Co udělat, než budou volby

1. 6. 2012 / Josef Mrázek

čas čtení 9 minut

Nadějný rozmach protestů v dubnu byl utlumen selháním odborů a variací na Kubiceho zprávu a v umělé mlze jsou rychle schvalovány zákony zhoubné pro obyčejné občany.

Koalici spojuje snaha oddálit volby. Mnozí, kteří ji volili, svůj omyl již pochopili. Věrni ovšem zůstávají ti, kteří jsou zkorumpováni nespravedlivými výhodami. Dost občanů bude volit ČSSD a KSČM, i když mnozí s rozpaky, důvěra k jakémukoliv stranickému řešení je po zkušenostech dvaceti let České republiky otřesena. Přibývá těch, kteří by nešli volit vůbec, nebo by volili strany, jejichž hlasy propadnou. Přitom na Moravě i v Čechách a dokonce i v Praze, kde je lépe, pokud nejste důchodce, zkrátka všude převládá názor, že stát je veden špatně. Lidé ale nevědí, jak z toho ven. Nabídneme jim takové východisko.

Příčinou krize stranických systémů všude ve světě je, že mezi voliči a zvolenými poslanci je stranické vedení, samo řídí poslance, a to stačí k tomu, aby se mohla demokratická volba přeměnit na politický byznys. Je zásadní rozdíl, jestli kandidáty vybírá strana podle ochoty plnit její příkazy, nebo jestli je vybírají přímo občané v primárkách podle toho, jak se s kandidátem seznámili při jeho práci a na debatách v regionu. Právě toto řešení patří k hlavním z cílům občanského politického hnutí nového typu http://www.spojeni.org), které by do Sněmovny PČR a dalších zastupitelských sborů přivedlo poslance, které si občané vybrali sami z řad aktivistů, kteří v daném regionu působí. Ti by nedostávali žádné příkazy od vedení hnutí, ale byli by odpovědni přímo voličům za plnění toho, co jim slíbili.

Občanské politické hnutí SPOJENÍ (www.spojeni.org) může přinést do politiky nové principy, které odstraňují závažné vady stranického systému.

A) Kandidáty pro volby vybírají občané, občanské politické hnutí SPOJENÍ ve své servizní funkci jen poskytne kandidátku

1. Základním úkolem SPOJENÍ je sloužit občanům tím, že v obcích a regionech zakládá kluby a pořádá debaty o problémech místní i veké politiky, při kterých se projeví, kdo a jak by mohl vykonávat funkci zastupitele.

2. SPOJENÍ uspořádává v obci, nebo oblasti, která tvoří volební obvod, primární volby pro uchzeče o umístění na kandidátce SPOJENÍ. Podmínkou pro účast je zastávání základního programu SPOJENÍ založeného na respektování Ústavy ČR, lidských práv a všeobecné mravnosti. Ty nejlepší z uchazečů vybírají účastníci besed.

3. O umístění na kandidátce občanského politického hnutí SPOJENÍ se mohou ucházek i nečlenové SPOJENÍ, kteří se hlásí k základnímu programu SPOJENÍ.

4. Občanské politické hnutí SPOJENÍ tak umožňuje integraci kritiků současného způsobu politiky, aniž by se dotýkalo jejich nezávislosti a způsobu, jak se sdružují.

B) Občanské politické hnutí SPOJENÍ nedává zvoleným poslancům a zastupitelům žádné příkazy

1. Kluby a podobně i Oblastní rady občanského politického hnutí SPOJENÍ jednají autonomně, struktura hnutí slouží jen pro potřeby organizační, administrativní a k plnění sevisních úkolů.

2. SPOJENÍ ponechává rozhodování na zvolených zastupitelích a jejich přímé odpovědnosti voličům a základnímu programu.

3. Vazba zastupitelů za SPOJENÍ na voliče bude užší již proto, že si je voliči přímo vybrali a ještě významně zesílí, jakmile zákon umožní odvolávání poslanců.

4. Občanské politické hnutí SPOJENÍ nesoustřeďuje na sebe moc, ale umožňuje přímější uplatnění vůle občanů v zastupitelských sborech, než v stranický systém.

C) Občanské politické hnutí SPOJENÍ zavádí místo soutěžení politických stran o moc soutěž věcných řešení o největší prospěšnost pro občany.

1. SPOJENÍ umístí na své kandidátce občany podle výsledku primárek, bez ohledu na to, na základě jakého zaměření dostali hlasy. O umístění na kandidátce rozhoduje jen počet příznivců, které si kandidát získal svým vystupováním.

2. Za SPOJENÍ proto mohou být zvoleni zastupitelé s odlišnými názory na řešení věcných problémů a to může přispět k nalezení optimálního řešení.

3. Struktura občanského politického hnutí SPOJENÍ umožňuje, aby se prosadila věcně správná, lidem prospěšná řešení a nerozhodovala moc, ideologie a obchodní zájmy.

D) Občanské politické hnutí SPOJENÍ požaduje, aby u státní správy od ministerského předsedy po posledního úředníka byl kladen důraz na odborné schopnosti jako základní kriterium.

1. Nechceme obsazování pozic ve státní správě podle politického klíče, protože způsobuje v systému stranické parlamentní demokracie obrovské škody obyvatelstvu.

2. Ovládání ministerstev a dalších institucí je politickými stranami požadováno nejen kvůli podílu na moci, ale hlavně jako příležitost pro získávání korupčních peněz.

3. Vláda odborníků v čele státní správy odborníků prosazovaná Občanským politickým hnutím SPOJENÍ není nic neurčitého nebo libovolného, musí být tak dobrá, aby SPOJENÍ nepropadlo v nejbližších volbách.

Probrali jsme si, jak může občanské politické hnutí SPOJENÍ kultivovat politické poměry v naší parlamentní demokracii a ovšem i ve volbách na krajské úrovni a přiměřeně i v obcích a dokonce i ve volbách do EU. Je k tomu potřeba oživit zájem o politiku u dosud pasivních občanů, protože výběr dobrých zastupitelů je rozhodující a ten se bez činnosti klubů obstarávajících spojení občanů s praktickou politikou neobejde.

Zopakujeme si, co je potřeba udělat:

1. Sebrat dostatek podpisů s předepsanými údaji pod text "Požaduji, aby vzniklo občanské politické hnutí SPOJENÍ". Formulář a pokyny jsou na stránkách (www.spojeni.org).

2. Přečíst si stanovy se základním programem SPOJENÍ tamtéž.

3. Registrace může být hotova asi měsíc po shromáždění podpisů. Mezitím můžeme informovat lidi dobré vůle a již existující iniciativy, které se hlásí k základnímu programu občanského politického hnutí SPOJENÍ, že použitím jeho služeb mohou získat něco navíc, aniž by se zřekli toho, co již mají a co jsou.

4. Po zaregistrování založíme bankovní účet, aby mohly být připravovány volební poplatky.

5. A je tu hlavní úkol. Všude, kde se dokážou domluvit aspoň tři lidé, připravit založení Klubu občanského politického hnutí SPOJENÍ a pomáhat v tom směru i v okolních obcích.

6. Zamyslet se, kdo je schopen a ochoten udělat zadarmo něco navíc, například sloužit občas v centrální evidenci SPOJENÍ (matrice), nebo dělat jinou práci, a hlásit se o to.

7. Počítat s tím, že občanské politické hnutí SPOJENÍ nemá a dost dlouho nebude mít žádné peníze kromě těch, které sami poskytneme, a najít způsob, jak za těchto podmínek vyvíjet činnost klubů.

8. Vysvětlovat všem, kteří slyší nebo čtou, výše popsané rozdíly mezi politickými stranami o občanským politickým hnutím SPOJENÍ. Hlavně, že SPOJENÍ není

9. řízeno zneužitelným vedením, ale pevnými zásadami, které nelze korumpovat a všichni na jeho kandidátce zvolení jsou pod stálou a přímou kontrolou voličů.

Existence občanského politického hnutí SPOJENÍ může zlepšit postavení většiny občanů tím, že politické strany budou muset v nové konkurenci zlepšit své chování. Některé to možná pohotově udělají, a ty, které nemohou, protože jsou za poškozování obyvatelstva placeny, neudrží si své postavení ani nejusilovnějším lhaním. Příliv poslanců SPOJENÍ, z velké části zvolených dřívějšími nevoliči, zlepší poměr počtu zastánců sociálního státu k asociální složce sněmovny.

Pokud se Vám jeví občanské politické hnutí SPOJENÍ jako žádoucí projekt, uvědomte si, že nikdo jiný, než Vy, se nepostará o to, aby žil a rostl. Naštěstí k tomu není potřeba o moc více, než chtít. Scházet se jako klub, to nemusí stát skoro nic a je to zároveň předvolební kampaň, nepotřebujeme bilbordy a nákladné lhaní. Trochu peněz na vzájemnou komunikaci a volební poplatky předepsané zákonem snad dáme dohromady.

0
Vytisknout
8247

Diskuse

Obsah vydání | 4. 6. 2012