Ježíšův osud je přiměřený době, v níž se stal

22. 4. 2019 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Ještě tedy reakce na toto:

https://blisty.cz/art/95283-bohuzel-i-obet-jezise-krista-vykupitele-je-z-dnesniho-hlediska-silena.html

BC: Ano, ukřižování samo je z dnešního pohledu šílené, ale tehdy, před těmi dvěma tisíci lety, bylo běžné. Ježíšův osud je přiměřený době, kdy se stal. Je realistický. Jiná otázka je, proč to Bůh chtěl zrovna takto, proč je tam tolik krve atd. No, je tam tolik krve, protože takové jsou dějiny. Naopak náš pohled na dějiny, pohled z hlubin míru a blahobytu, je naprostá anomálie. Bůh přišel do dějin a stalo se mu to, co se děje v dějinách. Ne v tom našem úkrytu v poválečné EU, to je pravda, ale v běžných dějinách ano. Ovšem i my můžeme tu událost chápat jako něco smysluplného, např. takto (cituji slova ze svého textu pro Britské listy, který jsem napsal k Velkému pátku):

"Ale to, že Bůh přišel k nám, že Bůh se nám dal ve ztělesněném milosrdenství, že Bůh pro nás bez ohledu na naše hříchy porazil smrt, to je samozřejmě něco úžasně krásného. Nelze si představit žádný větší optimismus. A právě díky Golgotě to není falešný optimismus. Není to optimismus, který říká: všechno je nakonec dobré. Tento velikonoční optimismus člověku naopak otevírá oči a řeže srdce, aby si všimly, jak děsivě ten svět funguje, kolik je v něm utrpení, jak naléhavě každý člověk potřebuje spásu z bahna, v němž se utápí. Bez Božího zásahu zůstává temnota. A ten zásah není žádný tradiční projev moci, nějaké hřmění, bouře, povodeň, mor. Je to milující člověk, který se narodil ve chlévě, který se po celý život chová co nejprostěji, který se zdržuje ve společenství hříšníků, který odpouští, uzdravuje, láme literu ve jménu života, a tím vším ohrožuje mocenské postavení kněží, protože získává svým působením přízeň lidu. To je všemohoucí Bůh. Všemohoucí Bůh, který je umučen. Tak nás spasil, tak zvítězil nad smrtí: dal nám naději, prozářil světlem tmu, ukázal na krásu vesmíru, na krásu života, na smysluplnost stvoření, ale zároveň v tom světle lásky ukázal na strašlivé množství utrpení na naši bezmocnost a smrtelnost, která potřebuje spásu, protože ta láska, která dává z jeho kříže život, není láska zavřených očí a sebeútěšných iluzí."




0
Vytisknout
7037

Diskuse

Obsah vydání | 24. 4. 2019