Iniciativa: Studenti pro školství

Studenti středních škol organizují protest proti plánovaným změnám MŠMT ve financování škol, které se fatálně dotknou výuky všech středoškoláků

23. 11. 2023

čas čtení 4 minuty
 

Tisková zpráva


Iniciativa Studenti pro školství, kterou tvoří pražské Gymnázium Na Zatlance a Gymnázium Jana Keplera, za podpory České středoškolské unie, nesouhlasí se škrty ve financování, které vrátí české školství zpět do minulosti. Studenti Iniciativy uspořádají v den stávky v pondělí 27. listopadu protest, který povede Prahou a bude zakončen před Ministerstvem školství. U něj pak proběhne symbolické předání studentských dopisů adresovaných ministru školství Mikuláši Bekovi. Jedná se o mimoškolní aktivitu studentů. 

 

 

V Praze 23. listopadu 2023


Iniciativa Studenti pro školství nesouhlasí se změnami ve financování škol, které se dotknou studentů, učitelů a budou mít výrazný dopad na budoucnost českého školství. Plánované změny oznámilo ministerstvo na poslední chvíli. Tyto změny mají velký dopad na mnoho středních škol, které ani nemají čas se na změny jakkoli připravit. Studentům na gymnáziích Jana Keplera a Na Zatlance přišla nastávající situace alarmující. „Proto jsme se rozhodli spojit síly a společně zorganizovat maraton psaní dopisů adresovaných ministru Bekovi a následný protest, během kterého předání dopisů proběhne," říká student Alexander Bürgermeister z iniciativy Studenti pro školství.


Odmítáme změny, které chce ministr školství Mikuláš Bek v příštím roce uvést v platnost:

  1. Změny ministra Mikuláše Beka podkopávají jak veřejné inovativní školy, které aplikují moderní postupy, tak střední školy, které nabízí volitelné přeměty a semináře. Snížení PHmax v praxi znamená, že předmětové dělení v třídách, kde je často přes 30 žáků, již nebude možné (PHmax je maximální počet hodin, který může škola za týden odučit). 

  2. Rozhodnutí ministra Beka vážně ohrožuje podpůrné profese ve školství. To zásadně negativně ovlivňuje například školní psychology, jejichž pomoc je v současné krizi duševního zdraví mladých zásadní. Dotkne se to ale také třeba pracovníků školních jídelen nebo školních asistentů. Studenti se tudíž kvůli nedostatku financí nedočkají jak pomoci školních psychologů, tak kvalitních školních jídelen.

  3. Ministr Bek se rozhodl zachovat inkluzi žáků s specifickými potřebami, ale neuvolnit na ni dostatek finančních prostředků. V praxi to může znamenat třídu s 28 dětmi, z nichž dvě až tři potřebují speciální péči asistenta pedagoga nebo školního asistenta. Dosud měl učitel na pomoc s dětmi zmíněné asistenty, teď je v některých školách kvůli parametrizaci počtu asistentů pedagoga mít nebude, což negativně ovlivní jak studenty se speciálními potřebami, tak jejich spolužáky. 


Změny se dotknou nejen inovativních programů veřejných škol, ale i vývoje ve školách  v minulých letech. „Naše školy se změní k horšímu a vrátí se zpátky do minulosti. Změny, které chce ministr Bek zavádět, ukazují, že sliby, které vláda udělala, byť v obecné rovině, byly prázdné. Všechno to je kvůli jednomu politickému rozhodnutí, které odneseme my všichni . děti, studenti, dospělí, společnost ... Rozhodně nemyslí na budoucnost dětí, jak slibují, protože změny zničí pokrok, který se ve školství udál," upřesňuje studentka a členka iniciativy Kateřina Petkovová.


Studenti si uvědomují, že protest organizují paralelně s učitelskými odbory, s nimiž jsou v úzkém kontaktu. „Podepsali jsme petici Učitelské platformy a s jejím obsahem plně souhlasíme, stávku také podporují studenti z České středoškolské unie", doplňuje dále studentka. 


Studentský protest proběhne v pondělí 27. listopadu. Začátek je stanoven na 11:00 na Jungmannově náměstí před budovou Magistrátu hl. m. Prahy. Následně se studenti vydají průvodem k MŠMT v Karmelitské, kde budou před 13 hodinou předány dopisy a průvod zakončen. Na akci vystoupí mluvčí iniciativy a zástupci České středoškolské unie.Kontakty:


Info mail studentské iniciativy Studenti pro školství: studentiproskolstvi@gmail.com 
1
Vytisknout
2363

Diskuse

Obsah vydání | 28. 11. 2023