Třesou se mýty i skleněný strop

2. 1. 2013

čas čtení 3 minuty

V listopadu Evropská komise navrhla směrnici na posílení genderové rovnováhy ve vedení velkých evropských firem. Stanoví minimální cíl 40% zastoupení žen na místech nevýkonných členů správních rad do roku 2020. V první půli prosince "Global Board Ready Women" spustila vyhledávací databázi evropských obchodních škol, která nabízí seznam 8 000 více než dobře kvalifikovaných žen, splňujících jasná kritéria pro pozice ve vedení velkých obchodních společností, upozorňuje Karel Polanský.

Eurokomisařka Viviane Readingová při této příležitosti uvedla: "Často slyším argument, že pro požadované kvóty není dostatek kvalifikovaných žen. Myslím, že nyní jsme zatřásli těmito mýty, stejně jako skleněným stropem, který často brání ženám dostat se na špičkové funkce."

Lucemburská eurokomisařka má dlouhodobé tažení za rovnými příležitostmi mužů a žen podloženo čísly. Ačkoliv šedesát procent nových vysokoškoláků v celé Evropské unii tvoří dnes ženy, v nejvyšších úrovních společností brání skleněný strop jejich postupu na kariérním žebříčku. V současné době dominuje v čele velkých firem jedno pohlaví: 86,3% členů představenstva a 96,8% širšího vedení představují muži, takže na ženy zbývá 13,7%, resp. 3,2%.

Jen kvóty přinášejí pokrok

Navzdory intenzivním veřejným diskusím a dobrovolným iniciativám na národní a evropské úrovni se situace výrazněji nemění. V březnu 2012 ukázala zpráva Evropské komise o situaci žen pouze mírný pokrok o 1,9 procentního bodu od října 2010 do ledna 2012. Průměrný růst za poslední desetiletí ukazuje pouhých 0,6 procenta za rok. Navíc asi polovinu růstu v celé EU za poslední rok představuje samotná Francie poté, co zavedla v roce 2011 kvóty. Takže znatelný pokrok zůstává spíš výjimkou než pravidlem. Pokrok se projevuje pouze v zemích, kde byly kvóty zavedeny pomocí zákonů. Při takovém vývoji by cesta k nastolení rovnováhy žen a mužů trvala ještě kolem 40 let. Proto přišla Redingová s novou směrnicí, kterou doprovází zřetelná motivace: v nynější těžké ekonomické době, kdy vedle finanční krize čelíme stárnutí populace a nedostatku kvalifikovaných lidí, je důležité více než kdy jindy využít všech znalostí a dovedností, jimiž disponuje jak žena, tak muž.

V jedenácti zemích už jednají

Podle eurokomisařky již 11 členských zemí EU (Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Rakousko a Slovinsko) začalo jednat o zavedení různých typů pravidel rovného přístupu žen a mužů do vedení obchodních společností. EU chce vytvořit celounijní rámec pro pozitivní akce takových pravidel, které udávají směr tvůrcům národních politik a právní jistoty podnikům. Navíc nedávný průzkum Eurobarometru potvrdil, že 88% Evropanů se domnívá, že dnešní situaci je potřeba změnit.

"Nadešel čas rozbít skleněný strop, který zabraňuje talentovaným ženám dostat se na vrchol. Evropská komise se věnuje podpoře rovnosti žen a mužů od roku 1957. Pokračováním této cesty není revoluce, ale přirozený vývoj. Začalo to před 50 lety vyhlášením záruky stejného platu za stejnou práci, a pokračuje to dnes zaručením rovných příležitostí v rozhodovacích pozicích pro ženy a muže," dodává Viviane Redingová.

(Autor působí ve sdružení Žába na prameni, o.s.)

0
Vytisknout
8301

Diskuse

Obsah vydání | 4. 1. 2013