ProAlt podporuje blokádu kácení na Šumavě

8. 8. 2011

tisková zpráva hnutí ProAlt

V těchto dnech se vyostřuje konflikt ohledně rozsáhlého kácení v kůrovcem zasažené oblasti Ptačího potoka na Modravě. Na místě těžby teď proti sobě stojí dřevorubci vyslaní Správou Národního parku Šumava a aktivisté, kteří poukazují na nelegálnost a škodlivost masivních zásahů a snaží se jim bránit blokádou.

Iniciativa ProAlt vyjadřuje podporu blokádě, a to z následujících důvodů:

1) Správa Národního parku zahájila kácení, aniž byly vyjasněny ekologické a právní argumenty. Proti sobě stojí protichůdná stanoviska Správy NPŠ na straně jedné a mnoha organizací a odborníků - např. Stínové vědecké rady NPŠ, komise pro životní prostředí Akademie věd ČR či Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity - na straně druhé. O objasnění situace žádá dokonce Evropská komise. Blokáda brání nevratným krokům, a tak získává čas na patřičné projednání toho, co mělo být projednáno již dávno. Nejdřív by měl promlouvat zdravý rozum a argumenty, teprve pak motorové pily.

2) Výběr lokality, jakož i to, že podle dostupné obrazové dokumentace z daného místa jsou káceny i zdravé stromy[1] <#_ftn1>, vyvolává pochybnosti, zda jde opravdu o řešení kůrovcové kalamity, anebo zda do hry vstupují i nepřiznané zájmy podnikatelů a investičních skupin. Tím spíše je třeba trvat na projednání ekologických a právních aspektů.

3) Blokáda jakožto nástroj občanského protestu je zcela legitimní v situaci, kdy Správa NPŠ opakovaně podniká nevratné kroky, aniž naslouchá hlasu odborníků a veřejnosti a aniž bere ohled na právní aspekty. (Připomeňme květnové použití pesticidů, jehož nezákonnost Stráský osobně připustil.) Naléhavost situace je umocněna tím, že MŽP k jednání na hraně či za hranou zákona mlčí, nebo ho dokonce podporují.

4) Považujeme za nepřijatelné, aby při řešení konfliktu u Ptačího potoka docházelo k používání hrubého násilí a ohrožování lidských životů. Na místě je rozumná, odborně poučená diskuse, která vytvoří prostor pro vyjasnění veřejných zájmů. Měla by být zahájena bezodkladně a probíhat v atmosféře vzájemného respektu a hledání konsensu.

ProAlt si je vědom komplexnosti dnešní situace. Je politováníhodné, že se během více než dvaceti let existence parku nepodařilo vytvořit konsensus o prioritách hodnot a zájmů při správě parku, jehož součástí musí být i hlas místních obyvatel. Za tento stav jistě nenese odpovědnost jen současná správa parku či vedení Ministerstva životního prostředí. Jsme nicméně přesvědčeni, že konflikt probíhající v těchto dnech na Šumavě dokonale zrcadlí celkový přístup vlády a vládních úředníků, který lze dennodenně pozorovat nejen v případě ochrany životního prostředí, ale prakticky ve všech oblastech - počínaje reformami v sociální a zdravotní oblasti a konče přístupem ke kulturním památkám. Jsou přijímána unáhlená, nesystémová, nevyargumentovaná řešení, která jsou nevýhodná pro stát a pro společnost, ale naopak velmi výhodná pro vybrané podnikatele, a ta jsou poté prosazována bez jakéhokoli dialogu. Vláda urychleně podniká kroky, které ovlivní životy celých generací, či kroky zcela nevratné, aniž zvažuje stanoviska širokého spektra odborníků a odlišné názory. Nesouhlas potlačuje silou, ignorováním či ohýbáním legislativy a snahou zesměšnit anebo delegitimizovat každého, kdo přijde s námitkou. Své postoje hájí nanejvýš omíláním demagogických frází, místo aby čelila argumentům. Tento postoj je v demokratickém státě neakceptovatelný a je potřeba vystupovat proti němu při každé příležitosti.

Iniciativa ProAlt tudíž vyjadřuje podporu blokádě. Požaduje okamžitě ukončit kácení na Šumavě a řešit kůrovcovou kalamitu koncepčně, diskusí nad argumenty, v níž bude zastoupena široká i odborná veřejnost reprezentující různé názory.

ProAlt zároveň vyzývá organizace a iniciativy, které protestují proti podobně silovému prosazování vládních politik v jiných oblastech (důchody, zdravotnictví, sociální věci), aby se k podpoře blokády připojily.

0
Vytisknout
3658

Diskuse

Obsah vydání | 8. 8. 2011