O Dušičkách

2. 11. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Západokřesťanský svátek Památka zesnulých známý lidově coby "Dušičky" vznikl jako řada jiných křesťanských svátků asimilací starší pohanské slavnosti. Keltský Samhain se slavíval o den dříve, už 1. listopadu, a byl záměrně vytlačen Svátkem všech svatých. Podobně jako pozdější "Dušičky" měl být dnem, kdy hranice mezi tímto a oním světem je mimořádně prostupná a může být tím či oním směrem překročena. Zároveň byl považován také za počátek nového roku.

Samhain nebýval záměrně strašidelným "Halloweenem", z podsvětí totiž mohly pocházet i dobré věci. Například mytologický král Artuš podle velšské knihy Taliesin dokázal z podsvětí (Annwn) získat kouzelný kotel, který je zdrojem básnické inspirace. Dokázat to ovšem mohl právě jen on, poněvadž byl pravým králem.

Jak se pozná pravý král? Inu různě. V dnes již klasickém Boormanově filmu Excalibur artušovská legenda asimilovala ještě jinou tradiční legendu a Artuš je rozpoznán jako král, když coby bezvýznamný sluha vytáhne kouzelný meč Excalibur z kamene. To nedokáže žádný rytíř, ba dokonce žádný z těch, kdo mají za sebou vítězství v pravidelném rytířském klání, v němž všechny ostatní porazili. Vítězství samo o sobě tedy nic nedokazuje.

To je demonstrováno na příkladě Artušova otce Uthera Pendragona. Dokázal zničit všechny konkurenty, ale jeho vláda netrvala. Sotva na Merlinův nátlak uzavřel mír s vévodou z Cornwallu, zatoužil po jeho manželce Igraine a boj ihned obnovil. Merlin mu sice kouzlem pomůže k ukojení nezvládnuté vášně, ale za nějakou dobu mu vysvětlí, že se tak vyjevila jeho nezpůsobilost k vládnutí: "Zradil jsi vévodu, vzal mu hrad i manželku. Nikdo už ti nevěří. Nejsi vyvolený." Krátce nato Uther umírá rukou vévodova ozbrojence, když pronásleduje Merlina odnášejícího jeho syna. Uther dosáhl moci, leč zrada mu zabránila jí užívat. Excalibur, symbol státu a vlády, poté čekal, až Artuš dospěje.

Když je Artuš v bitvě u Camlann, v níž porazil Mordreda (dalšího falešného uchazeče o trůn), smrtelně zraněn a odvážen na Avalon, rytíř Parsifal vrací Excalibur tam, odkud vzešel - do rukou Vivian, Paní jezera, kde setrvá, dokud se opět neobjeví ten, kdo by ho byl hoden a kdo obnoví království.

Jedině ten by byl opět schopen vyrvat z podsvětí to, co si přivlastnilo.

0
Vytisknout
8113

Diskuse

Obsah vydání | 4. 11. 2013