POZVÁNKA:

Kult efektivnosti a úpadek školního vzdělávání

1. 6. 2011

čas čtení < 1 minuta

Kdy: 7.6.2011 19:00 hodin
Kde: Ústřední knihovna MALÝ SÁL, Mariánské náměstí, Praha
Organizace: Ekumenická akademie Praha

Iniciativa ProAlt ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze zve na přednášku prof. Stanislava Štecha. Přednáška bude spojená s besedou.

Prof. Stanislav Štech vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Věnuje se dlouhodobě oblasti pedagogické psychologie s důrazem na školní socializaci, vztah žáků k poznání a učení, komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči. Věnuje se rovněž psychologii učitelské profese. Je členem řady domácích i mezinárodních asociací, vědeckých rad, redakčních rad časopisů doma i v zahraničí, zejména v oblasti pedagogické a školní psychologie. Kromě vědecké, publikační a pedagogické činnosti pracuje i v akademických orgánech, v současné době zastává funkci prorektora pro rozvoj UK.

0
Vytisknout
4463

Diskuse

Obsah vydání | 2. 6. 2011