Otevřený dopis prezidentu republiky Miloši Zemanovi

Předčasné volby jsou jediná reálná možnost jak změnit chování politiků

22. 6. 2013

čas čtení 3 minuty

tisková zpráva

Vážený pane prezidente,

obracíme se na Vás jako na prezidenta dolních 10 milionů občanů, abychom Vás podpořili v klíčové situaci po přijetí demise předsedy vlády Petra Nečase a faktickém pádu jeho vlády.

Tuto vládu nesestavoval vítěz voleb z roku 2010 a po většinu svého období stála na vratké podpoře poslanců zvolených za Věci veřejné, které se změnily, ať už z hlediska obsahu, tak formální struktury. Moc jsme od této vlády neočekávali, ale překvapilo nás, jak rychle a jak dalece přestala být "vládou rozpočtové odpovědnosti" a vládou "nepřipouštějící korupci ve společnosti a ve vlastních řadách". Korupční skandály dosáhly nebývalého rozsahu, protože za ně považujeme i církevní restituce a tzv. církevní smlouvy, které byly ve vládě projednány a schváleny ze dne na den v rozporu s jednacím řádem vlády.

Drtivá většina občanů a voličů si nepřeje pokračování vlády složené ze současných vládních představitelů. Všichni odmítáme jakékoliv politické "dealy", které jsou založeny na korupci politiků a politických stran. Považujeme za nutné zastavit vyprazdňování parlamentní, zastupitelské demokracie. Chceme Vás touto cestou podpořit, abyste se pokusil omezit do nebe volající "jánabráchismus" a rozetnout nedůstojný systém "škatulata, škatulata, hejbejte se".

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste udělal maximum pro vybřednutí České republiky z politického bahna a vrátil tím občanům naději v obnovení důvěry k parlamentnímu systému, k demokracii s reálnou možností ovlivňovat politický život.

Česká média vytrvale formují, místo aby informovala. I to je důvod, proč si dnes nejsme jisti, zda je reálné dosáhnout co nejdříve předčasných parlamentních voleb, které považujeme za jedinou možnost, jak přerozdáním karet pozměnit chování politiků.

Z budoucího průběhu koaličních návrhů o složení nové vlády vyplynou skutečné záměry těch, kteří nejednají v souladu s mandátem poslance. Vláda skandálů, asociálních reforem, neschopná zajistit základní funkce státu, nehájí a nemá zájem prosazovat práva občanů. Sestavování nové vlády by mělo být rychlé, konstruktivní, pro občany srozumitelné, mělo by vést k předčasným volbám.

Jedná se o oprávněný požadavek voličů na předčasné volby. Není možné voliči pohrdat. K volbám, politickým stranám, budou voliči přistupovat na základě zkušeností z průběhů sestavování nové vlády.

Říkal jste před volbami, že jste s námi.

Bereme Vás za slovo. Hodně energie k rozhodnutí ku prospěchu všech Vám přejí:


Alternativa zdola,
Ilona Švihlíková, mluvčí
Hnutí za přímou demokracii,
Ladislav Štítkovec, mediální koordinátor
Iniciativa za demisi vlády,
Petr Vachtl
Iniciativa Ne základnám,
Eva Novotná, mluvčí
Iniciativa za společenskou změnu,
Petr Kužvart
Nezávislá media,
Lenka Procházková
Spojenectví práce a solidarity,
Jan Kavan, mluvčí
Strana demokratického socialismu,
Milan Neubert, mluvčí

0
Vytisknout
8223

Diskuse

Obsah vydání | 24. 6. 2013