Miroslav Žáček

Ing. Miroslav Žáček, Ph.D. se narodil v červenci 1956 v Jihlavě.

Vzdělání: Gymnázium Jihlava, VŠCHT Pardubice (dnes Univerzita Pardubice) se zaměřením na anorganickou chemii, 2-leté postgraduální studium na VUT Brno se zaměřením na výpočetní techniku, doktorandské studium na Univerzitě Komenského v Bratislavě, obor geochemie, téma dizertační práce "Environmentálně-geochemické posouzení vlivu těžby Cu - Mo rud (Mongolsko) na složky životního prostředí".

Zaměstnání: Geochemik v soukromé geologické firmě GEOMIN. s.r.o. v Jihlavě, pracovní náplň projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací se zaměřením na geochemii a environmentální geologii včetně statistického zpracování průzkumných dat.

Praxe v zahraničí: Dlouhodobější pobyty (cca 2 měsíce a déle): Mongolsko, Etiopie, krátkodobé pobyty: Irán, Tanzánie, Maroko, Vietnam, Čína.

Publikační činnost: Autor nebo člen autorského týmu u více jak 100 různých závěrečných zpráv a článků v odborných časopisech.