Dopis ruského ministra dokumentuje trvající ruský nátlak ohledně ukrajinské asociační dohody

17. 9. 2014 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Polský europoslanec Jacek Saryusz-Wolski zveřejnil dopis ruského ministra ekonomického rozvoje Alexeje Uljukajeva adresovaný evropskému komisaři pro obchod Karlu De Guchtovi ZDE. Dopis jasně dokumentuje pokračující ruský nátlak ohledně asociační dohody i poté, co Rusko dostalo rok času na to, aby se na asociační proces "u sousedů" připravilo.

Z dopisu je zřejmé, že si Rusko ke stávajícím ústupkům Ukrajiny a EU v podobě odložení platnosti asociační dohody a zóny volného obchodu klade další tři podmínky. Požaduje, aby odložení platnosti asociační dohody bylo ze strany EU i Ukrajiny upraveno jako právně závazné v rámci ratifikačních procedur.

Dále tvrdí, že částečné nebo plné spuštění asociačních procedur před 31. prosincem 2015 by znamenalo, že se projeví "rizika, o nichž jsme již dříve hovořili".

A konečně žádá úpravu mandátu Trojstranné skupiny tak, aby umožňoval doplnit asociační dohodu mezi EU a Ukrajinou o "právně závazné formulace odstraňující obavy ruské strany".

Zejména druhý bod zmiňující se o údajném riziku "částečného nebo úplného" spuštění asociačních procedur před koncem roku 2015 je sám o sobě dostatečně výmluvným komentářem k "nezávislým" interpretacím, které vykládají ustupování ruskému vojenskému vydírání coby "projev ekonomické nezbytnosti" na ukrajinské straně.

Překlad dopisu:

Ministerstvo ekonomického rozvoje Ruské federace

Moskva, 15. září 2014

Vážený komisaři,

dovoluji si využít příležitosti předložit Vám své pozdravy a v návaznosti na trojstrannou debatu o způsobech minimalizace rizik vznikajících pro Rusko v důsledku zahájení implementace Asociační dohody Ukrajiny s EU, k níž došlo 12. září v Bruselu, bych Vás rád ještě jednou upozornil na tři následující body, které mají pro ruskou stranu principiální význam.

Za prvé, vycházíme z faktu, že rozhodnutí odložit zahájení dočasného zavedení ustanovení Asociační dohody Ukrajiny s EU by mělo být právně upraveno jak EU, tak Ukrajinou, v rámci ratifikačních procedur.

Za druhé, zdůrazňujeme, že zahájení plného nebo částečného zavádění ustanovení této dohody Ukrajinou do praxe před vypršením období odkladu - před 31. prosincem 2015 - by pro ruskou stranu znamenalo reálné vstoupení dohody v platnost a projevení se rizik, o nichž jsme již dříve hovořili.

Rusko má v úmyslu monitorovat situaci a znova zdůrazňujeme náš záměr přizpůsobit, pokud to bude nezbytné, preferenční režim mezi Ruskem a Ukrajinou, abychom minimalizovali negativní problémy spojené se změnou obchodního režimu mezi Ukrajinou a EU, přičemž nevylučujeme další možné způsoby ochrany ruské ekonomiky.

Za třetí, zatímco znova zdůrazňujeme náš závazek pokračovat v práci Trojstranné skupiny a zintenzivnit ji, považujeme za nezbytné jasně upravit její mandát, mj. přípravu návrhů na pozměňovací návrhy k Asociační dohodě Ukrajiny s EU umožňujících právně závazné formulace, jež by odstranily obavy ruské strany.

Věřím, že účinné řešení sady úkolů poskytne našim obchodním a ekonomickým vztahům nový podnět.

Rád bych Vás také informoval, že jsem dopis podobného obsahu odeslal ministru zahraničních věcí Ukrajiny Pavlu Klimkinovi.

Se zdvořilým pozdravem,

A. Uljukajev, ministr

0
Vytisknout
7627

Diskuse

Obsah vydání | 19. 9. 2014