Manifest Spojenectví práce a solidarity

19. 10. 2011

Kdysi kulturní země světa pohlcuje zhoubný nádor. Je jím neoliberalismus, který pod zástěrkou tzv. reforem postupně znehodnocuje veřejné služby, kulturu, lidské vztahy, kvalitu života a přírodní prostředí. Útočí tak na samotnou lidskou pospolitost, ekologickou rovnováhu a její udržitelnost, tedy nutné podmínky pro přežití lidstva. Hyperburžoazie vlastnící nadnárodní monopoly vykrádá nejen země třetího světa, ale i země, z nichž se zrodila. Ve státech, které ovládnou metastáze nádoru neoliberalismu, velkoburžoazie sama sobě snižuje daně, a nakradené miliardy ukládá v daňových rájích, které si k tomu účelu vytvořila. Obyvatelům napadených zemí zůstávají jen "veřejné" dluhy. To vše se děje za podpory neoliberálních vlád. Deficity, které způsobí, jsou pak zneužívány pro nutnost dalšího šetření na lidech bez ohledu na zhoršování kvality jejich života. Po světě se pak šíří nezaměstnanost a bída.

Je nutné rozhodně zabránit všem tzv. reformám, které narušují rovnost příležitostí a usnadňují demontáž zbytků sociálního státu, čímž pomalu mění naši společnost v džungli. Vzdělání nesmí být výsadou bohatých. Plánovaný nadstandard ve zdravotnictví nesmí ohrozit všeobecnou dostupnost a kvalitu zdravotní péče. V důchodové reformě plánovaný tzv. druhý pilíř by určitě oslabil současný první pilíř průběžného systému, a tím drasticky snížil budoucí důchody občanům, kteří do systému celý život přispívali a nemají zájem o soukromé připojištění. To musí být založeno na plné dobrovolnosti a nesmí být dobrovolně povinné, jak to navrhuje současná vládní koalice.

Chceme zajistit návrat k progresivnímu zdanění příjmů, podpořit domácí živnostenské aktivity a nesmiřitelně bojovat s bezskrupulózními firmami všeho druhu.

Stát neoliberálů byl zbaven odpovědnosti za veřejný prospěch. Je proto naším prvním úkolem vrátit státu, krajům, městům a obcím odpovědnost právě za veřejný prospěch. Společnost bez mezilidských vazeb a bez solidarity nemůže existovat. Trvalý zápas o důstojnou existenci každé lidské bytosti nelze nikdy vzdát. Má-li lidská pospolitost přežít, je nutné se neoliberálům postavit dříve, než se rozklad stane nezvratným. Princip solidarity spolu s principy plné svobody a rovnosti v důstojnosti představuje jádro hodnot demokraticky a sociálně vyspělé a spravedlivé moderní společnosti. To je její proslulý "vyšší princip mravní".

Chceme důsledně prosazovat přijetí zákona o obecném referendu. Je skandální, že jej dosud nemáme, i když je to v rozporu s Ústavou republiky, i když to brání rozvoji občanských aktivit všeho druhu. Zajistit normální fungování právního státu a společnosti založené na solidaritě a odpovědnosti, to by mělo být společným úkolem všech, kdož neztratili smysl pro občanskou čest. Podporujeme nárůst občanské participace, nejen ve sféře politické, ale také ekonomické. Stát musí patřit občanům, nikoliv finanční oligarchii!

Neoliberalismus už dál nemůže předstírat hru na svobodu, kterou chce jen pro nejbohatší - jako právo svobodně cokoli koupit a kohokoli utlačovat. Po privatizaci a restituci majetku přichází další restituce -- restituce bídy, jakou si dnešní staří lidé z dětství už sotva pamatují. Nebývalá korupce je nezadržitelná, pokud zloději a jimi instalovaní politici budou bránit zkoumání původu majetku. Dnes se na krytí rostoucí korupce podílejí některé špičky justice a policie. Kariéra mnohých z nich závisí na tom, jak se jim daří podporovat tuto zločinnost.

Nádor neoliberalismu musí být odstraněn včetně všech jeho metastáz v hospodářské i sociální politice. Veřejný zájem musí být znovu podroben veřejné kontrole. Veřejnoprávní média musí sloužit objektivnímu informování a důležité zprávy nesmějí být před veřejností skrývány jako dosud. Takhle to už dál nejde. Chceme změnu. Chceme ji v rodné obci, ve svém kraji, ve své republice, ale i v Evropské unii, k níž se hlásíme.

Neoliberalismus nevyhnutelně vede evropské země i Spojené státy americké a jejich obyvatele nezadržitelně k hospodářskému, sociálnímu a morálnímu úpadku. Braňme se! Neoliberalismus dnes hrozí, že svými údajně úspornými "reformami" vygumuje také původní principy evropské solidarity a spolupráce. My jsme pro Evropu autenticky demokratickou, Evropu sociálně spravedlivou, Evropu svobodných občanů a jejich aktivního podílu na rozhodování o všech klíčových otázkách evropské agendy. Nechceme Evropu elit, ratingových agentur, nezodpovědného a sobeckého finančního kapitálu a ziskuchtivých nadnárodních korporací. Nechceme evropské panství finančních oligarchií místo integrované Evropy solidárních občanů a spolupracujících regionů a států.

My, členové Spojenectví Práce a Solidarity, budeme důsledně bránit společnost lidí žijících z plodů vlastní práce před neoliberalismem a všemi jeho metastázami. Budeme se zasazovat o alternativy. Jiný svět je možný!

Mluvčí:

Jan Kavan

Milan Neubert

Ilona Švihlíková

0
Vytisknout
8476

Diskuse

Obsah vydání | 21. 10. 2011