Základní příjem, nepodmíněný základní příjem…

4. 12. 2017 / Beno Trávníček

čas čtení 5 minut


Nebo jakkoli chcete. Název je lhostejný a terminologie se ještě neustálila. Hlavní je podstata.

Dneska u nás existuje řada různých sociálních dávek. Jejich administrace není jednoduchá ani levná. Současně platí, že v rozumné zemi by každý člověk měl mít nárok na přežití takovým způsobem, aby po celou dobu svého života mohl zůstat člověkem, aby se nestal divokým zvířetem žijícím v prérii.

To všechno bez ohledu na barvu pleti, vyznání nebo třeba politickou příslušnost.

Různé experimenty se základním nepodmíněným příjmem ve světě probíhají (Finsko, Kanada…), zatím, pravda, spíš jako laboratorní pokus. Z toho je jasné, že dochází k ověřování nějaké teorie.Může se tak klidně stát, že jsme svědky opravdové blížící se změny společenského systému, tak jak o ní průběžně přemýšlejí nejrůznější velké hlavy. Jak říká klasik - možná se tu rýsuje po tom nelepším z toho nejhoršího konečně alespoň to nejhorší z toho nejlepšího. Uvidíme, jak bude vypadat vyhodnocení jednotlivých pokusů.

Bylo by ale určitě záhodno, aby v nějakém malém rámci takový pokus činila i Česká republika. Řekněme třeba pilotní projekt pro střední Evropu. Je jasné, že bude složité odolávat různým protihlasům rasistickým, prorůstově ortodoxním nebo třeba jen bázlivým. Ty by ale neměly mít právo veta. Na druhou stranu nelze nikoho umlčovat a všechny argumenty je potřeba vybalancovat, protože musí jít o národní konsenzus. Pokud by se český pokus blížil kanadským parametrům, měl by základní příjem činit v číslech roku 2017 asi něco pod 10 tis. Kč. Lidé, kteří se někdy dostali do skutečné existenční tísně, vědí, že je to zřejmě právě ta suma, která může dnes v ČR člověku zajistit životní klid včetně klidného spánku.

Klid pro to, aby se třeba dočasně mohl věnovat pouze rodině, pokud je to nezbytné nebo aby si svoje zaměstnání mohl hledat v klidu třeba i rok a nebyl v existenčním stresu. Najít si vhodnou práci znamená dělat ji rád a tedy dobře. Navíc vzhledem k naznačené výši základního příjmu nemusí tolik lpět na velikosti odměny (tj. i na délce pracovní doby, úvazku).

Dokážu si samozřejmě představit zástupy odpůrců takového řešení. Budou však nepochybně řídnout tak, jak bude nabíhat v celém svém kontextu svět 4.0. Nebo až se objeví ta příští (víme, že bude, jen zatím nevíme kdy) ekonomická recese.

Myšlenky komunistické se ukázaly jako hloupé zejména proto, že nepočítaly s danou kvalitou lidského ducha – s daným způsobem uvažování na určitém stupni vývoje civilizace. Staly se tak minimálně zatím nepoužitelné k pozitivnímu rozvoji jednotlivých lidských společenství. Lidé zkrátka nedokáží ve své většině dobře ohodnotit, co ke svému životu skutečně potřebují, jaké jejich nároky jsou přiměřené. Někteří se k tomu promyslí během života někteří nikdy.

Základní příjem toto zjednodušuje drastickým způsobem, protože zavádí všeobecně únosný paušál, který bude vypočítán ve vztahu k nějaké reálné úrovni chudoby v dané zemi atp. Je třeba vidět také to, že základní příjem by neměl nikomu bránit si kdekoli vydělat jakékoli další peníze. Některé práce jsou ryze sezónní, některé občasné, některé náhodné. Například zedníci by mohli v klidu v sezóně pracovat a v nejstudenějších měsících být ve stejném klidu se svojí rodinou bez strachu, že nebudou mít z čeho zaplatit jídlo nebo otop. Někomu dokonce může základní příjem stačit ke klidnému a vyrovnanému životu i bez dalších příjmů. Obrovským bonusem by byl nepochybně pro studenty, a to i v pozdějším věku.

Při rozvíjení společnosti jsme nějak zapomněli na člověka. Na jeho duši. Vrátili jsme se kamsi zpět a vytvořili z něj jenom pracovní sílu s pořadovým číslem.

A kde na to vezmeš?!“ Jistě opáčí každý přemýšlející ekonom. „K výdajům je přece vždycky třeba přiřadit odpovídající příjmy, jinak je to celé nesmysl!“

Část příjmů vznikne nepochybně přerovnáním současných sociálních dávek. Další část nekonečně jednodušší a tedy levnější administrací těchto peněz. Třetím zdrojem musí být přiměřeně tvrdší zdanění některých amorálně velkých příjmů. Dalším pak nějaká forma odpovídajícího zdanění robotické práce - právě a zejména v provozech 4.0. Ta musí být ale vyladěna tak, aby nezamezila dalšímu technickému rozvoji a vlastně tak osvobozování člověka od těžké práce.

V tuto chvíli jde o to, aby v ČR započala skutečná celospolečenská diskuse na téma NEPODMÍNĚNÝ ZÁKLADNÍ PŘÍJEM a aby se ji politici pokoušeli přenést i do orgánů EU. Moderovat ji musejí chytří novináři, kteří dokážou politiky při diskusi udržet v korytě tématu a nedovolí jim odplout jinam a vymlouvat se hloupě na cokoli je právě napadne.

0
Vytisknout
7640

Diskuse

Obsah vydání | 6. 12. 2017