR. Nesedí a nevyjadřuje podstatu toho, že někdo přispěje k hledání veřejného zájmu odvážným krokem, kdy často riskuje práci a problémy. TI používá slovo oznamovatel, přemýšleli jsme o sojce - je fakt, že ideální ekvivalent nemáme.

Nepíšu to kvůli nějakému poučování, jen že se už několik let intenzivně snažíme, aby došlo k nastavení systému legislativní ochrany oznamovatelů a snad se k něčemu postupně blížíme. Inspirace americkým modelem, ale i dalšími evropskými způsoby je na místě. A snažíme se i ve společnosti právě měnit ten pocit, že jde o udavače s konotací v minulém režimu, nebo někoho kdo zrazuje loajalitu vůči zaměstnavateli. Příklady našich analýz: ZDE nebo anglicky ZDE

A v praxi pracujeme s mnoha whistleblowery, poskytujeme jim právní ochranu a někdy psychologickou radu. A ty příběhy nejsou černobílé, ale obvykle obyčejné odvážné kroky lidí, kteří se k něčemu dostali, není co s tím, něco dělat chtějí, ale mají strach. Paní ze studijního oddělení, která vidí, jak se fixluje s indexy a zkouškami; úředník jako svědek manipulací výběrových řízení a podobně.

Hezký den

David Ondráčka

ředitel, Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Reakce Jana Čulíka: Slovo udavač jsem samozřejmě použil provokativně a ironicky, ale ta ironie má myslím vážný aspekt. Výraz "udavač" má zápornou konotaci pouze pod podmínkou, pokud považujeme režim, v němž žijeme, za nelegitimní a utlačitelský. Pokud žijeme v systému demokratickém, informace státních orgánů o porušování zákona je činnost záslužná. Veřejnost i organizace jako Transparency International by však měla vyvíjet tlak na politiky, aby byl přijat zákon, plně ochraňující práva těchto ochránců demokracie. Není možné, aby byl potrestán ten, kdo úřady informuje o korupci. Mimo jiné k tomu může být v ČR zneužíván trestní paragraf o pomluvě, který je také šokujícím pozůstatkem komunistické éry.

Vrchlický by nevyčetl nic

Jak deník Právo kolaboruje s vládnoucí mocí

24. 7. 2012 / Marek Řezanka

Staré latinské úsloví Audiatur et altera pars nabádá, aby v každém sporu byly vyslyšeny obě strany. Minimálně to by člověk očekával v deníku, který by mohl do jisté míry považovat za levicově orientovaný. Kdo si ale projde rozhovory v deníku Právo v posledních dvou měsících, zjistí, že v sedmi z devíti rozhovorů figurují buď přímo vládní představitelé, či lidé pravicově orientovaní a vládní kroky schvalující. Dokonce hned dvakrát se zde objevují vysocí představitelé katolické církve obhajující církevní restituce.

Rozpoutá-li se aféra, v níž jde o podstatu demokracie, jako je kauza CASA a role ministra Kalouska, jenž zpochybnil policejní postupy i důvěryhodnost osoby policejního prezidenta, hodilo by se uveřejnit nejenom názor pana Kalouska, ale spolu s ním v tom samém vydání i názor pana Lessyho.

Pokud již se v rozhovorech pro deník Právo objevilo téma církevních restitucí, neměli čtenáři možnost slyšet jiné stanovisko než pánů Duky, Graubnera a Kalouska. Proč ne třeba Václava Pavlíčka, Lenky Procházkové či Ilony Švihlíkové?

Přílišná přísnost na deník Právo

24. 7. 2012

Pan Marek Řezanka je v článku o "kolaboraci" deníku Právo s vládnoucí mocí trochu přísný, míní Jaroslav Kučera. Komentátoři Práva (nejčasatěji asi pánové Hanák, Keller, Mitrofanov,...) rozhodně "vládnoucí moc" nijak neššetří - až by mi jí bylo po některých jejich článcích skoro líto, nevidět její počínání stejně nebo podobně jako oni. ŽŽe otiskuje obsáhlé celostránkové rozhovory s jejími zástupci a přívržženci snad není nic ššpatného, sice mám na ty "zpovídané" svůj názor a celý rozhovor s nimi většinou jen zběžně prolétnu (aby se mi neudělalo "ššoufl"), ale člověk by měl mít přehled i o názorech lidí, s nimiž nesouhlasí. Osobně mě jejich výroky v těch rozhovorech často jen utvrzují v přesvědčení o jejich nekompetenci a o tom, žže čím dříve z vedení státu zmizí, tím lépe pro tuhle zemi.

Co je u nás nemožné

Německá banka z Chemnitz vydala na úvěrové kartě portrét Karla Marxe

24. 7. 2012 / Daniel Strož

O České republice se všeobecně tvrdí, že v ní není nemožné absolutně nic, to ale platí hlavně co se zlodějen a podrazů týče. Pokud by však mělo dojít na právo ke svobodnému rozhodování občanů, je v tu ránu s veškerou tolerancí konec. Zdejší vládní politici, naprosto neschopní řídit stát, pletou se raději zástupně do všeho jiného a jedním z jejich oblíbených koníčků se staly i neustále lidem vnucované pokusy o manipulování historie.

Fischer nebo Fischerová?

24. 7. 2012 / Michal Vimmer

Když neúřaduje Václav Moravec, česká politická scéna usíná a odebírá se na zasloužený odpočinek. Nabízí se v této letní pohodě poptat se "Osobností", koho by si přály na Hrad.

9.července se vyptávala Mladá fronta ("30 osobností", výsledek: "ŽENA" = Táňa Fischerová. )

O 14 dní později bylo iniciativou Lidových novin vytěženo "40 osobností." Výsledek? Rozpačitě, s odřenýma ušima: )

Takže kandiduje Táňa Fischerová.

Vyžeňte penězoměnce... (My až po vás)

24. 7. 2012

KD│ V okamžicích velkých mezinárodních zvratů se často mění pravidla, podle nichž svět funguje. Jeden z takových momentů nás minul během krize v roce 2008, kdy politici promrhali šanci postupovat společně proti asociálnímu chování velkých investorů, superbohatých elit a přebujelého finančního průmyslu. Namísto toho, aby zahájili hru "Pojďme se společně zachránit", kterou mnozí velice nahlas, ovšem pouze verbálně vzývali, začali hrát hru jinou - a hrají ji dodnes. Je to hra "Zachraň se kdo můžeš" - hra nekooperativní a přinejmenším ve svých důsledcích také hra s nulovým součtem. Při ní se sice pořádají honosné mezinárodní summity a nadělá se spousta líbivých řečí, každý však v praxi hájí pouze sám sebe na úkor těch druhých. Evropská periferie žádá společné záruky za veřejný dluh zemí eurozóny a nestará se o to, že její soukromý sektor je nekonkurenceschopný a to se nedá vyřešit fiskálním sjednocováním. Jádro EU chce donutit periferii seškrtat veřejné výdaje, ale na obnovu konkurenceschopnosti a nová pracovní místa přispívat nehodlá. USA a Británie doufají, že poukazováním na problémy EU přimějí investory "utíkat" k dolaru nebo libře bez ohledu na to, že vyhlídky americké (a tím spíše britské) ekonomiky nejsou o mnoho lepší než v kontinentální Evropě. A Čína doufá, že poukazováním na problémy Západu odvede pozornost od vlastní investiční megabubliny, která začíná praskat. Každý sám za sebe uprostřed líbivých řečí o zodpovědnosti a společném postupu.

Dvě dvanáctky

24. 7. 2012 / Jiří Jírovec

V Denveru zahynulo při střelbě v kině 12 Američanů. Budou se zapalovat svíčky, Obama si přihřeje politickou polívčičku a modlitby vzlétnou vzhůru k neslyšícím nebesům. Obviněného Jamese Holmese čeká buď poprava, nebo doživotí ve společnosti drsných chlapů, kteří ho v zájmu společnosti oddělají někde v koupelně.

Televizní společnosti vydělají miliony na reklamách, protože soud bude nejspíš veřejně vysílán. Amerika uroní něco krokodýlích slz ohledně přístupu ke zbraním a pak se všechno vrátí k normálu. Tedy do té doby, než nějaký ozbrojenec provede další spektakulární kousek.

Génius Alan Turing

24. 7. 2012 / Boris Cvek

O Alanovi Turingovi jsem se zmínil v Britských listech už jednou, a to v souvislosti s kritikou Romana Jocha. Chtěl bych o Turingovi napsat však podrobnější článek u příležitosti jeho letošních nedožitých stých narozenin (narodil se v Londýně 23. června 1912). Časopis Nature si dal na titulní stránku čísla z 23.2. tohoto roku Turingovu tvář a uvnitř věnuje Turingovi celou sérii článků. Začnu editorialem "Turing at 100" (česky asi "Turing ve sto letech").

Editorial v souvislosti s Turingovou zálibou v běhání zmiňuje jeho osobní rekord při běhu maratonu, pouhé 2 hodiny a 46 minut. Pisatel si stěžuje, že u příležitosti konání letošních olympijských her není plánována žádná oficiální oslava Turinga. Asi jen málo lidí ví, jaký "intelektuální gigant" (slova časopisu Nature) -- vedle svých běžeckých úspěchů -- Turing opravdu byl. Nature tvrdí o Turingovi, že měl "univerzální mysl", a to -- podotýkám já -- žil Turing už v době, kdy se univerzální vzdělání pokládalo téměř za nemožné. Shrňme si tedy jeho univerzálnost, jak ji vidí editorial z Nature.

Revoluce je evoluce

23. 7. 2012

Tento článek by neměl být čten jako vyjádření podpory násilné revoluční politické změně, ale snad ukáže, že revoluce ani zdaleka není "nepřirozená" a ve skutečnosti se jedná o proces, který je součástí evolučních změn.

Sucho v Americe zřejmě povede k světové potravinové krizi

23. 7. 2012

Sucho na americkém Středozápadě hrozí opakováním světové potravinové krize z roku 2008, kdy rychle rostoucí ceny potravin vedly k sérii povstání v Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe.

V pátek dosáhla cena kukuřice a sojových bobů absolutního rekordu. Amerika je největším světovým producentem kukuřice a dominuje trhu s kukuřicí. Kukuřice je spojena s výrobou mnoha potravin, používá se také jako krmivo pro dobytek i pro prasata a jako součást mnoha potravinových výrobků. Znamená to, že dopad vysokých cen kukuřice se projeví všude.

Nefunční registr vozidel: Vyvoďte přímou odpovědnost!

23. 7. 2012

Registr vozidel měl být funkční od 9.7.2012. Nyní máme 23.7.2012 a systém stále nefunguje. Ministerstvo dopravy necítí vinu za aktuální situaci, což zcela určitě není překvapující. O to více je to ale zábavné - mimochodem, viděli jste 12.7.2012 Hyde Park se zástupcem MD, p. Miroslav Drobným? Jsem sice příznivcem absurdního humoru, ale něco takového by nevymysleli ani panové od Monthy Pythona... píše Lubomír Lefler.

Velice mě nicméně zaráží přístup MD, které je připraveno odškodnit POUZE ty osoby (právnické i fyzické), jež systém neuměl obsloužit, a kterým vznikly přímé vícenáklady spojené s nefunkčnosti systému jako takového - například nemožnost odjet na dovolenou nebo ušlý zisk z obchodu s vozidly. MD je pak ochotno tyto prokázané vícenáklady uhradit a účtovat je firmě ATS - Telcom. Dle vyjádření p. Drobného ve výše uvedené relaci Hyde Parku to kontrakt (neveřejný) umožňuje. Jen pro zajímavost: když pan Drobný sděloval tuto informaci národu, jeho psychomotorické reakce nazačovaly, že si není věcí vúbec jistý. Proto se nechám přesvědčit, zda-li bude ATS-Telcom skutečně účastna na odškodnění postižených osob.

Kdy je (ne) možné chápat násilí

23. 7. 2012 / Marek Řezanka

V neděli 22. 7. bylo první výročí od masakru na ostrově Utoya. Desítky rodin při něm přišly o své nejbližší, desítky převážně mladých životů při něm vyhasly. Po vlnách vzteku, zoufalství a beznaděje přišla na řadu otázka -- proč? Proč je někdo schopen vzít do rukou zbraň a najednou zmařit tolik životů plných nadějí, snů a síly? Lze takovému činu zabránit? Kolik podobných fanatiků kráčí po světě a přemýšlí, kdy a kde se stanou "slavnými"?

Všechno přesně naruby

24. 7. 2012 / Marek Řezanka

Čeho jsme svědky v posledních dnech na domácí politické scéně? Že tam, kde výběrová řízení by vypisována být měla, vypisována nejsou, a naopak se o nich mluví tam, kde o povinnosti jejich zadání není ani slovo. A že pan premiér věří nejvíce lidem, kteří před lety neměli vůbec jeho důvěru a které snad i podezíral z korupčního jednání, ať již přímého či nepřímého.

Pokud jsem před časem byl obezřetným v absolutní podpoře Lence Bradáčové s tím, že odvolání J. Pospíšila by mohlo mít za cíl právě vybuzení veřejnosti, aby nikdo jiný než Bradáčová na Vrchní státní zastupitelství v Praze jmenován nebyl, dnes vypadají věci poněkud jinak. Burácel-li premiér Nečas, že ministr nemůže dělat jen líbivou politiku a musí být schopen dělat nepopulární kroky, měl zřejmě na mysli, že musí být schopen odolat pobouření veřejnosti nad kroky, které evidentně nejsou prospěšné v boji proti organizovanému zločinu a korupci zvlášť. Možná proto jsou nejvhodnějšími a nejspolehlivějšími ministry v Nečasově vládě ti, kterým před lety tentýž Nečas vyslovil svou nedůvěru.

Daily Mail: Nový film o Batmanovi i nová shakespearovská inscenace v Londýně varují, že se Západ vrací k temné éře třicátých let

21. 7. 2012

Pozoruhodné je, že i konzervativní britský deník Daily Mail nyní varuje před hospodářskou a politickou apokalypsou. Zdají se o to aktuálnější argumenty, že Česká republika nemá pro současnost žádnou nosnou zahraniční politiku jak se zachránit, a nemá v západním světě mezi občany vlivné spojence, kteří by její kultuře rozuměli a byli by ochotni v případné vzniklé krizi pomoci, argumentuje Jan Čulík.

V ohnisku z jednoho největších finančních center je burza v obležení, píše v sobotním vydání deníku Daily Mail Dominic Sandbrook. Maskovaní muži zasahují s útočnými zbraněmi a bankéři utíkají. Politikové bezmocně lomí rukama a z policie se stali bezmocní rukojmí. Davy běží ulicemi a plení domovy bohaté menšiny. Jsou inspirovány antikapitalistickými hesly brutálního demagoga, a tak dav ničí a vypaluje nemovitosti a doslova strhává z bohatých občanů jejich drahé oblečení.

Před spěšně vytvořenými lidovými soudy čelí finanční elita spravedlnosti pouliční chátry. Davy řvou nenávistí a závistí a soudy odsuzují obžalované k trestům smrti na běžícím pásu.

27815

KOUTEK REKLAMNÍ TUPOSTI:

Dokonalý nevkus

23. 7. 2012 / Tomáš Koloc

Existují reklamy, které netrpí pro českou reklamu typickou impotencí invence (danou spíše než netalentem copywriterů faktem, že reklamy -- stejně jako televizní pořady - ve většině schvalují manažeři s minimálním vzděláním a vkusem). Existují reklamy, o nichž můžu směle říct, že jejich nápad je invenční. Ale jen do té doby, než si představím, že bych byl prostatik, člověk, který se léčí v psychiatrické léčebně, či homosexuál, tedy příslušník některé ze skupin, které to na světě vůbec nemají lehké i bez toho, že na "legraci" z nich založil svou reklamní kampaň výrobce stavebních doplňků, firma Fastrade s. r. o...

Za tip děkuji panu Martinu Šilhovi.

Globální elity si "ulily" 21 bilionů dolarů

23. 7. 2012

Globální elita superbohatých využívá své pohyblivosti a děr v pravidlech pro přiznávání zdanitelných příjmů, které se jí otvírají v mezinárodním prostoru. Podle výzkumu společnosti Tax Justice Network tak "ulily" do zahraničí bohatství ve výši 21 bilionů dolarů, což odpovídá součtu hrubého domácího produktu USA a Japonska.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za květen 2012

3. 6. 2012

V květnu 2012 přispělo finančně na Britské listy 214 osob bankovním příkazem celkovou částkou 62 046,37 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v březnu 2012 částkou 44921.92 Kč. Na kontě Britských listů v Raiffeisenbance jsme měli 31.5. 2012 částku 92 806,98 Kč. Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

28368