Radim Valenčík

Doc. Ing. Radim Valenčík, CSc.

nar. 16. 3. 1953 v Brně, žije v Praze, vedoucí katedry mikroekonomie a veřejné ekonomiky VŠFS, Člen Institutu pro sociální a ekonomické analýzy ISEA, od r. 1996 rediguje internetový časopis Marathon.

Vystudoval matematiku na Oděsské státní univerzitě (1972-1977). V roce 1984 získal titul CSc. na Ústavu pro filozofii a sociologii (obor filozofie), v roce 1987 hodnost Doc. na VŠE v Praze. V létech 1977-1988 učil na VŠE v Praze filozofii, v roce 1988-1990 vědecký pracovník v SEÚ ČSAV v Ústí nad Labem. V létech 1990-1995 se věnoval politické a publicistické činnosti jako poradce předsedy KSČM J. Svobody (1991-1992), poslanec FS (1992) . Působil a redaktor deníku Špígl (1993-1995). V létech 1995-1999 pedagog v Bankovní akademii a.s. v Praze, od roku 1999 pedagog na Vysoké škole finanční a správní o.p.s. v Praze, vedoucí katedry ekonomie a zahraničních vztahů.

Podílel se na založení a od r. 2001 rediguje internetový časopis Marathon, který vychází od r. 1996. Autor řady článků v odborném tisku a několika monografií (mj. Lidský kapitál a kapitálový trh, Praha 2001, recenze na uvedenou monografii byla uveřejněna v časopise Politická ekonomie 3/2002). Člen Institutu pro sociální e ekonomické analýzy je od roku 2002. Řešitel projektů Grantové agentury ČR Efektivnost investování do lidského kapitálu (2003-2005) Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (2006-2008).

Veřejnosti je znám od roku 1997, kdy vstoupil do ČSSD a byl některými funkcionáři obviněn, že v r. 1989 zasahoval jako člen komunistických Lidových milicí na Václavském náměstí. Kontrolní komise ČSSD Valenčíka tohoto obvinění zprostila (nepotvrdilo se), i když při vstupu do ČSSD Valenčík řekl, že byl za komunismu členem KSČ i Lidových milicí, i když nezastával žádné nomenklaturní funkce. V současné době je členem ČSSD, přesto pracuje v týmu Petra Matějů pro reformu financování vysokých škol (ISEA).

ČLÁNKY AUTORA V ARCHIVU BL

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA ZDE