Žvásty Holešovské výzvy na pokračování!

18. 1. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 9 minut

Páni Macek, Knížek a Kubera se (prostřednictvím Parlamentních Listů) víc jak netaktně vyjádřili na adresu signatářů Holešovské výzvy. V pořadí, jak jsou jmenováni, se vyslovili o žvanění, další o tom, že jsou to chudáci a hlupáci, poslední pak, že mj. na internetu píší sprosťárny. Podstatu Holešovské smlouvy pak odsoudili s tím, že, obecně shrnuto, jde o žvásty, které nic neřeší a stejně nakonec zaniknou, včetně dalších irelevantních, podle nich však nic neříkajících, záležitostech. To na úvod.

Podíváme-li se blíže na Holešovskou smlouvu a důvody, které vedly signatáře k této aktivitě zjistíme, že se tam mj. píše: "...Konference vyzve stávající poslance a představitele politických stran, parlamentu a senátu, aby urychleně konaly ve věci vyšetření trestních oznámení na... ...korupci, zneužívání prostředků státního rozpočtu a v případě dalších již zveřejněných skandálů současných i minulých ministrů vlády ČR.: Tedy na věci, které jsou v rozporu s platnými českými zákony. Jak víme, nic takového se dosud nechystá a proto Holešovská výzva na ně apeluje, jako jedna z podmínek pro požadovanou změnu ve společnosti.

Jestli toto pánům výše jmenovaným , stejně jako dalším, nepovažující Holešovskou výzvu za potřebnou je málo, pak je možné přidat další animozitu našich nejvyšších představitelů, resp. vlády samotné. Jak uvádí Aktuálně.cz, ve svém článku Horentní odměny bere dalších 20 úředníků od Nečase zmiňuje zjištění, podle kterého nejen jeho nejbližší spolupracovnici Janě Nagyové byla vyplacena odměna ve celkové výši 290 tisíc korun (za vlády M. Topolánka při svém odchodu z funkce ministra práce a sociálních věcí stejné osobě vyplatil P.Nečas mimořádnou odměnu 500 tisíc korun), ale i 20 dalším úředníkům Úřadu vlády byly vyplaceny odměny ještě vyšší, když odměna Nagyové měla být druhou nejnižší. Pro dokreslení velkorysosti pana premiéra svědčí i tato čísla: Úřad vlády  vloni (2011) na odměnách vyplatil dohromady 28 milionů. "V roce 2009, kdy krize vrcholila, předchůdci P. Nečase vyplatili na odměnách 32 milionů korun."

To jsou však jen souhrnná čísla. Odměna vyplacená J. Nagyové byla zveřejněna na základě zjištění deníku Insider, protože oficiální cestou Úřad vlády odmítá tyto údaje sdělit, přestože jsou k tomu povinování z titulu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Aktuálně.cz už před tři čtvrtě rokem požádalo Úřad vlády a mnoho dalších centrálních úřadů včetně ministerstev, aby tato data zveřejnily. Přestože žádost byla podávána v duchu paragrafů zákona o veřejném přístupu k informacím, Nečasovi úředníci nikdy údaje neposkytli a ve svých odpovědích žádost z formálních důvodů odmítali. Úřad vlády se odvolává spíše na zákon o ochraně osobních údajů s tím, že bez souhlasu daného úředníka nelze výši jeho odměn zveřejnit. Advokátní kancelář Tomáše Sokola, kterého Aktuálně.cz kvůli uplatnění zákona angažovalo, zvažuje na Úřad vlády podání žaloby.Tolik fakta.

Ekonomická situace státu je všeobecně známa. Opatření, které přijímá vlád v rámci svých reforem a jiných opatření, rovněž. Jedním z hlavních úkolů, který si dala vláda i do svého štítu je vláda rozpočtové odpovědnosti. Zda je to výsměch, provokace, nebo veřejně projevená arogance, těžko posoudit. Co je však jisté, že si pan Nečas a jeho vládní spolupracovníci dělají z občanů dobrý den. Pokud by to byla tzv. srandička, možná by se občané krátce pobavili, ale ono se jedná o velmi závažnou skutečnost, která rozhodne není k smíchu. Tou je, že vláda, která má přednostně dbát na dodržování zákonnosti v tomto státě, ji nejen nerespektuje, tj. porušuje, ale ještě se ji snaží paralyzovat. To samo o sobě by v "opravdu demokratickém" státě stačilo na její odvolání, neboť v českém případě nejde jen o nedodržování výše zmíněného zákona, ale o celou řadu jiných, včetně Ústavy ČR nemluvě o slibu, který poslanci před nástupem do funkce učinili. Co ještě více může či musí být důvodem k vyslovení nedůvěry a odvolání vlády? Vlastizrada, jejímiž atributy jsou rozvracení republiky, teror, záškodnictví, sabotáže? Který z nich lze považovat za jejich naplnění ze strany vlády? Nejblíže k tomu má rozvracení republiky formou záškodnictví.

Už slyším výkřiky, že nejsem normální, že patřím do blázince, možná, že i postavit mne ke zdi a zastřelit, v lepším případě nebo zavřít až zčernám. Chápu, že takto specifikovaná zločinnost vlády bude jen málokomu z horních pater naší "demokratické společnosti" přijatelná. Není na místě, abych zdůvodňoval jednotlivé podstaty trestné činnosti, od toho jsou právníci, mohu však konstatovat, že vláda, která sama nedodržuje zákonnost této země, nemá právo stíhat a trestat jiné za porušení zákona, neboť ztratila dávno jak důvěru občanů-voličů, tak i právo rozhodovat v této zemi. Poznamenávám, že výše uvedené skutečnosti jsou jedny z mnoha jiných, stejně závažných, mající znaky trestného činu. Bohužel situace je natolik složitá, že jak nejvyšší státní představitelé, tak další pracovníci státních orgánů zneužívají uměle vyvolaný chaos a zmatek v zákonodárství, navíc zaštiťováno nejvyššími soudními orgány, které nejsou schopny nebo ochotny odpovědně posoudit a rozhodnout, co je a co není protizákonné. Jak by ne, když Ústava ČR je trhacím kalendářem v tom lepším, v tom horším případě toaletním prostředkem k potřebám na WC.

To a mnohé jiné jsou důvody, které vedly lidi z Holešovské výzvy k tomu, že se rozhodli vyvolat potřebu o těchto ani ne tak nedostatcích, ale hrubém a vědomém porušování platných zákonů jednat a požadovat nápravu. Nemělo by význam něco požadovat, aniž by bylo řečeno co pak, nebude-li požadavkům vyhověno. Vždy a v tomto případě rovněž platí: buď a nebo! Pokud by nedošlo k evidentní nápravě, nebo k projevené snaze, pak nezbývá než činit další kroky pro potřebnou změnu jak v politickém, tak i společenském životě občanů ČR. To by skutečně nešlo jinak, než donucením k odstoupením vlády i prezidenta, pokud, jak bylo řečeno, vláda a prezident nebudou odhodlání požadavky v Holešovské výzvě uvedené, ochotni splnit.

To není samovolná, samolibá, dobrodružná a bezúčelová cesta zaangažovaných občanů, to je cílená, občany podporovaná, uvědomělá a vůči nim a v budoucnosti jejich dětem, vnukům a dalším lidem zodpovědná činnost, vyvolaná nezodpovědností politiků, vlády a prezidenta, kteří po 22 letech dovedli zemi do horšího ekonomického a morálního stavu, než byla republika před r. 1989. Tak to alespoň vidí podstatná, větší část dosud mlčících, na veřejnost se neprojevujících občanů. Není od věci dodat, pro lepší pochopení odpůrců této výzvy, že mezi občany nejsou jen socky, ale i lidé s VŠ vzděláním, tj. inženýři, doktoři, právníci, atd. Divné? Ale vůbec ne, vždyť oni jsou tak občané s reálným viděním skutečností jako každý jiný, tedy pardon, až na ty tam nahoře, to už občané nejsou, to už je společenská elita, ti to však vidí jinak.

Není pochyb o tom, že bude i dost takových, kteří tento názor nesdílejí. Není divu, při platech a odměnách vyšších, než má sám premiér nebo ministr, při platech poslanců a senátorů, z jejichž dílen vychází zákony, rovnající se v mnoha případech zmetkům, nebo jsou šita na míru potřebám politické reprezentace a jejich partnerům, při mnohamilionových investičních zakázkách, kde je třetina určena ke korupci, je taková realita těžko stravitelná. Reakce pánů Macka, Knížáka nebo pana Kubery to jen potvrzuje.

0
Vytisknout
16251

Diskuse

Obsah vydání | 19. 1. 2012