Studie: Používání sociálních médií je spojeno se vznikem deprese

5. 10. 2022

čas čtení 2 minuty
Výzkumníci z oblasti veřejné politiky a vzdělávání nedávno zjistili, že mladí dospělí, kteří více používají sociální média, mají výrazně vyšší pravděpodobnost, že se u nich do šesti měsíců vyvine deprese - bez ohledu na typ osobnosti.

Studie byla publikována v Journal of Affective Disorders Reports.

Předchozí výzkum spojoval rozvoj deprese s mnoha faktory. V literatuře však chyběly studie, které by se zaměřovaly na to, jak mohou různé osobnostní charakteristiky interagovat s používáním sociálních médií a s depresí. Tato nová studie se zabývala těmito důležitými výzkumnými otázkami a našla silné a lineární asociace deprese napříč všemi osobnostními rysy.

Mezi zjištěními studie je, že lidé s vysokou mírou přívětivosti měli o 49 % nižší pravděpodobnost deprese než lidé s nízkou mírou přívětivosti. Navíc ti s vysokým neuroticismem měli dvakrát vyšší pravděpodobnost rozvoje deprese než ti s nízkým neuroticismem, když používali sociální média více než 300 minut denně. Ještě důležitější je, že u každého osobnostního rysu bylo používání sociálních médií silně spojeno s rozvojem deprese.

Vzorek více než 1 000 dospělých z USA ve věku od 18 do 30 let pocházel z údajů z roku 2018, které shromáždil Primack a jeho kolegové z University of Pittsburgh.

Deprese byla měřena pomocí dotazníku Patient Health Questionnaire. Sociální média byla měřena dotazem u účastníků, kolik času denně strávili používáním populárních platforem sociálních médií, a osobnost byla měřena pomocí Big Five Inventory, který posuzoval otevřenost, svědomitost, extraverzi, přívětivost a neurotismus.

Autoři naznačují, že problematické sociální srovnávání může zvýšit negativní pocity ze sebe sama a druhých, což by mohlo vysvětlit, jak se zvyšuje riziko deprese se zvýšeným používáním sociálních médií. Zapojení do primárně negativního obsahu může tyto pocity také posílit. A konečně, zapojení do více sociálních médií snižuje příležitosti pro osobní interakce a aktivity mimo domov.

Deprese je celosvětově považována za hlavní příčinu invalidity a úmrtnosti. Díky tomu jsou tato zjištění ještě výraznější pro vytváření zdravotních intervencí a úsilí o prevenci.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
7450

Diskuse

Obsah vydání | 7. 10. 2022