Hradecké studentské hnutí 2012:

Otevřený dopis vládě České republiky

17. 2. 2012

Vážený pane premiére, vážení členové vládního kabinetu, Vláda České republiky se chystá projednávat návrhy věcných záměrů zákona o vysokých školách a o finanční pomoci studentům. Oba tyto návrhy odmítá odborná veřejnost i reprezentace vysokých škol -- Rada vysokých škol a Česká konference rektorů. Proti návrhům se tvrdě ohradila také naprostá většina akademických senátů veřejných vysokých škol a akademický senát Univerzity obrany.

Hradecké studentské hnutí 2012, které vzniklo v únoru tohoto roku, aby vyjádřilo nesouhlas s navrhovanými změnami v oblasti vysokoškolského vzdělávání, se na vás obrací s následujícím vyjádřením.

  • 1. Způsob projednávání obou věcných záměrů zákonů s reprezentacemi vysokých škol je nepřijatelný. MŠMT nerespektovalo mnoho připomínek předkládaných reprezentacemi vysokých škol, nejednalo s reprezentacemi vysokých škol jako se skutečným partnerem a soustavně přehlíželo jejich stanoviska.
  • 2. Posilování pravomocí tzv. rady veřejné vysoké školy na úkor akademických senátů a změna jmenování členů rady povede k jasnému posílení politického vlivu na činnost vysokých škol a omezuje jejich nezávislost a autonomii. To umožňuje uplatňovat politickou kontrolu a politický vliv v akademických institucích.
  • 3. Bezdůvodné omezení počtu studentů v akademických senátech sníží samosprávný charakter vysokoškolských institucí. Studenti jsou plnohodnotnou součástí akademické obce a významně se podílejí na chodu a rozvoji vysokých škol. Jejich podíl na samosprávném rozhodování nelze marginalizovat.
  • 4. Přípravu věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům považujeme za pokoutní, neboť nebyla projednána s reprezentacemi vysokých škol, čímž byl porušen zákon. Takto zavedený systém školného se zřejmě stane bariérou v přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a povede k systematickému zadlužování celých generací.
  • 5. Navrhované změny systému akademických hodností likvidují minimální standardy kvality, transparentnost i předpoklad skutečného odborného růstu akademických pracovníků.

Předkládané věcné záměry jsou pro nás nepřijatelné a žádáme o stažení těchto návrhů z projednávání. Požadujeme vypracování zcela nového návrhu na základě nových odborných analýz a studií a za průběžné spolupráce s reprezentacemi vysokých škol při přípravě nového vysokoškolského zákona. Hradecké studentské hnutí 2012 je odhodláno přidat se k protestním akcím plánovaným na většině veřejných vysokých škol a dát najevo svůj nesouhlas i jinými prostředky.

0
Vytisknout
8298

Diskuse

Obsah vydání | 20. 2. 2012