O výmluvách z Lesní správy Krnov

1. 6. 2012 / Boris Cvek

čas čtení 8 minut

Dovolte mi krátkou reakci na veřejné vyjádření Lesní správy Krnov k mému článku o potřebě boje proti nezákonnému vjezdu motoristů do lesů v České republice. Postoje Lesní správy Krnov se mi zdají typické pro postoj českých úředníků k řešení veřejných problémů, které trápí občany, z jejichž daní jsou tito úředníci placeni. Stále se hledá ze strany úředníků takové stanovisko, které jim umožní pokračovat v běžně zaběhnuté činnosti, bez ohledu na veřejný zájem, bez invence a odvahy dělat něco nově a lépe. V uvozovkách budu uvádět věty zástupce Lesní správy Krnov a krátce na nich ukážu, jak nebezpečný způsob přemýšlení reprezentují.

"Vážený pane doktore, protože osobní setkání s námi i s pracovníky města Krnova odmítáte, pokusil bych se Vám tedy objasnit problémy, které Vás tíží touto cestou, pokud mi to bude redakcí BL umožněno."

BC: Problém, na který soustavně upozorňuji v BL, je problém veřejný. Není to problém můj. Nejde o to nějak jednat se mnou a nějak mi vyhovět. Krnovští občanů trpí pod terorem motoristů, kteří nezákonně drancují české lesy, také v jiných lokalitách, než bydlím já. Stalo se mi dokonce, že v Olomouci na mé přednášce v aule Přírodovědecké fakulty mne oslovil student, který si stěžoval na pravidelné řádění motorkářů na Bezručově vrchu. Povinností veřejné správy je zajistit dodržování zákona. Povinností mne jako občana je upozorňovat na to, když se zákon nedodržuje. Spolupracuji v tom s Policií ČR, která mou práci vítá.

"Na Vaší uveřejněné fotografii je náš lesník, který se právě vrací z výkonu ochranné služby, kterou pravidelně každoročně o víkendech od dubna do konce října a potom v období Vánoc vykonáváme."

BC: Tím lépe, že jde o legální vjezd. Váš lesník se tedy nemusí ničeho obávat, protože policie dojde k tomu, že zákon neporušil. Bývám vyrozuměn policií vždy o tom, zda daný vyfocený vjezd byl legální, nebo nelegální. Budou-li motoristé vědět, že v lese mohou být mnou vyfoceni, budou do něj bát vjet nelegálně, zatímco legálně vjíždějící nemusejí mít přece vůbec žádné obavy. Nicméně s ježnickými myslivci už mám takovou domluvu, že vždy zastaví či přibrzdí, když je chci fotit, a nabídnou mi, že mi ukáží povolení. Ten člověk na motorce viděl, že ho fotím, mohl zastavit a mluvit se mnou. Dokonce i někdo z Lesní správy jednou zastavil ve svém velkém autě uprostřed lesa u Hubertky, stáhl okýnko a začal mi naštvaně říkat, jestli mne to jako baví. Myslím, že Lesní správa Krnov by měla naopak vděčně děkovat všem občanům, kterým jde aktivně o zachovávání zákonnosti a pořádku v krnovských lesích. Postoj Lesní správy Krnov je však opačný. Jako by krnovské lesy byly její, nikoli veřejné, a jako by občanská aktivita do těch lesů nepatřila a otravovala úředníky, kteří jsou z peněz občanů a za služby občanům placeni. Tohle je tragédie celé veřejné správy v ČR.

"Všude citujete zákony, tak si zkuste také najít, jaké pravomoci ale lesní stráž má. Nemůže ani zastavit vozidlo, které poruší zákaz vjezdu do lesa a tak se mi již stalo, že motorkář, kterého jsem se snažil zastavit, na mě najížděl."

BC: Můžete jistě spolupracovat s Policií ČR stejně jako já, soukromý občan. Vezmu si do lesa malý digitální fotoaparát, který jsem si koupil za vlastní peníze, a vyfotím motoristu (k tomu je třeba ale chodit po lese pěšky a poslouchat, motoristy je možno slyšet zdaleka a poznat, zda se přibližují po cestě, u které stojíte -- a pak se schováte do křoví a když jedou kolem, vyfotíte je) a fotku pošlu po internetu Policii ČR. Kdyby Lesní správě Krnov opravdu záleželo na dodržování zákonů, bude motivovat občany, aby s ní a s Policií ČR spolupracovali a nebáli se. Takto lze efektivně pokrýt celé krnovské lesy, protože pokud bude mezi motoristy známo, že městští úředníci, občané města a Policie ČR spolupracují na celé ploše lesa k tomuto cíli, budou se bát do lesa jezdit a porušovat zákony.

"Píšete dále, že Město nepodniká podobné akce jako LČR, ale nemáte pravdu. V loňském roce proběhly minimálně dvě takovéto akce, jedna i v součinnosti s vrtulníkem, ale byly neúspěšné."

BC: Pak asi zrovna v ty dny žádný motorista do krnovských lesů nevjel, byť se tak běžně děje v jiné dny. Vjezd motoristů, zejména motorkářů a čtyřkolkářů, lze slyšet na kilometry daleko. Ptejte se občanů, kteří chodí často do lesa, na jejich zkušenosti. Jestliže zrovna v ty dny, kdy byla policejní akce, do krnovských lesů žádný motorkář nevjel, pak je to zvláštní. Jste si jisti, že akce byla dobře utajena?

"Vám by nevadilo, kdyby pro naplnění Vašich představ každý víkend nad Ježníkem létal vrtulník a lesy pročesávaly hlídky policie?"

BC: Každý víkend? Tento argument prozrazuje zaslepenou naštvanost. Nikdo nikdy nežádal, aby každý víkend létal policejní vrtulník nad Ježníkem. Zde to pisatel prostě nezvládl nervově a nedokáže rozlišit požadavek pořádat policejní akce několikrát ročně ve stylu akce v Beskydech od požadavku konat je každý týden. Toto nervové napětí pisatele je zvláštní... co ho asi mohlo vyvolat?

"Návštěvy motorkářů jsou pouze náhodné, o čemž svědčí i Vaše fotogalerie, ve které toho poslední dobou nějak moc nepřibývá."

BC: V oblastech, kde se pohybuji a fotím, opravdu výrazně poklesl počet motoristů v lese. Je to nepochybně úspěch mé spolupráce s Policií ČR. Kdybyste něco takového dělali po celé rozloze lesů ve spolupráci s občany, zmizeli by ilegální motoristé z krnovských lesů nejspíše úplně.

"Věřím, že jsem Vám tímto příspěvkem alespoň částečně objasnil, že nám problém vjezdu vozidel do lesa není lhostejný, že ho neignorujeme, ale naše možnosti jsou omezené. Je prostě skupina obyvatel, kteří tuto činnost mají jako koníčka a těžko se s nimi něco svede."

BC: Moje možnosti jsou mnohem omezenější a dosáhl jsem toho mnohem více.

"Chtěl bych ještě na závěr říci, že to ale v těch krnovských lesích asi zase tak strašné, jak líčíte, nebude, když je stále tak rád navštěvujete. Velice rádi bychom Vás uvítali u nás na lesní správě, kde by jsme mohli další problémy s Vámi probrat a možná i najít řešení přijatelná pro obě strany. Máte to k nám jen pár kroků přes cestu."

BC: Nejde o mě, jde o veřejný problém. Chci veřejnou diskuzi, chci, abyste občanům veřejně vysvětlovali svou činnost, své postoje a vystavili se kritice ze strany občanů. Já jsem si s pomocí Policie ČR našel cestu, jak své okolí pokud možno co nejvíce svými soukromými aktivitami ve veřejném zájmu ochránit před zločinnými motoristy. Dokázal jsem to sám, bez vaší pomoci, bez platu z rozpočtu města. Vysvětlete krnovským občanům, proč vy nedokážete nic a stále se vymlouváte, že s tím problémem nelze nic dělat.

0
Vytisknout
6807

Diskuse

Obsah vydání | 4. 6. 2012