Polarizuje se česká politická veřejnost?

30. 12. 2014 / Bohumil Kartous, Karel Dolejší, Jan Čulík

čas čtení 8 minut

Jde mi o to, že se podle všeho i v ČR formuje zvláštní skupina lidí, jejichž jednotícím prvkem je odpor vůči hegemonii Západu. Její struktura je podle všeho jinak diverzifikovaná, než jak jsi uváděl na příkladu Německa, často není asi ani natolik politicky radikální, ale její formování je samo o sobě pozoruhodné. Každopádně ji pronásleduje podobná choroba jako onu pražskou kavárnu, která se pouze klání na druhou stranu. Vypadá to dokonce, jakoby to nebyla ani tak reakce na to, co se děje v zahraničí, ale doma. Pouze narativ je vypůjčený, snad aby to vypadalo víc důležitě...

Někdejší vojenský lékař a podplukovník v záloze Marek Obrtel, který sloužil v jednotkách NATO, nazval v otevřeném dopise tuto organizaci "zločineckou". Zároveň bezvýhradně podpořil Miloše Zemana a Vladimíra Putina. Vedle toho se objevují další náznaky toho, že se vůči pražské kavárně vymezuje skupina "antiokcidentalistů". Polarizuje se česká společnost prostřednictvím geopolitických narativů?

Bob Kartous: Protestní akt lékaře, který se vzdává vyznamenání, protože NATO je "zločinecké". Argumentuje Ruskem. Nelze mu jistě upřít osobní zkušenost z válek, v nichž jako lékař sloužil, nicméně jeho vyjádření je zcela nekriticky zaujaté, takřka nepochopitelně. Nedokážu si představit, že by někdo s podobným profilem mohl reálně nabýt takového přesvědčení...

Jan Čulík: Nevím, ale jak psal Karel, NATO porušilo své stanovy invazí do Iráku a do Afghánistánu, protože nemá právo zasahovat mimo území svých členských států. Na těch protizákonných akcích se však tento nešťastník podílel.

Nechápu, proč protestuje proti NATO teď, když NATO nic proti Rusku nedělá.. .:)

Karel Dolejší: V jiné debatě k témuž jsem to už všechno napsal: Vojenský lékař Obrtel se sám účastnil obou nejproblematičtějších misí NATO, nekritizoval je, ačkoliv už když začínaly bylo materiálů ke kritice až hanba.

Že je Kosovo špatně a proč a že Afghánistán skončí právě takto, víme řadu let a taky jsme o tom opakovaně psali. Nic se na tom letos nezměnilo. Vůbec nic.

Jediné, co se změnilo, je, že Rusko označilo NATO za hlavního protivníka, když NATO konečně řeší obranu východního křídla, stále v souladu se smlouvou NATO - Rusko.

Nenacházím tedy jediný rozumný motiv pro Obrtelovo chování. Jedná hystericky. Protestovat proti NATO měl, když překračovalo mandát, ne když ho plní.

Bob Kartous: No právě. Zdá se mi až téměř neuvěřitelné, že spojuje svůj protest s Ruskem. Možná, Karle, že nová redakce válečné doktríny Ruska už pokročila víc, než jsme si vědomi a hybridní válka zuří.

Píšu to samozřejmě s nadsázkou, ale asi proto, že je to nesrozumitelné gesto.

Cituju: "Tolik odvahy, abych jednoznačně prohlásil, že v novodobé studené válce a ve věcech s tím souvisejících, stojím na straně současného prezidenta Ruska, kterého si nesmírně vážím za to, s jakým nadhledem, zdrženlivostí a rovnováhou odráží provokace Západu a jak věcně a průhledně reaguje na všechna nařčení a lži kolem veškerého současného dění, tolik odvahy ale mám."

Skutečně je o tomto přesvědčený? To se mi zdá téměř nemožné.

Karel Dolejší: Přečtěte si tohle:


"Velvyslanectví Ruské federace v České republice,
mimořádný a zplnomocněný velvyslanec pan Sergej Kiselev

Vážený pane mimořádný a zplnomocněný velvyslanče Ruské federace,

v těchto svátečních dnech soucítíme s bratrským lidem Ruské federace (RF). Lidé v mnoha oblastech světa jsou postiženi válečným konfliktem. Jednou z těchto oblastí je i východní oblast Ukrajiny, Novorusko. Státy NATO po svévolném rozbití Jugoslávie, Libye, Iráku, Afganistanu, se rozhodly k vojenskému tažení na Východ. Tedy k novému dělení světa, jejich cílem se stala slovanská Ukrajina. Záměrně vyvolaný ukrajinský nacionalismus a následně vyhrocené protiruské nálady, to vše vedlo, za podpory států NATO, k nezákonnému svržení zákonné vlády Ukrajiny.

Současná vláda v Kyjevě ustavená s požehnáním NATO, rozpoutala občanskou válku. Obyvatelé Novoruska, jsou vystaveni útokům ukrajinské armády, hoří jejich domovy, nemocnice, školy, umírají bezbranní lidé. Miliony občanů Novoruska trpí válkou, jsou bez energií, potravin, léků. Kyjev zastavil vyplácení starobních důchodů. To vše je vedeno s cílem ovládnout Novorusko a přiblížit NATO do bezprostřední blízkosti RF. Ukrajina se propadla do humanitární a ekonomické krize. Tisíce mrtvých, statisíce lidí bez domova, to vše za lhostejného přihlížení EU a NATO. Novorusko má být vyhladověno, poraženo, obyvatelé zdecimováni. Statisíce zoufalých běženců hledá pomoc v RF.

Odmítáme, aby za svou nezištnou humanitární pomoc lidu Novoruska, byla RF vystavena sankcím EU a USA. Lživá kampaň, sankce a protiruské postoje dnes sjednocují bratrské národy Ruska. Státy NATO a zejména USA dlouhodobě vyhrocují napětí ve světě. Celé poslední století je ve znamení intervencí či zasahování USA do vnitřních záležitostí jednotlivých států. Máme stále v paměti tzv. humanitární bombardování bratrské Jugoslávie v roce 1999.

Na pojetí americké demokracie doplácí i samotná americká společnost. V amerických ulicích probíhají mohutné demonstrace proti vládě USA, při střelbě policie umírají občané. Také v České republice roste odpor proti nehoráznému vměšování USA do vnitřních záležitostí ČR.

Vážený pane velvyslanče, příští rok si budeme připomínat 70. výročí konce II.světové války. Protihitlerovská koalice v této válce zvítězila, nad Berlínem zavlál vítězný prapor Rudé armády. Novým „vykladačům“ dějin připomínáme, že Sovětský svaz přinesl v této válce největší lidské a materiální oběti. Rudá armáda při své vítězné cestě osvobodila Ukrajinu, Bělorusko, Polsko a další státy Evropy. Je pro nás ctí, že společně s Rudou armádou na této cestě za svobodou, bojovali a umírali i českoslovenští vojáci. Společně osvobodili i naši vlast. Státy NATO by se měly poučit z této krvavé historie a zastavit nové válečné tažení proti slovanským národům.

Vážený pane velvyslanče, odsuzujeme snahy USA a NATO o vyvolání nové studené války. Nechceme být protektorátem USA, ani EU. Jako občané České republiky odmítáme protiruské sankce ! Jsou nespravedlivé a urážející ! Budování nových zdí, zasévání nenávisti, to vše je návratem do minulosti.

České národní sdružení, jako vlastenecká organizace, vyhlašuje solidaritu s lidem Novoruska. Jsme solidární s lidem Ruské federace, která poskytuje humanitární pomoc lidu Novoruska. Plně podporujeme mírové snahy RF při řešení ukrajinské krize.

Za České národní sdružení
RNDr.Viktor Trkal Csc., předseda
PhDr. Karel Šplíchal, místopředseda
Přemysl Votava, místopředseda

V Praze dne 26.12.2014

České národní sdružení (premyslvotava@volny.cz)"

Máme tu jistě lidi frustrované, máme tu lidi zmatené, ale máme tu také lidi Rusy placené.

Bob Kartous: Je ale jistý rozdíl mezi jakýmsi sdružením, účelově podporujícím Rusko, evidentně za jakékoliv situace, a nečekaným prozřením někdejšího vojenského lékaře sloužícího v jednotkách NATO. Jde mi o to, že se podle všeho i v ČR formuje zvláštní skupina lidí, jejichž jednotícím prvkem je odpor vůči hegemonii Západu. Její struktura je podle všeho jinak diverzifikovaná, než jak jsi uváděl na příkladu Německa, často není asi ani natolik politicky radikální, ale její formování je samo o sobě pozoruhodné. Každopádně ji pronásleduje podobná choroba jako onu pražskou kavárnu, která se pouze klání na druhou stranu. Vypadá to dokonce, jakoby to nebyla ani tak reakce na to, co se děje v zahraničí, ale doma. Pouze narativ je vypůjčený, snad aby to vypadalo víc důležitě...

0
Vytisknout
7826

Diskuse

Obsah vydání | 5. 1. 2015