29519

Roman Kanda

Roman Kanda, literární historik, teoretik a kritik. Příležitostně se věnuje politické a kulturní publicistice.