Sběratelé příběhů postaví "koncentrační tábor" uprostřed Prahy

4. 4. 2012

Na Karlově náměstí v Praze vyrostou v květnu letošního roku obří kulisy koncentračního tábora jako výstavní objekt připomínající 70 let od atentátu na říšského protektora Heydricha. Výstavu pořádá POST BELLUM, nezisková organizace, která jedenáct let zaznamenává vzpomínky pamětníků, a která vybudovala obdivuhodnou sbírku čítající skoro dva tisíce mnohahodinových záznamů, tisíce fotografií a vzpomínkových textů uložených na www.pametnaroda.cz.

ak souvisí koncentrák a sedmdesát let staré události? Výstava představí 70 příběhů především těch, kteří se zapojili do československého protinacistického odboje, a mnozí z nich za své vlastenectví zaplatili obrovskou cenu. Zahynuli na popravišti nebo prožili mnoho měsíců v koncentračním táboře.

Lidé z POST BELLUM vyzpovídali desítky lidí, kteří pomáhali například parašutistům z Anglie, ukrývali u sebe odbojáře nebo uprchlé Židy, podíleli se na zpravodajské práci pro čs. exilové ministerstvo národní obrany. Právě tito lidé bývají přehlíženi, když si republika připomíná výročí atentátu na Heydricha. Jména slavných Gabčíka a Kubiše zná každý, jména například rodin Moravcových, Fafkových, Khodlových, Zelenky-Hajského, manžele Kotrbovi, Šrámkovi a dalších znají jen odborníci. Přitom právě tito vlastenci prokázali obdivuhodnou statečnost a obětavost v boji za svobodu Československa. V říjnu 1942 v koncentračním táboře Mauthausen bylo v tichosti zavražděno 252 odbojářů a jejich rodin, jejich těla spálena a popel rozptýlen. Tisíce lidí byly umučeny v souvislosti s atentátem na Heydricha.

"Historická výročí slavíme každý rok a je jich docela hodně. Co se takový den děje? Když je volno, lidé jedou na chalupy, v médiích proběhne zpráva, u pomníků se pokloní představitelé státu a pamětníci. Pro ostatní taková výročí nic neznamenají. Máme obavu, že až nebudou mezi námi lidé, kteří si to pamatují, kteří někoho ztratili a stále pociťují bolest jen při vzpomínce, nejspíš se z takových událostí stanou opravdu jen bezduché kapitoly dějepisných knížek. Zdá se nám, že výročí pomalu ztrácejí zvlášť v naší generaci smysl a hlavně obsah. Přemýšleli jsme nad tím, jak vzpomínky pamětníků, které jsme zaznamenali, důstojně vyprávět právě v době tohoto kulatého výročí. Mohli jsme udělat výstavku fotografií někde na základní škole, ale to je málo. Skutečně důstojné, silné a naléhavé místo k přemýšlení, které symbolizuje onu zvrácenost totalitního režimu, je koncentrák. Vystavíme velkoformátové dobové fotografie, portréty a příběhy umučených i těch, kteří dosud o utrpení československých odbojářů mohou svědčit. Audio záznamy jejich vzpomínek budou znít v barácích tohoto lágru a budou se mísit s venkovním archivním vysíláním protektorátního propagandistického rozhlasu. V jednom místě vystavíme téměř všechny fotografie popravených odbojářů, kde bude možné položit svíčku. Není totiž místo, kde se poklonit ostatkům popravených, protože nacisté jejich popel rozptýlili. Nejde nám o prvoplánové zobrazení nelidské hrůzy, ale o pietní vzpomínku ve veřejném prostoru," říká Mikuláš Kroupa, ředitel POST BELLUM.

Unikátní výstava Paměti národa na Karlově náměstí proběhne od 23. května do 19. června 2012. Provázet ji bude přímo na místě bohatý doprovodný program pro školy i širokou veřejnost -- besedy s pamětníky, historiky, filozofy, filmové projekce, komentované prohlídky. Výstava vzniká za peníze především soukromých dárců, jejich jména naleznete na www.postbellum.cz.

0
Vytisknout
3881

Diskuse

Obsah vydání | 4. 4. 2012