Život v kontextu smrti: Kulturní a psychologické kořeny války a mlčení v Ruské federaci

27. 11. 2023

čas čtení 48 minut
Válka s Ukrajinou nám paradoxně nepřinesla prakticky žádné nové informace o naší zemi. Hrůzy v Buči? Byly tu Samaški, bylo tu Východní Prusko a mnohem, mnohem víc. Útoky na města? Vzpomeňte si, v co byl přeměněn Groznyj a že v Afghánistánu byl zabit jeden až dva miliony lidí, píše Leonid Gozman.

Poslušně jdou na porážku – ale kdy to bylo jinak? Věří šílené propagandě? A v roce 1968 se věřilo, že kdybychom nevstoupili do Československa, tak by tam druhý den byl Bundeswehr. A protestující hrdiny jsme mimochodem měli vždycky, jak během Pražského jara, tak i dnes.

Ano, to jsme věděli všichni. Nyní však kromě tohoto poznání má mnoho lidí pocit nezvratnosti toho, co se stalo – už to není tragická epizoda, jejíž následky lze v zásadě překonat. To je pro tuto zemi přirozený stav a je to navždy!

Rozdíl mezi dneškem a Čečenskem, Afghánistánem, Prahou atd. je v tom, že rozsáhlé zločiny spáchané ve jménu naší země v té době zůstávaly pro většinu populace někde za prahem vědomí. V Afghánistánu naši vojáci pomáhali se sklizní, v Čečensku byli ozbrojenci zničeni a vyčišťovací operace a bombardování neexistovaly. Lidé měli možnost "nevědět".

Nyní existuje úplně jiná úroveň uvědomění. Ani oficiální propaganda nepopírá například zničení Mariupolu, říká pouze, že to byli Ukrajinci, kdo bombardoval sám sebe. A vražda více než padesáti lidí během smutečního obřadu ve vesnici Groza byla přiznána a ospravedlněna tím, že byl pohřben "vysoce postavený nacionalista" a shromáždili se tam neonacisté. A nikdo se už nediví. Ale co je nejdůležitější, země, která po desetiletí opakovala: "Kéž by nebyla válka!", přijala válku jako nevyhnutelnost a nový normál. A souhlas s novou diktaturou, s novou autokracií.

Tento text je pokusem pochopit, proč se to stalo, co v naší kultuře, v našich představách o světě a o nás samých umožňuje, aby se v nás znovu a znovu probouzel virus totalitarismu (který existuje v každé zemi, nejen v Rusku).

Obávám se, že neznám odpovědi, ale mám otázky a hypotézy.

Co se nám tedy stalo, proč se to stalo a co s tím můžeme dělat?

Nabízená vysvětlení jsou velmi závislá na úhlu pohledu – odkud se díváme? Je tu pohled zvenčí, z jiných zemí. Pohled analytiků a specialistů, politiků a prostě aktivních občanů Spojených států, Německa, Ukrajiny, Polska. Připojují se k nim postoje některých našich krajanů, kteří po odchodu z Ruska v různých dobách a z různých důvodů dokázali změnit svou identitu a tvrdit, že nyní nemají s Ruskem nic společného – jsou to Němci, Ukrajinci nebo Izraelci. A pak je tu názor těch, kteří, bez ohledu na své současné bydliště, se identifikují s Ruskem, i když neakceptují to, co dělá.

(Pro zastánce Putinovy politiky otázka, kterou jsme položili – co se stalo? – nedává smysl; z jejich pohledu se nic špatného nestalo – země se zvedá z kolen.)

Pohled zvenčí

Při pohledu zvenčí převládají jednoduchá a nelichotivá vysvětlení. Rusové jsou genetičtí otroci, přirození darebáci, kteří nevědí, jak používat svobodu a nepotřebují ji. Je pro ně přirozené poslouchat diktátora, usilují o imperiální nadvládu, jsou krutí, neschopní empatie, rádi ničí a neumějí stavět. Ano, někteří z nich kdysi vytvořili něco cenného pro svět – hudbu, knihy, vědecký pokrok – ale to vše navzdory zemi, ve které měli tu smůlu, že se narodili, a ne kvůli ní. Tyto úspěchy lze uchovat jako součást světové kultury (sezónu La Scaly v roce 2022 zahájil Musorgskij). Navíc je možné, že mezi moderními Rusy jsou takoví lidé, kteří by měli být z humanitárních důvodů vyvezeni z Ruska. Ale bylo by lepší nemít zemi samotnou. Seriózní lidé nevolají po jejím zničení, ale je velmi žádoucí ji izolovat. A pokud se rozpadne na mnoho kousků, bude to v pořádku. A rozhodně byste neměli doufat, jako jste to dělali na začátku devadesátých let, že z této země může vzejít něco dobrého.

Přirozeně, v očích nositelů tohoto úhlu pohledu vás jakékoli pozitivní pocity vůči Rusku a Rusům označují za nepřítele civilizace. A omezení souvisejí právě s rozšířením tak drsného obrazu – proč dávat víza a další věci otrokům a fašistům? Samozřejmě existuje pochopení, že tento konkrétní držitel ruského pasu nemusí být ničím vinen, ale to je nevyhnutelná vedlejší škoda.

Pokud tento názor převládne, pak nemáme žádnou budoucnost. Něco samozřejmě bude na našem území, ale už to nebude Rusko nebo dokonce části Ruska, které jsou jeho kulturními nástupci, ale něco úplně jiného. A naše pokusy o zachování ruské kultury a naší vlastní identity skončí stejně jako před sto lety v Sainte-Geneviève-des-Bois.

Uvnitř

Pohled zevnitř – tedy pohled těch, kteří sice agresi neakceptují, ale nadále se identifikují s Ruskem – je vnitřně rozporuplný. Odmítáme dnešní politiku a dnešní stát, ale nemůžeme říci ONI ve vztahu k zemi a lidem. A to i ve vztahu k té části lidí, jejíž činy nás děsí nebo pobuřují. O ruských nočních můrách a hrůzách toho víme víc než kterýkoli kritik, ale také víme, že nemůžeme všechno redukovat na tyto noční můry a hrůzy – jsou tu i jiné věci. A Rusko zůstává naší zemí – naši vojáci páchají zločiny na Ukrajině, naši krajané pokorně volí Putina.

Špatné věci, které se říkají o lidech v Rusku, jsou z velké části pravdivé. Ale není to celá pravda, lidé jsou složitější, než se popisuje. Chápeme, že toto zjednodušení je nevyhnutelné a přirozené – válka přispívá k utváření jednoduchých a konzistentních obrazů, nahrazuje složitost světa extrémně jednoduchými schématy a naši spoluobčané poskytují spoustu materiálu pro negativní stereotypy – samotná Buča nebo krádeže praček za to stojí.

A samozřejmě, že pochopení, že Rusko je složitější, než je popisováno, nám nebrání v tom, abychom si přáli vítězství pro Ukrajinu a potrestání našich zločinců. Chceme, aby naše země válku prohrála. Stává se to!

Co se skutečně děje v Rusku

Mnohé z toho, co je dnes připisováno Rusku, tam není.

Neexistuje žádná masová podpora pro válku. Přijímá se jako nevyhnutelná, masově se přijímají šílené narativy typu, že jsme byli napadeni NATO. Ale čím déle válka trvá, tím méně se lidé zajímají o to, proč vůbec začala. Emocionální složka je zde vyjádřena velmi slabě. Nevidíme žádné obavy z porážek a proher, ani radost z toho, co se propaganda snaží vydávat za vítězství. Žádný z neustále se měnících cílů války – ruský jazyk na Donbasu, zničení biologických laboratoří určených k tomu, aby ruské ženy byly neplodné, denacifikace a desatanizace, záchrana Rusů před zvěrstvy banderovců – se netýká většiny obyvatelstva a příslušná prohlášení úřadů zůstávají bez povšimnutí.

Neexistuje ani žádná podpora pro Putinovu vládu a pro něj samotného. Stejně jako v případě války se lidé smířili s nevyhnutelností. Odpovědi na otázky sociologů jsou velmi často podávány v souladu s principem sociální žádoucnosti. ("Máte rádi divadlo? "Ano!" na to nelze odpovědět jinak, i když jste byli v divadle naposledy před dvaceti lety.) Na otázku týkající se Putina nebo války je třeba odpovědět kladně: Nejde jen o strach z trestu, ale v mnohem větší míře také o zavedenou společenskou normu. Kromě toho podpora Putina a války vyjádřená v průzkumech veřejného mínění může být extatická, vášnivá, dokonce ztělesněná v akci – například dobrovolnictví ne kvůli penězům nebo propuštění z vězení, ale kvůli boji za myšlenku – ale to je extrémně vzácné. Nebo je to možná jen rituálně správná odpověď: Ano, ano, podporuji tě, nech mě na pokoji. Zdá se, že je to častější!

Neexistuje žádná radost z podpory úřadů, která stále existuje. Nejlépe je to vidět na Krymu – ano, na našem, a právem, ale radost vyprchala téměř okamžitě po anexi. Hněv a zášť vůči celému světu zůstaly.

Lidé neberou deklarované plány úřadů vážně a nejčastěji je jednoduše ignorují. Když ministr obrany Šojgu oznámil záměr postavit na Sibiři "tři, nebo lépe pět nových měst" s populací "tři sta tisíc, nebo lépe pět set nebo milion", pravděpodobně se v zemi nenašel člověk, který by si pomyslel, že taková výstavba skutečně začne.

Vladimir Putin není vůdcem ruského lidu – je pouze sídlem moci. Jeho slova nejsou zajímavá – běžní občané se na jeho projevy nedívají, neptají se jeden druhého, říkají, zda mu uniklo, co řekl. A lídři jsou vyslechnuti, jejich názory jsou zajímavé. Rooseveltovy rozhlasové projevy během války poslouchalo 60 milionů Američanů mimo Ameriku se 120 miliony obyvatel. Nebyl jen prezidentem, ale lídrem. A tady, když Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Putina, nebylo nic, co by připomínalo pobouření, a když dron narazil do budovy kremelského Senátu a poslanec Peskov to prohlásil za pokus připravit Putina život, neexistovaly žádné obavy o jeho bezpečnost.

Obecně vzato, v Rusku existuje fašistický stát, ale nebylo možné vytvořit fašistickou společnost. Fašistická společnost je nadšení, povznesení, naděje, silné emoce. Pro Rusko je vhodnější metafora staré, životem unavené ženy, která chce být jen ponechána na pokoji.

Ano, Rusku se v podstatě nic nepřipisuje, ale bohužel je tu poslušnost úřadům, přijetí toho, že není možné nic změnit, což znamená, že je nutné poslouchat a pokud možno minimalizovat škody na sobě a své rodině. Existuje důvěra ve věčné nepřátelství celého světa, zejména Západu, vůči nám, nepřátelství, které bylo, je a bude. Sílí víra v neurčitý konstrukt velikosti. Existují zvěrstva a válečné zločiny, které alespoň nejsou odmítány, ale jsou vnímány jako něco přirozeného ve válečné situaci. Nebo jednoduše schválené. A je tu fakt, který je pro mnohé, včetně autora těchto řádků, neočekávaný, že příliv rakví neovlivnil vnímání politiky obyvatelstva ani politiku úřadů, ani lidí, kteří tuto politiku provádějí.

Musíme pochopit, proč se země, která se zdánlivě pohybovala víceméně správným směrem, zhroutila – tak rychle a snadno! V naprostou tmu. Pokud to pochopíme, pak je šance, že po skončení dnešního cyklu našeho tradičního šílenství bude možné zabránit nové recidivě.

Proč se to úřadům podařilo?

V relativně krátké době dosáhly úřady pasivity, akceptace války a krutosti, víry v konstrukty, které jsou v rozporu se zdravým rozumem a každodenní zkušeností lidí, připravenosti a dokonce touhy nechat se oklamat. Lidé nevěřili ani tak vládě samotné – jsou zde velmi kritické nálady – ale obrazu světa, který jim úřady nabízejí.

Za prvé, úřady udělaly velmi důležitou věc – zvýšily sebevědomí lidí, na které se spoléhaly. Po otřesech na přelomu osmdesátých a devadesátých let národní sebeúcta poklesla: Reformátoři nedokázali lidem poskytnout dostatečné argumenty pro sebeúctu. Logicky bezvadná hesla a cíle, jako například "dohnat Portugalsko" (pokud chcete dohnat skupinu běžící vpředu, země EU, musíte nejprve dohnat toho, kdo běží vzadu, pak to bylo Portugalsko) neprobudily pocit hrdosti a smysl pro velký cíl. Putin na druhé straně navrhl velmi jednoduchou strukturu: Jsme nejlepší; to je důvod, proč nám závidí; nemohou se stát stejnými jako my (protože jsme výjimeční, ne nutně Medinského chromozom, ale speciální). Proto nás nemají rádi a snaží se nás srazit na kolena a všemožně bránit našemu rozvoji. Ale my jsme nejsilnější a porazíme je. Jsme nejlepší! Na pozadí cenzury federálních kanálů a anexe Krymu to fungovalo: Lidé skutečně začali věřit, že jsme nejlepší a největší. Podle průzkumů veřejného mínění pocit vlastní země jako skvělé stále roste!

To ale nevysvětluje všechno. Existuje velké pokušení vyvozovat ze zvláštností našich dějin další ruskou katastrofu – Horda, Hrozný, Stalin. Nemyslím si, že je to správné.

Za prvé, přítomnost samozřejmě závisí na minulosti, ale není jí předurčena. Uskutečňování těchto vzorců není automatickým procesem, ale výsledkem vědomé či polovědomé volby učiněné aktivní, politicky ovlivňující vrstvou: V každém historickém okamžiku si země sama vybírá, co zdědí ze své minulosti, co a koho si vezme za přirozený vzor. V našem případě například Alexandr III. nebo Alexandr II.? Měli bychom vycházet z předpokladu, že Rusko, jak to vyjádřila Kateřina, "je evropskou mocností", nebo že jeho jedinými spojenci jsou armáda a námořnictvo?

Za druhé, Horda nebo Stalin jsou instituce a metody vládnutí. Pocity a postoje lidí nejsou reprodukovány, nejsou pouhým epifenoménem institucí. A musíme pochopit, proč se rozšířené postoje v Rusku staly modálními nebo žádoucími: Politika dnešního ruského státu není založena ani tak na přímém násilí proti svým poddaným, jako spíše na přijetí světonázoru navrhovaného úřady.

Propaganda je tak úspěšná nejen díky nepochybnému talentu vládních ideologů a agitátorů, kteří manipulují myslí lidí. Její úspěch byl možný díky tomu, že spočívala na pevných základech stereotypů a představ, které existovaly po celá desetiletí, že obrazy země a světa, které nabízela propaganda, nejenže neodporovaly, ale také potvrzovaly to, s čím lidé měli sklon souhlasit. Proto je tak těžké s touto propagandou bojovat – vyvrácením konkrétního tvrzení odporujeme celému systému postojů, díky nimž bylo pro lidi tak snadné uvěřit tomuto podvrhu. Kořeny tohoto systému sahají až do sovětských a dokonce i předrevolučních časů.

Naším problémem je, že tento systém postojů byl šířen a utvrzován nejen stupidní oficiální propagandou. Nejsou to oficiální dokumenty Komunistické strany Sovětského svazu, nejsou to Brežněvova "Malajská země", není to takzvaná "tajemnická próza" – průměrné práce tajemníků Svazu spisovatelů SSSR blízkých úřadům. To vše bylo nečitelné, obrovské kopie svazky okamžitě odeslány k recyklaci a samotné myšlenky se nedotkly myslí lidí. Ale to, co leží v jádru dnešního barbarství, bylo, bohužel, imanentní složkou velmi talentovaných a skutečně populárních děl, která ovlivnila nás všechny.

Zhoubná mytologie

Sovětská kultura neúnavně produkovala mýty o člověku a zemi. Nezakládaly se samozřejmě na realitě, ale na představách o tom, co by mělo být. Navíc nešlo jen o státní příkaz, přímo formulovaný úřady nebo uhodnutý vykonavateli, jako v mytických příbězích o pionýrských hrdinech nebo Panfilovových 28 následovnících, ale také o vlastní názory autorů, a proto to dopadlo tak přesvědčivě.

Například neustálé ujišťování o nesobeckosti sovětského lidu, o jeho ochotě a dokonce touze pracovat zadarmo a o jeho nezájmu o peníze, nijak neovlivnilo chování lidí: Chtěli za svou práci dostat zaplaceno a zadarmo pracovali jen pod nátlakem – v kolchozech, v táborech a někdy i na subotnicích. Ale tyto mýty alespoň lidem ukazovaly, co úřady chtějí, jak vidí "správný" svět, "správného" člověka a jeho vztah k němu. Níže uvádíme několik příkladů tradiční mytologie, které pocházejí z pera velmi talentovaných lidí a jsou všem i nám známé od dětství. Ale nepřemýšleli jsme o významu slov, která se neustále opakovala.

Postoj k člověku

"Družstvo si nevšimlo ztráty bojovníka" - píseň, stejně jako triumfální pohyb vpřed, nebyly přerušeny kvůli takové maličkosti, jako je smrt jednoho z hrdinů.

«... V trávě zůstal neposečený trubač," to znamená, že ho ani nepohřbili!

To samozřejmě neznamená, že by lidé skutečně cítili své ztráty tímto způsobem. Ve skutečnosti všechno mohlo být a pravděpodobně bylo jinak, a to i lidsky. Ale ti, kteří si nevšimli smrti kamaráda nebo neopustili tělo trumpetisty, jsou pozitivní hrdinové! Ve skutečnosti je to vzorec, který se navrhuje dodržovat. Dnes slavné: "Vlast tě opustí, synu. Vždycky!" stojí na pevných kulturních základech.

Tento mýtus se zásadně liší například od mytologie "Zachraňte vojína Ryana" – netroufám si posoudit, nakolik tato mytologie odpovídá praxi americké armády, ale je to deklarovaný postoj k člověku – ničeho nebudeme litovat, ale zachráníme to. A takové mýty, tedy normativní představy o tom, jak by měl stát s člověkem zacházet, jsou ztělesněny v činech. Například, když byl izraelský desátník Gilad Šalit v roce 2006 unesen palestinskými teroristy, Izrael v souladu s náladami veřejnosti zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, ve skutečnosti válku, aby ho osvobodil! A když se to nepodařilo, vyměnil ho za 1027 mužů, z nichž mnoho bylo přímo zodpovědných za vraždu několika stovek Izraelců.

Mimochodem, jsou to právě tyto postoje k záchraně všech, které Izrael brzdí a nutí ho dávkovat údery Hamásu – mají rukojmí, které je třeba zachránit za každou cenu.

Přirozenost územních záborů

Mýty fungují, když jsou prezentovány s talentem. Stejně jako ochota vzdát se člověka, myšlenka přirozenosti záborů je prezentována krásně a atraktivně:

"Ale stejně se dostaneme až ke Ganze,

Ale zemřeme v bitvách

Z Japonska do Anglie

Má vlast zářila!"

To se zásadně liší od Kiplingova mýtu:

"Neste břímě bílých,

A nejlepší syny

Na tvrdou práci poslat

Za dalekými moři."

I zde dochází k zabírání cizí země, ale ve jménu civilizační mise (vymyšlené přesně v době, kdy psal Kipling). A Paul Kogan nemá jiný cíl než velikost ("záře").

Zábory jsou tak přirozené, že si často ani nevšimneme přímých odkazů na ně:

"Ale jeden podzimní déšť

V cizí zemi, v cizí zemi

Pluk byl obklíčen,

A velitel zemřel v bitvě."

Věnujeme zde pozornost smrti velitele a následnému činu trubače, nikoli místu, kde k němu došlo. A co dělal pluk v cizí zemi? Proč zemřel velitel, trubač a pravděpodobně i mnoho dalších? A není to důvod, proč je "neposekaná tráva" velmi znepokojivým symbolem toho, že tam tento pluk přišel?

Právo na násilí

"Ale obyčejně tenké prsty

dotkly se pouzdra,"

Okudžavova hrdinka je pozitivní hrdinka! - "ze zvyku" se dotýká pouzdra. Na koho bude střílet, kolik jich už zabila, kolik jich ještě zabije? Samozřejmě z nutnosti, ve jménu konečného vítězství dobra. A to není nějaký Z-patriot, to je ten velký básník, jehož písně jsme všichni zpívali na protikomunistických shromážděních – "Spojme ruce, přátelé!", jehož básně se staly symboly humanismu a lidskosti. Ani si toho nevšiml. Co to napsal?

Násilí je vetkáno do romantiky. Ne všichni věnovali pozornost skutečnosti, že na palubě brigantiny Cogan jsou piráti - "Jolly Roger se vine ve větru..."

A ve veselé pirátské písni jsou slova, jejichž význam je prostě děsivé pomyslet:

"... A jen ta malá dáma

Je to na mně!"

Sedí v nás velmi hluboko. Opozice dnes například mnohem více přemýšlí o potrestání špatných lidí (Putinových oligarchů, kteří by měli být zbaveni majetku a povolení k pobytu na Západě, válečných zločinců, kteří by měli být postaveni před soud) než o vytváření dobrého života pro dobré lidi, jako by to přišlo automaticky po potrestání těch špatných. Ale zkušenost z října, kdy se mnoho špatných lidí opravdu zhoršilo, ukazuje, že tomu tak není – miliony dobrých lidí se zhoršily.

Násilí je samozřejmě ospravedlňováno vznešenými cíli.

"Odešel jsem z domu

Šel do války

Přistát na Grenadě

Dejte to rolníkům."

Otázka, zda takový rozkaz vzešel od rolníků grenadského volostu, není ani vznesena. Ale my nemáme ani objednávku! A během kavkazských válek to nebyli nějací Z-šílenci, ale Pestel, Muravjov a Lunin, kdo vítali generála Jermolova, který bojoval metodami, které překračovaly hranice toho, co bylo přijatelné i pro tehdejší dobu. Za prvé, horolezci jsou divocí – co jiného s nimi? Zákaz genocidy a nezákonné krutosti se na ně nevztahoval, nebyli tak docela člověkem, ale násilnickým divochem. A za druhé, a to je docela zarážející, země horalů je bohatá, ale neobdělávají ji dobře. To znamená, že přímá loupež byla ospravedlnitelná! Ta válka nikdy neskončila!

Postoje ke smrti

Putinova slova, že je lepší zemřít ve válce než vodkou nebo při autonehodě, nejsou v naší kultuře ničím novým:

«... Je to lepší než vodka nebo nachlazení!" (Vladimir Vysockij, "Vrchol") — není-li to apogetika smrti, pak alespoň snížení hodnoty řádného, nehrdinského života. Je to odmítnutí samotného šosáctví, proti němuž sovětská i předrevoluční kultura tak úspěšně bojovala.

Hrdinské činy a hrdinská úmrtí jsou cenné samy o sobě:

"Směle půjdeme do bitvy

Za moc sovětů

A jako jeden zemřeme

V boji o ni!"

Píseň neříká, jak dobře budeme žít pod touto nádhernou silou – všichni zemřeme. Není ani řečeno, že bude zřízena za cenu našeho zničení. Smrt v bitvě je přirozená a dokonce žádoucí, je cílem a ospravedlněním života! Putin posmrtně uděluje nejvyšší vyznamenání, včetně těch vojáků, kteří neudělali nic hrdinského, prostě se stali oběťmi okolností. Například pilot, který byl sestřelen tureckou armádou a sestřelen ze země nějakými "partyzány" na samém začátku války v Sýrii, byl oceněn titulem Hrdina Ruska. A jeho přeživší kamarád byl také vyznamenán, ale jen řádem. Musel jsem zemřít!

To vše samozřejmě neznamená, že se lidé řídí touto bláznivou myšlenkou, ale chápou, co po nich vlast chce. Nechce, abys žil, chce, abys zemřel!

Svoboda volby sebe sama

V našem tradičním a dnes oficiálním obrazu světa je člověk funkcí skupin, ke kterým patří – funkcí pohlaví, profese, věku, národnosti a náboženství. Tyto skupiny jsou povolány k tomu, aby zcela určovaly jeho chování, prakticky je povinen nejen jednat tak, jak mu skupina předepisuje, ale také cítit, co je mu předkládáno jako správné. Například muž musí být přísný a lakonický, milovat sport, auta a zbraně – musí být v souladu s kánonem mužnosti. Obyvatel Petrohradu by měl být fanouškem Zenitu. Rus by měl pít vodku, ne whisky nebo koňak, jak říkal Ruckoj, když byl viceprezidentem. To vše se samozřejmě netýká jen nás – Árijec musel mít rád severskou přírodu a ti, kteří vyznali svou lásku nikoli k dubům, ale k cypřišům, vzbudili oprávněné podezření.

Kánony skupin přitom nejsou nikde jasně formulovány, zdá se, že jsou v podvědomí. Proto, jako vždy v situaci nejistoty, existují lidé, kteří jsou připraveni klást nejasné požadavky do jasných a zcela imperativních slov, deklarovat a někdy i trestat za překročení svých vlastních limitů. Ti, kteří jsou nazýváni islámskými teroristy, zabili mnohem více muslimů než nemuslimů a potrestali ty, kteří nenásledovali cestu Proroka. Předpokládá se, že znají cestu a že jim bylo svěřeno právo trestat. A Prochanov jednou řekl, že pro ruského člověka je stát důležitější než život. No, ten, pro koho to neplatí, není Rus.

Člověk v tomto obrazu světa může počítat s pozitivním vztahem k sobě samému pouze tehdy, pokud odpovídá společenským očekáváním vyplývajícím z jeho skupinové příslušnosti. Například feministky jsou mimo kánon, a proto jsou podezřívané. Státní tlak na feminismus, který je nyní v zákoně, se opírá o pevnou základnu předsudků a ostražitosti.

Tradiční morálka zakazuje jednu z nejdůležitějších lidských svobod, svobodu volby sebe sama. Svoboda spočívá ve vlastním, osobním pochopení toho, co to znamená být Rusem, Tatarem, pravoslavným, člověkem, důstojníkem a tak dále. A jaké povinnosti vám to všechno ukládá. To platí i pro to, co jste povinni udělat na základě svého občanství, jaká je vaše občanská povinnost.

Svobodný člověk o tom všem rozhoduje sám a podle svých schopností odolává diktátu zvenčí (znám aktivního kněze ruské pravoslavné církve, který nedodržuje půsty – Pán, jak říká, to nepotřebuje). A člověku je ze všech stran říkáno, jaký by měl být, slibují odměnu za správné chování a trest za špatné. S tím, jak se politický a ideologický systém naší země posouvá směrem k Hordě a Mikuláši I., se tyto požadavky stávají stále rigidnějšími a naléhavějšími, ovlivňují jakékoli projevy lidské svobody, jak chování, tak city.

Na úrovni chování existuje nespočet nových zákonů, které není třeba vyjmenovávat. Regulace pocitů se však zintenzivňuje již více než rok. Kdysi bylo nutné truchlit nad smrtí dalšího Motoroly nebo Zacharčenka v doněcké hospodě, ale nyní je zradou už samotná nedostatečná podpora války. Peskov řekl, že v případě návratu budou ti emigranti, kteří chtějí, aby Ukrajina vyhrála (tedy nejen ti, kteří k jejímu vítězství přispívají, ale i ti, kteří ho prostě chtějí), potlačeni. A generál Guruljov navrhl fyzickou likvidaci těch, kteří nepodporují "speciální vojenskou operaci".

V této ideologii stát pohlcuje zemi, což znamená, že jakýkoli nesouhlas se státem se stává zločinem nebo vlastizradou bez ohledu na to, zda byl příslušný zákon již přijat nebo ne. Aby to lidé cítili, nepotřebují zvláštní vysvětlení od Peskova nebo Putina – je to rozpuštěno ve vzduchu. Odpor vůči tomuto tlaku je v zásadě možný, ale vyžaduje existenci alternativních komunit, kde dominují jiné normy a kde se člověk může psychologicky léčit. Podporu. Takových komunit je však stále méně a na velké části území Ruska nejsou vůbec žádné. Většina lidí přirozeně nepodstupuje riziko represe nebo alespoň psychického nepohodlí, ke kterému jsou odsouzeni ti, kteří jsou mimo hru. I opatrné a uměřené protesty, kolektivní i individuální, jako je odmítání účasti dětí na hodinách Z nebo vyjádření nesouhlasu s vojenskými uniformami pro předškoláky, se stávají údělem jen těch nejstatečnějších. Nastává ticho!

Mimochodem, nejsme ojedinělí. Stefan Zweig napsal, že když během 1. světové války vystoupil proti vlně nenávisti vůči Anglii a Angličanům, ocitl se v naprosté izolaci, že se nikdy necítil tak osamělý jako v oněch letech ve své vlastní zemi. Je pravda, že v Rakousku za to nebyli potlačováni, všechno se omezovalo na ostrakizaci.

Konfrontace mezi těmi, kdo podporují právo člověka rozhodovat o tom, čím bude, a těmi, kdo požadují rozpuštění ve skupinách, se odehrává po celém světě. A to je hlavní konfrontace. Téměř ve všech zemích vidíme útok na svobodu být sám sebou. To je symptom globální krize, v níž je naše země jen zvláštním případem všeobecného děsivého trendu. Prostě jsme spadli do propasti, na jejímž okraji nyní stojí mnoho zemí.

Zřeknutí se

Pocit odpovědnosti nejen za osobní činy, ale i za účast na něčem kolektivním, byl pro sovětského člověka netypický. Ve skutečnosti to tak zůstalo dodnes. Ten, kdo vyrábí rakety, se v žádném případě nepovažuje za vinného za zabíjení Ukrajinců - netiskne tlačítko. A ti, kteří ho mačkají – ne z vlastní vůle, ale na objednávku. Za prvé není kam jít – je to objednávka a za druhé když to nejsem já, je to někdo jiný, jaký je v tom rozdíl? Osoba je jen předpona tlačítka.

Jsou pro to dva důvody, jeden politický a druhý čistě psychologický.

Politicky je zřejmé, že mnoho generací našich spoluobčanů bylo začleněno do rigidních hierarchických struktur a žilo v situaci, kdy nebylo možné následovat jejich představy o tom, co je správné. Pokud se neúčastníte rozhodovacího procesu a nemůžete odmítnout splnit příkaz přicházející shora, pak se většina lidí necítí zodpovědná za následky. K emočnímu odstupu navíc přispívá naprostá nemožnost ovlivnit rozhodnutí šéfů – něco tam dělají, ale je to beze mě, je to nějaký jiný život, se kterým nemám nic společného. Někdy se mě samozřejmě dotýkají následky jejich panských radovánek – například mobilizace, ale ani zde s nimi nevstupuji do dialogu – to je v podstatě nemožné – ale snažím se minimalizovat to negativní pro sebe a svou rodinu.

Rostoucí psychologická vzdálenost mezi jednotlivcem a státem, rostoucí pocit neschopnosti ovlivňovat globální rozhodnutí je problémem mnoha zemí. Fareed Zakaria psal velmi přesvědčivě například o situaci v Americe. Existuje však jen málo míst, kde je tato propast mezi lidmi a politickým vedením země tak hluboká a má tak silnou historickou tradici jako v Rusku.

Psychologická příčina je méně zřejmá. V sociální psychologii existuje koncept přisuzování odpovědnosti – s jakými okolnostmi spojujete důvody svých činů a jednání jiných lidí. Obvykle existují dva typy atribuce: Situační a osobní. V prvním případě vše vysvětlujete aktuální situací, vnějšími podmínkami subjektu, ve druhém jeho osobností. To znamená, že udělal to, co udělal, nebo to, co se mu stalo kvůli okolnostem nebo proto, že je prostě takový člověk. Člověk se například opije, protože dvě noci nespal a jeho tělo reagovalo na alkohol nestandardním způsobem, nebo je to jen nešťastný alkoholik, který není schopen ovládat své vlastní chování.

Osobní atribuce se obvykle dostává do popředí, když mluvíme o cizích lidech, zejména o cizích lidech, které nemáme rádi. Ve vztahu k sobě samým a k těm, s nimiž soucítíme, často používáme situační atribuci, zejména pokud jde o činy, které mohou ostatní lidé posoudit jako nevhodné. Ano, ustoupil jsem, ne proto, že bych byl zbabělec, ale proto, že síly byly nerovné, Kutuzov také ustupoval. Podplatil jsem dopravního policistu, ale ne proto, že bych se snažil podplatit sám sebe, abych nedodržoval zákon, ale proto, že řidič je naprosto bezmocný, žádný zákon neexistuje, soud bude na straně policisty a úplatek je jediný způsob, jak se vyhnout velkým problémům.

To znamená, že nejsem zbabělec, nejsem úplatkář – to nejsem ve skutečnosti já, není to odraz mé osobnosti, ale jen přirozená reakce na situaci. Kde, v jakých situacích je třeba hledat mou nesmrtelnou duši, mě jako celistvou osobu, není jasné.

V sebepojetí sovětského lidu samozřejmě dominovala situační atribuce. To je přirozené – pro život, ve kterém na vás závisí jen málo, je to psychologicky nejvýhodnější. Ale jedním z důsledků toho je nevyvinutý smysl pro osobní zodpovědnost za to, co se děje s vámi a kolem vás. Zodpovědnost (a vinu) mohu cítit jen tehdy, když jsem to vždy já, pokud mě to, co jsem včera udělal v práci, doma naplňuje pýchou nebo studem. A pokud tam byl někdo jiný, v práci, pak není pochyb.

Jednou, v sovětské éře, jsem měl možnost mluvit s prodavačem v řeznickém oddělení nedalekého obchodu. A on mi řekl, že je čestný člověk. Odpověděl jsem, že tomu tak není, protože si v té době koupil například luxusní auto, ne za peníze, které vydělal, ale za peníze, které ukradl mně a lidem jako já. Upřímně se urazil: "Proč to nechápeš, vždyť je to práce!" Pracoval jako zloděj, ale dál se považoval za čestného člověka. Mimochodem, je možné, že takový byl i v komunikaci se svými blízkými.

Je jasné, že na takovém psychologickém základě nemůže vzniknout pocit zodpovědnosti například za to, co dělá stát mým jménem.

Autostereotypy o zemi

Důležité je, co si o nás myslí ostatní. Ale to, co si o sobě myslíme sami, je mnohonásobně důležitější.

Chápeme-li, že tato země je velmi rozmanitá, přesto považujeme některé věci za pro ni přirozené a některé za náhodné, importované, bez šance se uchytit. A lidé s diametrálně odlišnými politickými názory se v těchto hodnoceních často shodují.

Mnoho liberálů, kteří sní o svobodě a demokracii v Rusku, nicméně věří, že diktatura je jeho přirozeným stavem, že autokracie Stalina nebo Ivana Hrozného odráží mentalitu ruského lidu a že Alexandr II. nebo Michail Gorbačov jsou jí cizí.

Značná část obyvatelstva a dokonce i mnozí liberálové se navíc domnívají, že to byla autoritářská moc v Rusku, která byla spojena s obdobími vzestupů a liberální moc vedla k chaosu. Fakta jsou přitom pohodlně ignorována. Například po osvobození rolníků bylo v Rusku postaveno mnohonásobně více železnic (v běžných metrech kolejí) než za Stalina, ačkoli "krvavý carský režim" neměl miliony otroků zbavených volebního práva, koncentrační tábory ani čekisty. A skutečnosti, že hospodářský růst za vlád Alexandra III. a Mikuláše II. byl předurčen transformacemi Alexandra II., si všiml i známý ekonom Uljanov-Lenin, který napsal, že "po velkých reformách se Rusko začalo rozvíjet skutečně americkým tempem".

Dějiny politického vývoje Ruska ve skutečnosti také nepotvrzují tezi, že diktatura a útlak jsou přirozené. Ruské autoritářské režimy bez výjimky končily zhroucením nebo nepřežily smrt vládce a nová vláda se neobrátila k četníkům, ale k liberálům, aby obnovili pořádek: Moc Alexandra II. po Mikulášovi nebo moc Gorbačova po "stagnaci". Stejně jako ve zbytku světa lze i v Rusku zajistit rozvoj a pořádek demokracií a svobodou, nikoli tábory.

Zkušenosti mnoha zemí ukazují, že situaci lze zlepšit pouze tehdy, když aktivní část společnosti odmítne věřit v odsouzení vlastní země k zaostalosti, korupci nebo diktatuře. Tak se kdysi zaostalé Finsko prolomilo do skupiny lídrů technologického rozvoje, Gruzie překonala korupci a Německo se navzdory noční můře Třetí říše stalo stabilní demokracií.

Mýty o lidech

Mýtus o ruském národě, který jsme si sami vymysleli, je pravděpodobně nejničivější ze všech. Ve skutečnosti existuje mnoho těchto mýtů.

Existuje mýtus o lidech nesoucích Boha, ponořených do hledání Pravdy, kteří se povznesli nad každodenní shon (a proto se nestarali o kvalitu svého vlastního života).

Jeden je o dobrých lidech, kteří si nade vše cení spravedlnosti (a kteří jsou skeptičtí k právu), kteří jsou konciliantní, kteří jsou vždy připraveni přijít na pomoc a odpustit svým nepřátelům.

Jeden je o lidovém státníkovi, loajálnímu ke státu, ať už je jakýkoliv, který přijímá úkoly jeho posilování a expanze za své a je připraven obětovat pro stát jak svůj blahobyt, tak i svůj život (fronty na vojenské registrační a náborové úřady, které vyhlásila Matvijenko, jsou odtud).

Jeden z nich pojednává o zlém a násilnickém lidu, který se projevuje loupežemi a násilím, který vnímá laskavost jako slabost, který je vždy připraven ke vzpouře, od níž jej může odradit pouze silná a krutá vláda.

A to vše je pravda, stejně jako mnoho dalších věcí, které již byly řečeny a které lze říci. Je ale důležité, aby to platilo nejen o Rusech, ale i o Francouzích, Američanech nebo Turcích. O všech! Každý má totiž všechno a zároveň.

Ale mýtus lidu, vymyšlený samotnými Rusy, především inteligencí, je ovládán destruktivními rysy: Hrozbou vycházející z lidu, potřebou neustálé kontroly, nebezpečím, že mu dáme volnou ruku. Tuto myšlenku si již dlouho osvojila velká část populace. "S námi to jinak nejde, dejte nám svobodu, my to uděláme!" – kdo by neslyšel taková prohlášení od zástupců všech společenských vrstev? A svobodné volby jsou podle názoru mnoha docela liberálních lidí nebezpečné: "Dovedete si představit, koho budou volit?"

Myšlenka imanentní destruktivity ruského člověka se ukazuje jako velmi důležitá pro ty lidi u moci, kteří se nadále spojují s rozumem a evropskými způsoby, a takoví lidé tam stále jsou. Státní násilí – přímé potlačování protestů, manipulace voleb a tak dále – se začíná jevit jako jediná možná strategie a zavádění demokratických institucí, právě kvůli destruktivitě lidí, je nyní příliš nebezpečné a odkládá se na dobu, kdy budou převychováni a začnou splňovat vysoké nároky evropských institucí. Mimochodem, obavy jsou opodstatněné – vzpomeňte si na hlasování pro Žirinovského v roce 1993! A také v jiných zemích přivádí vyjádření vůle lidu někdy na vrchol lidi, kteří jsou velmi podivní a někdy prostě zločinní. Problém je však v tom, a rozumní lidé u moci nemohou nepochopit, že destrukce demokracie nevede k růstu demokratické mentality a požadavku svobody, ale naopak ke společenskému úpadku a požadavku pouze na tvrdší diktaturu.

Mytologická povaha představ o spoluobčanech přirozeně narůstá při absenci veřejné diskuse, kdy nejsou vyjadřovány alternativní názory a dokonce i inteligentní lidé se ocitají, alespoň částečně, aniž by si to vždy uvědomovali, pod vlivem oficiální propagandy, která dominuje toku informací. Začínají věřit, že Donbas je pro "obyčejného člověka" důležitý, že ho bude bolet, když uvidí ukrajinskou vlajku nad Sevastopolem, že mu evropská cesta nevyhovuje a tak dále.

Ruská inteligence (samozřejmě ne všichni) si vymyslela hrozný národ, zalekla se ho a obrátila se na úřady, jimž se lze alespoň pokusit připsat jakousi racionalitu, aby se před ním chránily. Ukázalo se, že jde o jakéhosi Pygmaliona, jen z oživené sochy se nevyklubala krásná žena, ale monstrum, které se snaží zničit svého tvůrce.

Tyto obavy jsou samozřejmě neopodstatněné. Naši lidé se na sebe nevrhají na ulici, jak ukazuje zkušenost s emigrací, docela snadno zapadají do evropských institucí, nevolí o nic iracionálněji než Američané nebo Evropané – toho mohou být důkazem výsledky voleb do Ústavodárného shromáždění, a skutečnost, že zatímco v devadesátých letech byly naše volby skutečné, nikdy je nevyhrály nejrůznější ruské národní jednotky a další fašisté (lidé Žirinovského jako fašistu nevnímali a vůbec se k němu nechovali příliš vážně).

Ale vnímání je realita! Víra v destruktivní aspirace spoluobčanů objektivně ospravedlňuje diktaturu, a tedy vše, co tato diktatura dělá.

Co s tím?

Bezprostřední budoucnost Ruska není v našich rukou. Můžeme a měli bychom prosazovat rozumný scénář, ale není v našich silách ho sami realizovat.

Ale pokud si představíme téměř zázrak – Rusko vyjde z této temnoty, režim se změní, válka skončí navrácením všech území zabraných Ukrajině a nebude žádná světová válka – co pak může a mělo by se udělat, aby se zabránilo recidivě, aby se v Rusku znovu nenastolila diktatura?

Je zřejmé, že k tomu bude nutné lobbovat (jmenovitě lobbovat, protože po Putinovi nebude demokracie, ale alespoň na chvíli nová, rád bych věřil, rozumnější a méně krutá diktatura) za kroky v oblasti obnovy institucí, ekonomiky, radikální reformy celého systému vymáhání práva a tak dále. Některé z těchto kroků jsou zřejmé, některé jsou srozumitelné pouze odborníkům, kteří budou muset o jejich nezbytnosti přesvědčit nejen úřady, ale i demokraticky orientovanou část společnosti.

Ale protože tento text není věnován všem, ale pouze kulturním a psychologickým základům ruské katastrofy, obraťme se k některým z nich, ale ne k úplnému seznamu! — ty akce, které jsou v kontextu této konkrétní řady jevů.

Budoucnost Ruska do značné míry závisí na postoji Západu k nám. Pokud politicky aktivní část západní společnosti nakonec dospěje k přesvědčení, že Rusko je svou povahou a především autoritářskou povahou svého lidu odsouzeno k diktatuře, Evropa a Spojené státy se budou starat pouze o ochranu před námi, a vůbec ne o podporu demokratických tendencí v naší zemi. Navíc se spojí s diktátorem, který jim slibuje bezpečnost, a raději si nevšimnou nepravostí, kterých se dopustí na svém území. Pokud to nechceme, musíme přesvědčit Západ nejen o tom, že Putin a jeho tým jsou zločinci, kteří jsou nebezpeční pro samotnou existenci západní civilizace – oni už to vědí. Nejen, že jsou v Rusku lidé jako my, kteří chtějí svobodu své země a nepodporují Putinova dobrodružství, ale také to chápou. Musíme přesvědčit naše západní partnery o něčem, čemu bohužel mnozí z nás také nevěří: Že obyčejní Rusové, ti samí lidé, kteří volí Putina, neprotestují proti válce a pokorně jdou na jatka, nejsou beznadějní. Že ve změněných podmínkách se budou chovat úplně jinak, v souladu s normami civilizované společnosti. Není tedy třeba se země vzdávat!

Musíme porozumět sami sobě a přesvědčit ostatní, že se při změně kurzu není třeba bát žádného odporu. Žádný nebude, stejně jako neexistovaly žádné pokusy o lidový odpor proti zhroucení komunistické diktatury a zhroucení sovětského impéria. Lidé budou podporovat, stejně pasivně, jako nyní podporují válku, přesně opačnou politiku, protože oni sami nemají prospěch ze současné politiky. To samozřejmě vyžaduje změnu informačních toků. Existují však důvody k optimismu: když v roce 2018, před mistrovstvím světa ve fotbale, propaganda poněkud snížila úroveň nadávek proti Západu, sociologové zaznamenali prudké zlepšení postoje lidí v Evropské unii a ve Spojených státech. Lidé jsou připraveni vzdát se šílenství, jen potřebují trochu pomoci.

Je třeba – a to je přímý úkol inteligence – pozvednout národní sebeúctu, to znamená najít pro národní sebeúctu nikoli ty archaické a agresivní koncepty, které navrhuje současná vláda, a požaduje, abychom byli hrdí na minulé i současné územní zábory, prezentuje je jako kompenzaci historických křivd, je hrdá na strašlivé počty ztrát ve 2. světové válce, na schopnost lidí obětovat normální život kvůli přeludům vymyšleným v Kremlu. A něco zásadně odlišného. Samozřejmě, že v kontextu globální technologické zaostalosti a extrémně nízké kvality života je tento úkol nesmírně obtížný. Ale pokud se to nevyřeší, pak nevyhnutelně vyvstane poptávka po novém diktátorovi, který občanům Ruska znovu vysvětlí: Jsou nejlepší, protože se zmocnili tolika cizích zemí a obětovali tolik životů pro kdo ví co. Putin velmi přesně vycítil, že touha lidí po národní hrdosti dláždí cestu autokracii. Budeme muset nabídnout vlastní, konstruktivní možnost úspěšné identity na národní úrovni. Na otázku, jak to udělat, nemám odpověď. Chápu jen, že je to nezbytné a že je to intelektuální výzva obrovských rozměrů.

A poslední a nejtěžší věc v této sérii. Nejde o práci venku – v médiích, v politických strukturách –, ale o práci uvnitř. Lidé, kteří usilují o evropské Rusko – většina z nich – musí změnit svůj postoj ke svým spoluobčanům. Znepokojují nás "společensky blízcí" lidé, jako jsme my, političtí vězni, uprchlíci nebo ti, kteří sice zůstali ve své vlasti, ale vnitřně se staví proti režimu. To je přirozené, ale neodpustitelné – činí to situaci beznadějnou. Protože to uzavírá možnost komunikace s většinou Rusů – politicky pasivní, poslouchající úřady, volící podle svých slov a jdoucí do války. V našem prostředí jim dominuje pohled shora, ne-li zcela ignorovaný. Ale v budoucnosti, o které sníme, budeme žít s nimi, nejen s těmi, kteří stáli vedle nás v demonstracích. Oni, "lidé z hloubi", budou hlasovat ve svobodných volbách, budou našimi sousedy na schodišti a jejich děti budou ve stejné třídě jako naše děti. Málokdy se na ně obracíme, a když už je oslovíme, nemáme pro jejich situaci pochopení, netoužíme po tom, aby se jejich životy zlepšily. Na druhou stranu se často setkáváme s opovržením, s vysvětlením, že si za všechno mohou a jen platí účty. A tento postoj proniká každou clonou shora, a proto naše slova nejsou vyslyšena, odmítnuta, bez ohledu na to, jak správné věci říkáme. Není to o tom, jak říkáme, že je to opravitelné, ale o tom, co k nim cítíme. Apoštol Pavel řekl: "Kdybych mluvil jazyky lidskými nebo andělskými, ale lásku bych neměl..." Řeknete si, proč bychom je měli milovat a co jiného si zaslouží než opovržení? Za prvé, nesouhlasím, a za druhé, pokud si to myslíte, pak zapomeňte na jakoukoli možnost demokracie v Rusku – nebude existovat, dokud do ní nebude integrována většina, kterou opovrhujete. A zapomeňte na návrat, na ty, kteří jsou nyní v exilu.

Všechno je tu velmi špatné. Šance jsou mizivě malé. Úspěch nám nikdo neslibuje.

Porážka však není zaručena!

Zdroj v ruštině: ZDE

3
Vytisknout
2569

Diskuse

Obsah vydání | 30. 11. 2023