Čína: Zombie ekonomika

6. 9. 2023

čas čtení 8 minut
Na počátku roku 2010 ekonom Justin Lin Yifu, bývalý šéf Světové banky s vazbami na čínskou vládu, předpověděl, že čínská ekonomika dosáhne nejméně po dvě další desetiletí růstu nad 8 %, upozorňuje Ho-Fung Hung.

Počítal s tím, že vzhledem k tomu, že příjem země na hlavu byl v té době přibližně na stejné úrovni jako v Japonsku v roce 1950 a v Jižní Koreji a Tchaj-wanu v roce 1970, není důvod, proč by Čína nemohla zopakovat někdejší úspěchy těchto dalších východoasijských států. Linův optimismus odrážel i západní komentariát.

The Economist předpověděl, že Čína se do roku 2018 stane největší světovou ekonomikou a překoná Spojené státy. Jiní fantazírovali o tom, že komunistická strana zahájí ambiciózní program politické liberalizace. Nicholas Kristof z New York Times v roce 2013 napsal, že Si "povede oživení ekonomických reforem a pravděpodobně i určité politické uvolnění. Maovo tělo bude za jeho dohledu vytaženo z náměstí Tchien-an-men. Liou Siao-po, nositel Nobelovy ceny míru, bude propuštěn z vězení." Politolog Edward Steinfeld podobně v roce 2010 tvrdil, že čínské přijetí globalizace by nastartovalo proces "sebezastarávání autoritářství" připomínající Tchaj-wan v letech 1980 až 1990.

O deset let později je naivita těchto předpovědí zřejmá. Ještě před nástupem COVIDu-19 čínská ekonomika zpomalila a vstoupila do domácí dluhové krize, která se projevila v kolapsu velkých developerů, jako je Evergrande. Poté, co Peking koncem roku 2022 zrušil všechna pandemická omezení, se široce očekávané ekonomické oživení neuskutečnilo. Nezaměstnanost mladých lidí vyskočila nad 20 %, čímž překonala nezaměstnanost všech ostatních zemí G7 (jiný odhad ji uvádí nad 45 %). Údaje o obchodu, cenách, výrobě a růstu HDP poukazují na zhoršující se podmínky – trend, který fiskální a monetární stimul nedokázal zvrátit. The Economist dnes tvrdí, že Čína možná nikdy nedožene USA, a všeobecně se uznává, že Si není žádný liberál, když zdvojnásobil státní intervence v soukromém sektoru a zahraničních podnicích a zároveň umlčel nesouhlasné hlasy (včetně těch, které strana dříve tolerovala).

Bylo by chybou domnívat se, že vyhlídky Číny radikálně změnily vnější faktory. Postupný úpadek země začal před více než deseti lety. Ti, kteří podrobně analyzovali data, kromě rušných obchodních čtvrtí a honosné výstavby budov, odhalili tuto ekonomickou malátnost již v roce 2008. Tehdy jsem psal, že Čína vstupuje do typické krize nadakumulace. Vzkvétající exportní sektor od poloviny 90. let nahrabal obrovské množství zahraničních rezerv. V uzavřeném finančním systému musí vývozci odevzdávat své zahraniční příjmy centrální bance, která vytváří ekvivalent jüanu na vysávání cizích měn. To vedlo k rychlému růstu likvidity RMB v ekonomice, většinou ve formě bankovních úvěrů. Vzhledem k tomu, že bankovní soustava je přísně kontrolována stranickým státem – přičemž státem vlastněné nebo na stát napojené podniky slouží jako léna a dojné krávy elitních rodin –, státní sektor se těšil privilegovanému přístupu ke státním bankovním půjčkám, které se používaly k rozdmýchávání investiční horečky. Výsledkem byla rostoucí zaměstnanost, dočasný a lokalizovaný ekonomický boom a nečekaný zisk pro elitu. Tato dynamika však také za sebou zanechala nadbytečné a nerentabilní stavební projekty: Prázdné byty, nedostatečně využívaná letiště, zbytečné uhelné elektrárny a ocelárny. To následně vedlo k poklesu zisků, zpomalení růstu a zhoršení zadluženosti v hlavních odvětvích ekonomiky.

V průběhu minulé dekády strana-stát pravidelně nabízel nové půjčky ve snaze zastavit zpomalení. Mnoho podniků však jednoduše využilo snadných bankovních úvěrů k refinancování svého stávajícího dluhu, aniž by do ekonomiky přidaly nové výdaje nebo investice. Tyto společnosti se nakonec staly závislými na půjčkách; a stejně jako u každé závislosti bylo zapotřebí zvýšit dávky, aby se vyvolaly snižující se účinky. Postupem času ekonomika ztratila dynamiku, protože zombie podniky byly udržovány naživu pouze prostřednictvím dluhu: Klasický případ "recese bilance", která otřásla Japonskem poté, co na počátku 90. let skončil jeho boom. Přesto, stejně jako se tyto strasti staly stále jasnějšími zasvěcencům na počátku roku 2010, byly cenzurovány v oficiálních médiích, což zesílilo Linovo optimistické hodnocení. Mezitím v západním světě měla síť bankéřů z Wall Street a firemních manažerů důvod potlačovat skeptičtější analýzy, protože nadále profitovali z lákání investorů do Číny. Iluze neomezeného vysokorychlostního růstu tak převládla právě ve chvíli, kdy ekonomika vstoupila do nejvážnější krize od počátku éry tržních reforem.

Peking už dlouho ví, co je třeba udělat, aby se tato krize zmírnila. Samozřejmým krokem by bylo zahájit přerozdělovací reformu, která by zvýšila příjmy domácností, a tím i spotřebu domácností – která jako podíl HDP patří k nejnižším na světě. Od konce 90. let se ozývají hlasy volající po vyvážení čínské ekonomiky ve prospěch udržitelnějšího modelu růstu snížením její závislosti na vývozu a investicích do fixních aktiv, jako je výstavba infrastruktury. To vedlo k některým reformistickým přerozdělovacím politikám za vlády Chu Ťin-tchaa a Wen Ťia-paa v letech 2003-13, jako byl nový zákon o pracovních smlouvách, zrušení zemědělské daně a přesměrování vládních investic do vnitrozemských venkovských oblastí. Váha partikulárních zájmů (státní podniky i místní samosprávy prosperující ze stavebních smluv a státních bankovních půjček pohánějících tyto projekty) a bezmocnost sociálních skupin, které by z takové politiky obnovování rovnováhy měly prospěch (dělníci, rolníci a domácnosti střední třídy), však znamenaly, že reformismus nezapustil kořeny. Minimální zisky ve snižování nerovnosti v období Hu-Wen byly po polovině minulé dekády zvráceny. Nedávno dal Si jasně najevo, že jeho "společný program prosperity" není návratem k rovnostářství Maovy éry, ba ani obnovením blahobytu. Je to spíše potvrzení paternalistického postavení státu vůči kapitálu: Zvýšení jeho přítomnosti v technologickém a realitním sektoru a sladění soukromého podnikání s širšími zájmy národa.

Stranický stát se připravuje na sociální a politické dopady této zoufalé situace. V oficiálních politických projevech se "bezpečnost" stala nejčastěji vyslovovaným slovem, které zastínilo slovo "ekonomika". Současné vedení je přesvědčeno, že může přežít hospodářský pokles, pokud zpřísní kontrolu nad společností, vymýtí autonomní elitní frakce a zaujme asertivnější postoj na mezinárodní scéně uprostřed rostoucího geopolitického napětí – i když taková opatření slouží ke zhoršení jeho rozvojových problémů. To pomáhá vysvětlit zrušení omezení prezidentského období v roce 2018, centralizaci moci v Siových rukou, neúnavnou kampaň za vykořenění stranických frakcí ve jménu boje proti korupci, budování rostoucího státu dohledu a měnící se základnu státní legitimity: Od zajišťování hospodářského růstu směrem k nacionalistickému zápalu. Současné oslabování ekonomiky a přitvrzování autoritářství nejsou snadno zvratnými trendy. Ve skutečnosti jsou logickým vyústěním nerovnoměrného rozvoje Číny a akumulace kapitálu v posledních čtyřech desetiletích. To znamená, že jsou tu, aby zůstaly.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
3154

Diskuse

Obsah vydání | 8. 9. 2023