Nová média: Česká republika jako "tradiční" společnost

31. 7. 2015

čas čtení 3 minuty

KD│ Ačkoliv se v České republice pomalu rozšiřuje užívání internetu a sociálních sítí, klíčovou roli při šíření informací sehrává stále celostátní televize. A to i ve věkové kohortě 18 - 29 let, která v západních zemích typicky televizi považuje za symbol zastaralé a nezajímavé, neinteraktivní komunikační metody, před níž preferuje nová média; v ČR naopak 65,9 % mediálních spotřebitelů i z nejmladší skupiny získává informace primárně z (celostátní) televize. Ukazuje to výzkumná zpráva Masarykovy univerzity ZDE (pdf).

Zpráva předběžně shrnuje některé výsledky projektu " Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí", jenž bude dokončen v prosinci. Data pocházejí z října a listopadu 2014, z kvótního výběru 1998 respondentů.

Podle předběžně publikovaných popisných výsledků 9 z 10 Čechů vlastní televizi, přičemž 86 % respondentů žije v domácnosti se dvěma přijímači. 32 % těch, kdo televizi nevlastní, patří do nejmladší věkové skupiny 18-29 let, ovšem ve velké části případů je tomu tak proto, že se často stěhují a nebydlí ve vlastní domácnosti. 9 z 10 lidí sleduje zprávy, 2/3 denně. 4 z 10 osob používají sociální sítě.

Televizi nesleduje 8,1 % dotázaných, počítač nepoužívá 26,2 %, internet 21,4 %. Smartphone není příliš rozšířen, 58,7 % respondentů jej nevlastní. Online sociální sítě nepoužívá 59 %. 7 z 10 Čechů nečte noviny.

Ve skupině 18-29 letých je až 14,1 % neuživatelů TV, ale také až 17,3 % neuživatelů sociálních sítí.

9 z 10 Čechů sleduje zprávy alespoň jednou za měsíc, 66 % denně, ale 9 z 10 těch kdo je sledují čerpá informace z televize, jen 46 % na internetu. Nejčastěji se mediální konzumenti zajímají o zprávy o počasí (69 %), celostátním dění (62 %), o zahraniční zprávy (52 %). Politiku sleduje 35 % konzumentů, podobně jako 33 % sleduje celebrity a šoubyznys. O zprávy z oblasti vědy a technologie má zájem 18 % spotřebitelů. O krajské a lokální zprávy se zajímá každý třetí konzument, avšak i lokální zprávy většina sleduje v celostátních zdrojích. 19 % sleduje lokální noviny, 12 % lokální televize, což je srovnatelné se zdrojem "sousedé a známí" (11 %). O lokální zprávy se výrazně častěji zajímají lidé nad 40 let (38 %) než mladší (28 %). V nejmladší věkové skupině 18 - 29 let sleduje lokální zprávy 23 % respondentů.

Mizející média představují v ČR papírové noviny a rozhlas.

Sociální síť Facebook využívá 37,7 % spotřebitelů, 26,4 % denně. Twitter, pro mnohé na Západě "modernější" než Facebook, využívá 4,6 %, ale jen 0,6 % denně. Ve skupině 18-39 letých je každodenních uživatelů Twitteru 3,1 %, ve skupině do 29 let 5,1 %.

Ve skupině do 39 let někdy používá Facebook až 64 % respondentů, mezi staršími je to 14 %. Podíl každodenních uživatelů činí 53 : 10 %.

Mezi uživateli počítačových her je logicky větší zastoupení mladších ročníků (38,1 % lidí do 28 let někdy hraje), mužů je výrazně více než žen (téměř 2 x), více takových uživatelů je osamělých nebo nezadaných (v těchto skupinách hraje každý třetí, mezi vdanými/ ženatými resp. rozvedenými se podíl pohybuje pod 17 %). 88% českých uživatelů her hraje sama, 14 % s přáteli.

0
Vytisknout
5084

Diskuse

Obsah vydání | 3. 8. 2015