Poněkud nevěrohodný "nestraník" Cikrt

5. 1. 2013 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

Události kolem věznění Romana Smetany a vězeňských procedur, jak patrno, neberou konce. Proto se chci ještě vrátit k článku pana Cikrta v BL, kde se podle mého názoru, ne zrovna taktně k panu Smetanovi vyjádřil.

Pan Čulík zareagoval na článek pana Tomáše Cikrta tak, že jej považuje za politování hodný postoj. Otázka však je, zda to za politování hodné skutečně považovat lze. Já to vidím jako vědomé a svévolné zlehčování trestních následků za čin, kterého se pan Smetana dopustil. Zdůrazňuji "následků", protože ty zcela neodpovídají povaze činu R. Smetany. Tedy konkrétně:

Považovat to za tragikomedii by bylo to poslední, čím bych to nazval. Je sice pravda, že to jisté znaky tragikomededie nese, ale zdaleka to není to nejpřesnější hodnocení. Jestliže pan Cikrt píše, že paní Langerová (pro neznalé, jedná se o manželku proslulého Íčka, tj. Ivana Langera, bývalého nechvalně proslulého ministra vnitra ČR) jednala podle zákona, pak se domnívám, že tomu tak zcela v intencích zákona nebylo. A jestliže pan Cikrt ještě o R. Smetanovi napíše, že ze sebe udělal pozéra, pak bych se chtěl pana Cikrta zeptat, zda by jednal jinak, jinými slovy, zda by si za čin spáchaný R. Smetanou nechal líbit následky , které jej za jeho čin postihly.

Není přece pozérstvím, když pan Smetana svou (demokraticky uvědomělou) nerozvážnost uznal a podle rozhodnutí přestupkové komise zaplatil vyčíslenou škodu. Je urážející, když se pan Cikrt na adresu pana Smetany vyjádří, cituji: "Za mříže se dostal kvůli nerespektování rozhodnutí soudu, ne proto, že pomaloval plakáty. Může si za to on sám a jeho nové okolí, které ho utvrzuje ve falešném hrdinství!" Takže podle pana Cikrta pan Smetana žádné plakáty nepočmáral, ale za co by tedy vlastně odsouzen? Nyní nastolím jeden příklad, na který bych rád od pana Cikrta znal názor.

Jistě si pan Cikrt ve svém okolí všiml, kolik zdí budov, vagonů vlaků a jiných objektů a nemovitostí v ČR je "umělecky" vyzdobeno sprejery. Chápu, že ne vždy se podaří autory odhalit, zadržet a potrestat, nicméně několik těchto "umělců" bylo zadrženo a nyní se ptám pana Cikrta, zda ví, jak byli tito pachatelé za ničení či poškozování cizího majetku potrestáni. Zda všichni dostali stejný trest, jaký se dostal panu Smetanovi. Poznamenávám, že škody, způsobené sprejery šly (a jdou) mnohdy do statisíců, v globálním měřítku do milionů korun. Byl snad někdo, pane Cikrte, za tuto činnost potrestán stejně, jako pan Smetana, který však svůj čin na rozdíl od "umělců" spáchal z politických důvodů, v nichž vyjádřil nespokojenost či nesouhlas s politikou vlády? Zcela jistě ne, a to přesto, že škoda na zničeném majetku mnohonásobně převyšovala, resp. nadále v mnoha případech převyšuje škodu, vyčíslenou (údajně někým z ODS) panu Smetanovi. Pro upřesnění cca 15 700,-Kč.

A jsme u podstaty věci, neboť jak jsem poznamenal, jednalo se o čin politicky motivovaný. A zde je již důvod odlišovat. Paní soudkyně Langerová to pojala osobně a svérázně (tj. zaujatě), neboť mezi postiženými s tykadly na hlavách byl i její manžel Ivan Langer. A tak paní Langerová došla k vlastnímu přesvědčení, že si přece nenechá hanobit svého manžela a rozhodla se pro razantní postih: odpracovat (kromě zaplacení pokuty ve výši způsobené škody) jistý počet hodin veřejně prospěšných prací! To by bylo, aby si to pan Smetana nepamatoval, aby jej snad někdy nenapadlo něco podobného si "zopakovat"! Co Vy na to, pane Cikrte?

Značně necitlivě se pan Cikrt vyjadřuje i k dopisům, které pan Smetana poslal z vězení a o kterých se vyjadřuje, že mu připadají "vyumělkované". Což si to, pane Cikrte, vyzkoušet na vlastní kůži, abyste mohl takovým způsobem snižovat úroveň pocitů R. Smetany? Schválně, zkuste někde na plakáty s panem Langerem něco načmárat, nechte se soudit paní Langerovou, nechte se poslat do vězení a napište mi, jaké jsou Vaše zážitky a prožitky. Už se těším jak o nich píšete a veřejnost se o nich bude vyjadřovat, že jsou vyumělkované! (Pokud by k tomu snad došlo, jako že určitě nedojde, jedno upozornění: pozor na upadnuté mýdla ve sprše!)

Několik slov závěrem. Pan Cikrt se domnívá (vzhledem k pozicím, které nedávno zaujímal v době ministrování pana Julínka se tomu vůbec nedivím), že "Česká republika je svobodný demokratický stát a krajní formy protestu jsou zbytečné a teatrální". Pan Čulík ve své reakci na Cikrtův článek však zcela jasně poznamenává, že "Demokracie funguje pouze na základě soustředěné kritiky a neutuchajícího úsilí občanů hájit svá práva. Ten, kdo po nastolení demokracie, svatouškovsky usoudí, že teď je všechno dokonalé a OK a může usnout na vavřínech, ale že se může brzo probudit v diktatuře." Mám vážné obavy, že to se pana Cikrta zřejmě netýká, a to přesto, že jak sděluje, cituji: "Nejsem členem ODS a nikdy jsem nebyl členem žádné strany, nepatřím ke "smetánce", bydlím na sídlišti v paneláku, a na měsíc vydělám akorát tolik, co zase utratí má rodina, jsem typická drobná OSVČ, přednáším a píši a nemohu si vyskakovat". V tom případě se lze oprávněně domnívat, že jako nečlen ODS či jiné pravicové strany (jak jinak) jeho osobní zainteresovanost, s jakou se prezentoval při propagování a obhajování zavedení poplatků u lékaře a v lékárnách, muselo být velmi, ne-li až mimořádně dobře vládnoucími kruhy oceněno, či lépe "odměněno". Nedovedu si totiž představit pravicově nezaloženého člověka, který by se tak udatně a zápalem bil za " pravdu a lásku" (ne)mocných!

Poněkud paradoxně a nevěrohodně vyznívá závěr v článku pana Cikrta v němž konstatuje, cituji: "Žiji šťastný život, k nikomu necítím nenávist a chovám hluboký respekt k odlišným názorům, včetně toho Vašeho (rozuměj názor pana Smetany)". Pak jenom vůbec nechápu, proč se takto "navezl" do pana Romana Smetany, aby jeho čin takovým, možná politování hodným, způsobem dehonestoval. Nu což, i pokrytectví je součástí lidských vlastností lidí, bydlících na sídlištích v paneláku a který si nemůže vyskakovat. Tady si ale dovolil vyskočit dost vysoko!

0
Vytisknout
10668

Diskuse

Obsah vydání | 4. 1. 2013