Smutný konec inteligence

19. 2. 2014 / Sandra Wain

čas čtení 5 minut

Původcem vývojové nebo revoluční změny ve společnosti a jejího uspořádání je inteligence, která k tomu případně využívá síly veřejnosti. Výsledek změny je adekvátní stavu inteligence. Pokud je inteligence nedostatečná nebo zvrácená, nastanou ve společnosti i zvrácené (absurdní) poměry. Zpětně z těchto poměrů můžeme usuzovat na stav inteligence.

Uvádět konkrétní příklady tragického selhání české inteligence v posledních 25 letech není snad nijak potřeba. Naše inteligence se obecně upnula na zajišťování příjemného konzumního prožívání sobě a případně svým rodinám, dětem a bližním. Potřebuje k tomu ovšem peníze, které se musí získat od společenského systému (režimu), na jehož nějaké radikální změně k lepšímu pak inteligence ztrácí zájem, a tak se stává spolutvůrcem úpadku sebe i celé společnosti.

Z pokleslé a podřadné inteligence se stala bezpáteřní služka peněz, nevěstka politiky, prostitutka obchodu a nádenice vědy. Nedivme se potom, že názory, jaké zastávají většinoví příslušníci české inteligence, bývají dosti otřesné. Člověk pochopí chytrého podvodníka, který lže druhým, ale pokud tzv. inteligent, který je veřejně exponovanou a uznávanou osobou, věří naivním lžím, které pomáhá šířit, úžas nad takovou degradací člověka vyráží dech.

Nemůžeme se divit, že společnost přes politiku a ekonomiku ovládají obyčejní nevzdělaní a bezprizorní zločinci. Naše samolibá inteligence je však sama se sebou spokojená. Všemu přece dobře rozumí, tak jak se tomu naučila, ale jak nepochopila. Existenčně nestrádá, dopřává si konzumu a výše příjmu, kterou je uplácena, jí potvrzuje správnost jejích postojů. Život ve lži je bezchybný a příjemný.

Vše se dnes měří pomocí peněz, a tak naši inteligenti neradi zůstávají pozadu. Těch několik jedinců, kteří jsou pro své nesouhlasné názory se stavem člověka a společnosti odstrčeni na stranu, nikdo nebere vážně. Pravdu přece vnukávají novodobé oltáře médií chrlením svých lží, blamáží a desinformací, a pomocí zastírání, cenzury, vysvětlování, neuvádění, odvádění pozornosti a jiných taktických manévrů a psychologických metod manipulace lidského vědomí a veřejného mínění.

Obecně je česká inteligence svým způsobem potřeštěná a ustrašená. Nechala se ochromit na těle i duchu. Morálku vyměnila za sobectví. Působí konzervativně a reakčně. Vegetuje. Konzum se jí stal dostatečným motivem života. Žádné vyšší cíle nehledá. Poznání se podle ní získává zevně, sledováním odborných informací, a nikoliv vnitřně sebepozorováním. Poznání podle ní, musí být ekonomicky využitelné. Jinak není k ničemu.

Zlepšování inteligence pozorováním sebe a svých duševních procesů, budí stále v akademickém světě nejapný a politováníhodný úsměv. Přitom je to první a základní podmínka jakéhokoliv dalšího studia zevních jevů a informací. V našem školském systému se však zásadně nijak neučí. Již od mateřské či základní školy jsou děti učeny, aby sledovaly stále něco jiného, než sebe sama. Rákoska, která dříve přiváděla vědomí žáka k tělu, je z "humánních" důvodů zakázána. Bránila by totiž rozvoji osobnosti (sobectví), která je tak ekonomicky dobře využitelná.

Jistě, argumenty pro upření pozornosti, vědomí a mysli do zevního prostředí, jsou nesporné. Duševní funkce dislokované mimo fyzický organizmus, dotčenou osobu tělesně uklidňují a připravují o životnost. Taková zmanipulovaná osoba pak není neposedná, nezlobí a poslušně poslouchá. "Křesťansky" se uklidňuje, zatímco pod prahem jejího vědomí hutní a kondenzují nízké pudy, pečlivě buzené a pěstované všemožnými mediálními provokacemi. Pokud hypnotická imobilizace nepomůže, podáváme hyperaktivním dětem tlumící léky (jedy).

Člověk, který hranici mezi vědomím a podvědomím nepříslušně překročí, je strážnými mechanizmy společnosti eliminován jako nepřizpůsobivý, asociální, nemocný, deviantní nebo zločinný. Pokud řádně platíte (nebo obcházíte) daně a máte platný (či falešný) pas, můžete v klidu cestovat do podvědomí, a užívat si tam vzrušujících zážitků jako v Jurském parku. Tak dlouho a mnoho, dokud nezdegenerujete na marginální úroveň rozteklého slizu. Máte přece svobodu a demokracii, námi ekonomicky pečlivě usměrňovaných pudů.

Vše je dnes na prodej. Vše má přece svoji cenu. Za peníze jsme schopni všeho. Pokud to není proti prapodivným zákonům, které nám peníze vydělávají, prodáme legálně (nebo ilegálně) komukoliv cokoliv. Ovšem vyjma skutečné svobody. Prodáme především sebe sama, svoji inteligenci, vědomí, myšlení a vnímání. A když máte peníze, nekupte si potom, co vám tak hodně schází? No jářku, nekupte si poslední model "zdravého" rozumu!

0
Vytisknout
13554

Diskuse

Obsah vydání | 21. 2. 2014