Spojenectví práce a solidarity

19. 10. 2011 / Jan Kavan

Spojenectví práce a solidarity, jehož mluvčími jsou Milan Neubert, Jan Kavan a Ilona Švihlíková, vydalo včera svůj Manifest. Na tiskové konferenci promluvil Jan Kavan a vysvětlil účel manifestu. Jeho projev zveřejňujeme níže, stejně jako Manifest Spas a jeho text Nucená práce. (red)

Spojenectví práce a solidarity

Vážené dámy, vážení pánové,

Rád bych vám představil Manifest SPaSu, jehož text je vám tady k dispozici. Na rozdíl od našeho Ustavujícího dokumentu, na jehož základě -- v případě souhlasu -- se k nám hlásí různá občanská sdružení a další zájemci, tak Manifestem se chce SPaS obrátit k širší veřejnosti.

Manifest proto obsahuje jak naše obecné politické a názorové principy, tak i několik konkrétnějších příkladů témat, na která se chceme v dohledné době soustředit. Vzhledem k tomu, že SPaS sdružuje větší množství občanských sdružení a spolupracuje i s opozičními politickými stranami, tak je samozřejmě pochopitelné, že finální text Manifestu je kompromisem, výsledkem dost složitého hledání společného jmenovatele.

Ve SPaSu pracují skupiny, které jsou dnes velmi skeptické k neúčinnému fungování zastupitelské demokracie, kdy parlamentní koaliční většina jednoduše válcuje opozici, aniž by cítila potřebu vzájemné konzultace, natož hledání oboustranně přijatelných kompromisů. Tito lidé pochopitelně prosazují "přijetí zákona o obecném referendu", který by pak pomohl větší "účasti občanů na správě věcí veřejných, a to ve sféře politické i ekonomické". Současně SPaS podporují sdružení, která vnímají, že dnešní fungování demokracie je sice značně ochromeno, ale že stále existuje naděje na její oživení, naděje, že pod tlakem občanské společnosti se začnou i politické strany chovat zodpovědněji a pomohou zajistit "normální fungování právního státu a společnosti založené na solidaritě a odpovědnosti".

Se SPaSem spolupracují třeba bývalí disidenti jako například já a i nejvyšší představitelé KSČM. ČSSD vnímá SPaS jako důležitou platformu, na které může probíhat debata mezi občanskými iniciativami a politickými stranami, které jsou kriticky naladěny vůči vládním reformám a současné pravicové politice.

Dosáhnout shody na společném textu tedy nebylo jednoduché. To, že se to nakonec podařilo dobře ilustruje konstruktivní a přátelskou atmosféru, která ve SPaSu nepochybně panuje. Vycházíme ze základní metafory, že všichni nyní čelíme zhoubnému nádoru, který nazýváme neoliberalismem. Ten podle nás postupně "znehodnocuje veřejné služby, kulturu, lidské vztahy, kvalitu života a přírodní prostředí". Nadnárodní monopoly, ale nejen ony, si samy sobě " snižují daně, a nakradené miliardy ukládají v daňových rájích...Obyvatelům napadených zemí zůstávají jen tzv"veřejné" dluhy". Výsledné deficity jsou pak "zneužívány pro nutnost dalšího šetření na lidech bez ohledu na zhoršování kvality jejich života".

Proto se budeme všemi silami snažit -- pochopitelně v úzké spolupráci s odbory a dalšími podobně smýšlejícími organizacemi a jednotlivci -- "zabránit všem tzv. reformám, které narušují rovnost příležitostí a usnadňují demontáž zbytků sociálního státu". Jsme hluboce přesvědčeni, že "vzdělání nesmí být výsadou bohatých a plánovaný nadstandard ve zdravotnictví nesmí ohrozit všeobecnou dostupnost a kvalitu zdravotní péče". A pokud jde o důchodovou reformu - SPaS se těší podpoře Národní rady seniorů -- tak převedení většího množství peněz z prvního pilíře průběžného systému drasticky sníží "budoucí důchody občanům, kteří do systému celý život přispívali a nemají zájem o soukromé připojištění.". Budeme důsledně trvat na tom, že toto soukromé připojištění " musí být založeno na plné dobrovolnosti a nesmí být dobrovolně povinné, jak to navrhuje současná vládní koalice." Vzhledem k principům sociálně spravedlivé společnosti, k nimž se hlásíme, je pochopitelné, že plně podporujeme " návrat k progresivnímu zdanění příjmů".

Jsme přesvědčeni, že společnost musí neustále kultivovat dobré mezilidské vztahy a podporovat vzájemnou solidaritu. Za klíčový postoj považujeme neustálé úsilí zajistit všem občanům důstojnou existenci. To je samozřejmě nesmírně obtížné, ale nelze se smířit s něčím méně náročným. Tvrdíme totiž, že "Princip solidarity spolu s principy plné svobody a rovnosti v důstojnosti představuje jádro hodnot demokraticky a sociálně vyspělé a spravedlivé moderní společnosti."

Konstatujeme, že dnešní nebývalá korupce je nezadržitelná, pokud se zloději a jejich spojenci budou i nadále bránit zkoumání původu majetku. Zdůrazňujeme, že "Veřejný zájem musí být znovu podroben veřejné kontrole. Veřejnoprávní média musí sloužit objektivnímu informování".

Chceme změnu. A chceme ji nejen u nás, ale i v Evropské unii, k níž se hlásíme. Máme oprávněnou obavu, že "neoliberalismus dnes hrozí, že svými údajně úspornými "reformami" vygumuje také původní principy evropské solidarity a spolupráce. My jsme pro Evropu autenticky demokratickou, Evropu sociálně spravedlivou, Evropu svobodných občanů a jejich aktivního podílu na rozhodování o všech klíčových otázkách evropské agendy. My nechceme Evropu elit, ratingových agentur a nezodpovědného sobeckého finančního kapitálu". A především se budeme snažit podporovat úsilí všech těch, kterým jde o to, aby se lidé u nás cítili bezpečně a žilo se jim důstojně a slušně, aby netrpěli diskriminací, bídou či nezaměstnaností.

Jan Kavan

0
Vytisknout
5283

Diskuse

Obsah vydání | 20. 10. 2011