3718

Václav Růžek

*1964

dle svých slov syn předválečných komunistů, aktivních v odboji v době 2.sv. války. Zajímá se také o politiku, ale má jiné názory než rodiče. V předlistopadové době se aktivně zajímal o kulturu čs. undergroundu, 10 let patřil mezi Svědky Jehovovy, odkud byl posléze kvůli zásadním věroučným výhradám vyloučen. Je absolventem SPŠ elektrotechnické. Vykonával rozličná zaměstnání (opravář navigačních přístrojů v letadlech, topič, divadelní osvětlovač, zvukař) a od počátku 90. let začal podnikat. Od roku 1997 nastoupil podniká v oblasti internetu a v současné době je majitelem české incomingové agentury.