Kterak Parlamentní listy deformují realitu: Jeden příklad za všechny

16. 2. 2017 / Daniel Veselý

čas čtení 6 minut

V éře Trumpova Bílého domu, odkud zní nepřetržitá litanie méně či více komických lží, mají zpravodajské weby, jako jsou Parlamentní listy, doslova a do písmene ustláno na růžích. Demaskování polopravd, lží či poplašných zpráv, jimiž denně PL vydatně přispívají k nezadržitelné debilizaci české společnosti (neboť v ní v první řadě probouzejí zasuté pudy a iracionální nenávist vůči neexistující migrační hrozbě), by vyžadovalo armádu uspokojivě placených analytiků, nikoliv však expertů z think-tanku Evropské hodnoty, kteří sami propadají ideologické šalbě. Nicméně malá ilustrace dezinformačního potenciálu PL k mání je. Český rozhlas nedávno zveřejnil žebříček stovky nejsdílenějších neověřených článků, přičemž články PL se v první desítce objevily třikrát. Celkově byl tento web v žebříčku zastoupen 35 texty. Podívejme se na zoubek jednomu článku z portfolia PL, který mimochodem v uvedené statistice chybí, a názorně si rozeberme manipulativní techniky, jimiž redaktoři tohoto webu trestuhodně deformují realitu.

Domnívám se, že vše spočívá v inteligenci a zdravém úsudku čtenáře, aby v tsunami šokujících "odhalení" o zločinech migrantů a uprchlíků dokázal odlišit fikci od pravdivé zprávy a nepodlehl masivní dezinformaci. Zatímco si manipulativní média typu Aeronet, Lajkit apod. hýčkají své skalní příznivce přesvědčené o ďábelské konspiraci globálního přesahu, PL díky tomu, že zde své názory pošetile a nemorálně prezentují politikové, celebrity, ale i někteří zdánlivě soudní publicisté, mají širokou čtenářskou obec. I z tohoto důvodu řada zde publikovaných nesmyslů či překroucených zpráv v očích čtenáře PL získává charakter údajné důvěryhodnosti a otevřenosti.

PL nedávno otiskly text se zavádějícím a předsudečným titulkem Konec keců, konec hry: Šokující oficiální čísla z Německa. Zločiny na počet migrantů, porovnání s Němci“, aby opět poukázaly na to, co prezentují jako "nepřizpůsobivý cizácký element" v podobě jimi systematicky démonizovaných uprchlíků a migrantů. Ukažme si nyní, kterak text, který bije na poplach kvůli šokující kriminalitě běženců, informuje úplně o něčem jiném než původní zdroj, z něhož vychází. Editoři PL, existují-li nějací, očividně nepočítají s tím, že si jejich čtenáři budou lámat hlavu čtením primárních informačních zdrojů.

Z českého výtahu zprávy Spolkového kriminálního úřadu (BKA), jež pojednává o kriminalitě v kontextu přistěhovalectví od ledna do září roku 2016, jak jej vypracoval redaktor či redaktorka PL (redakční zkratka pro), se dozvídáme, že uprchlíci v průběhu této doby spáchali 214 600 trestných činů. „Pokud bereme v potaz oficiální počet migrantů, tedy zhruba dva miliony, tak na 100 tisíc imigrantů připadá až 10 730 trestných činů, což je téměř dvakrát tolik co u Němců. U nich je poměr jen 5790 případů na 100 tisíc lidí,“ píše pro s nepokrytou snahou sugerovat čtenáři, že slušní Němci si na páchání trestné činnosti nepotrpí tolik, co nevděční migranti.

Autor také vyjadřuje znepokojení nad 2700 sexuálně motivovaných útoků, včetně znásilnění, k nimž předloni došlo v Kolíně nad Rýnem, a hovoří o dalších stovkách případů sexuálního obtěžování či znásilnění, jichž se údajně dopustili uprchlíci (Mezitím světlo světa spatřilo oficiální vyjádření německé policie, podle nějž byly šokující informace o davech obtěžujících a znásilňujících uprchlíků z loňského Silvestra ve Frankfurtu nad Mohanem naprosto vymyšleně. Bulvární deník Bild, který fámu vypustil do světa, již publikoval omluvu, avšak džin nenávisti byl vypuštěn a žije si svým životem).

„Nejvíce se do povědomí nejenom německé veřejnosti patrně dostal případ znásilněné a zavražděné studentky z Freiburgu, jejíž tělo bylo později nalezeno pohozené u řeky. Vrahem byl mladý afghánský uprchlík a případ byl o to pikantnější, že dívka pomáhala uprchlíkům a její otec je vysokým představitelem Evropské unie,“ čteme dále. Ano, i uprchlíci se kupodivu dopouštějí vražd. Tato výsada nepřísluší pouze spořádaným Evropanům.

Autor se dále zmiňuje o národnostním profilu kriminálníků a v posledních dvou větách článku, snad aby se neřeklo, píše i o trestné činnosti namířené proti uprchlíkům, která, k jeho maně skrývané radosti, klesá.

Podíváme-li se na zprávu BKA v originálním znění, zjistíme dvě zásadní informace, o nichž by se každý novinář mající trochu cti v těle zmínil. Ne tak redaktoři PL, kteří se tetelí blahem, protože uprchlíci a migranti nacházející se v těžké životní situaci spáchali více trestných činů než rodilí Němci – třebaže většinou jde o majetkovou trestnou činnost, falšování dokladů a krádeže. Za prvé, počet trestných činů spáchaných přistěhovalci měl v téměř všech oblastech deliktů klesající tendenci. Za druhé, převážná většina přistěhovalců nespáchala žádný trestný čin.

Redaktor PL se rovněž dopouští hrubého zkreslení, když píše o 214 600 spáchaných trestných činů, přičemž šlo jak o trestné činy, tak o pokusy o ně. Co se závažné trestné činnosti týče, z 366 „trestných činů proti životu“ spáchaným během prvních třech čtvrtletích roku 2016, zůstalo v 318 případech jen u pokusu. Ve 278 případech se činu účastnili výhradně přistěhovalci, tzn. jako oběti i jako pachatelé. V 52 případech byli zapleteni němečtí občané (12x jako pachatelé, 37x jako oběti, 3x jako oběti i pachatelé). Čtyři trestné činy, jejichž obětmi byli rodilí Němci, byly dokonány.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nic není tak horké, jak se upeče. To, nicméně, neplatí pro redaktory PL, pro něž jsou křiklavé titulky svatým grálem, jehož prostřednictvím systematicky nasazují psí hlavu uprchlíkům a migrantům. Kasa se díky laciným clickbaitům úctyhodně plní, třebaže většinu smetany slízne většinový vlastník PL a král hazardu v jedné osobě senátor Ivo Valenta, který se směje svým čtenářům celou cestu do banky.

0
Vytisknout
10834

Diskuse

Obsah vydání | 20. 2. 2017