Tragikomické dopady davové hysterie na českou společnost

Do maďarských lázní nepojedeme, jsou tam uprchlíci!

28. 9. 2015 / Bohumil KartousČeská společnost se stává obětí své vlastní hysterie. Absurdní případ se stal jedné malé cestovní kanceláři z Kojetína, která organizovala zájezd do lázeňského centra v maďarském městě Harkány. Zájezd, který byl zorganizován řadu měsíců předem, postupně přišel o drtivou většinu původních klientů. Důvodem jejich odmítnutí zúčastnit se již zaplaceného zájezdu byl strach o vlastní bezpečnost. Harkány totiž leží poblíž maďarsko - chorvatské hranice a klienti se obávají, že budou napadeni uprchlíky, kteří se snaží přes Chorvatsko a Maďarsko dostat do zemí západní Evropy, především do Německa. Lze předpokládat, že tento případ nebude ojedinělý.

Ve vlastním zájmu, prosíme, rozšiřujte informace Britských listů

28. 9. 2015 / Jan Čulík

V České republice jde do tuhého. Veřejnost se dlouhá léta nechávala manipulovat nekvalitními českými médii, zejména jejich iracionálním antikomunismem, který nahrazoval jakoukoliv smysluplnou veřejnou debatu o problémech, které bylo nutno řešit. Nyní média a politikové objevili iracionální nové, velmi dobře fungující téma, totiž nesmyslný strach z jinakosti a z uprchlíků. Šíří se absolutní nesmysly, často na základě rasismu a principu kolektivní viny. Nějaká hloupost, připisovaná bez důkazů určitému jedinci, se rozšíří na všechny "zlé cizince". Netušíli jsme, že čeští čtenáři jsou natolik naivní, že tuhle manipulaci sežerou i s navijákem. Chovají se pak opravdu jako blázni.

Médii a politiky iracionálně vyvolávaná hrůza z uprchlíků, které nikdo neviděl a nikdo s žádnými nemluvil, je manipulativně zneužívána politiky a sdělovacími prostředky k mocenským a komerčním cílům. Věc je zároveň velmi vážná, protože není vyloučeno, že v důsledku vlny xenofobní hysterie bude omezena česká demokracie a mohlo by dojít až k vyloučení České republiky z Evropské unie, případně k jejímu úplnému odsunutí na vedlejší evropskou kolej. Už nyní se volně v ČR široce páchají verbální trestné činy vyvolávání nenávisti vůči komunitám a šíření poplašných zpráv, které české soudy - na rozdíl od jiných zemí - nestíhají. Lidé v ČR si neuvědomují, jak strašlivě byla v posledních týdnech poškozena pověst České republiky, o níž se v zahraničí v podstatě nic nevědělo, a dnes každý ví, že je to - údajně - nenávistná a netolerantní, xenofobní země.

Myslíme, že je namístě apelovat na rozumné lidi mezi našimi čtenáři, aby se vzmužili a pokusili se tomuto nesmírně nebezpečnému vývoji čelit. Říkejte svým spoluobčanům, ať lidi proboha neblbnou. Rozšiřujte mezi ně informace z Britských listů.

Jde zásadně o toto:

- Česká republika stejně jako ostatní státy má podle Ženevských dohod z r. 1951 a podle dalších mezinárodních konvencí, které podepsala, PRÁVNÍ POVINNOST poskytnout útočiště lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním. Pokud to nebude dělat a bude uprchlíky protiprávně věznit, odebírat jim majetek a peníze stane se terčem žaloby u Evropského soudního dvora. Zvlášť šokující je věznit děti. Jak na to poukazují odborníci, země, které jsou na trase uprchlíků do Evropy, nelze považovat v nynějším chaosu za bezpečné pro udělení azylu. Ten nemůže v současnosti udělit ani Itálie či Řecko, protože jsou bez koordinace s ostatními zeměmi EU zcela zahlceny.

- Uprchlickou krizi lze vyřešit pouze v koordinaci s ostatními zeměmi Evropské unie. Je rozumné se s nimi dohodnout na přijetí kvót. ZDE ZDE ZDE ZDE

- Drtivá většina uprchlíků jsou příslušníci středních vrstev. Ze Sýrie odchází celá profesní střední třída. Jsou to lékaři, IT pracovníci, inženýři, učitelé a další vysoce kvalifikovaní jedinci. Tito lidé prchají před vražděním a válkou a je nesmyslné se domnívat, že to jsou násilníci.

- Příchod imigrantů vždycky všude vyvolal obrovské hospodářské oživení. Lidé, kteří se vydali přes půl světa a riskují cestou životy svoje i svých dětí, patří k těm nejpodnikavějším a nejschopnějším. Pro každou zemi budou podstatným přínosem. Zvěsti o údajných "no go areas" v západní Evropě jsou lživé.

- ČR v minulosti několikrát zvládla bez problémů příliv desetitisíců imigrantů. Dnešní odmítání 1500 osob je pro Českou republiku ponižující. Zároveň je to iracionální. Je nepochopitelné, kdo tento hysterický strach vyvolal a proč ho lidé šíří.

- Ve vlastním zájmu byste se měli pokusit tuto vlnu hysterie zastavit. Je to na vás.

Jan Čulík

Česká státnost sama o sobě neexistuje

28. 9. 2015 / Boris Cvek

Rád bych se krátce zamyslel nad dnešním Dnem české státnosti. V dnešní době vyvolává představa „české státnosti“ v některých lidech dojem, že Česká republika měla a má nějakou historicky danou samostatnost nebo přímo suverenitu, jako by samostatnost států byla něčím samozřejmým.

Tito lidé ignorují skutečnost, že hranice států se historicky mění a že nejsou výsledkem nějaké samozřejmé pravdy, nýbrž mezinárodních smluv, které bývají velmi často výsledkem válek. I něco tak samozřejmého jako Německo vzniklo až v roce 1871, kdy pruská armáda vtrhla do Paříže a kdy Bismarck v sídle francouzských králů ve Versailles založil Německé císařství.

ČR na cestě k fašistické normalizaci

28. 9. 2015 / Roman Kanda

Vážený pane Čulíku,

chci Vám poděkovat jednak za tento text: jednak za veškerou činnost, kterou Britské listy v souvislosti s českou protiuprchlickou hysterií vykonávají - v podstatě jako jediné české médium systematicky bojují proti této neuvěřitelné vlně iracionality. A také: v anglických verzích článků informují o této vlně svět. Zaplaťpánbu za to, píše Roman Kanda.

Postkomunistický diskurz, který legitimizoval demagogii a agresivní rétoriku vylučování, přichystal živnou půdu pro rychlou fašizaci společnosti, jak jsem se před časem pokusil analyzovat v článku "Jak se rodí fašismus" na a2larmu, jejž možná znáte.

Jsem přesvědčen, že pokud se najde ekonomická síla, která tento zatím spíše rozptýlený psychologický fašismus zachytí do své struktury, a pokud se prolne se silou politickou, začne být teprve zle. Propojení ekonomických zájmů a hysterie, jak ostatně píšete, má své zhoubné efekty v případě médií. Média však z pohledu obnažené logiky postkomunistického či posttransformačního diskurzu jednají legitimně, sledují-li pouze svůj profit. A jsme u jádra věci. Vidím mimo jiné dva problémy současné české společnosti:

PŘEČETLI JSME:

Většina uprchlíků hladověla a prosila o kousek chleba

28. 9. 2015

V úterý 22.9. jsme v brzkých ranních hodinách dorazili na srbsko-chorvatskou hranici jménem Šid. Bylo tam víc než tisíc lidí na prostoru obestavěném policií namísto plotu. Všichni čekali na odvoz bůh ví kam, s informováním se nikdo neobtěžoval. Na místě nebyl ani jeden záchod a ani jeden koš. Díky dobrovolníkům dostávali nějaké jídlo a pití, ale na všechny se bohužel stejně nedostalo. Většina z nich hladověla a prosila o kousek chleba. Měli peníze, ale co s nimi, když vás nepustí do obchodu.

Bylo tam hrozně moc dětí. Dali jsme na zem plachtu, nanosili všechny hračky, pastelky, papíry a snažili jsme se alespoň těm nejmenším na chvíli pomoc zapomenout na válku, strastiplnou cestu a dění kolem. Byla tam zhruba osmiletá holčička, která v angličtině napsala, že jí hrozně chybí její kamarádka, že si přeje aby se tam nahoře měla lépe než ona tady dole a že na ni nikdy nezapomene. Namalovala k tomu i obrázek. Po celou dobu jí z očí tekly slzy. Maličký chlapeček maloval tanky a vojáky. Jedna už starší holčička se mě potom anglicky zeptala „ proč zrovna já “ ? Co na to říct..

Během noci za mnou přiběhl policajt ať se jdu podívat k rodině, která po něm chce ať zavolá doktora, ale že jim nevěří a nemá povolení tam jít.. když jsem se k nim dostala, tak jsem zjistila, že se jedná o paní která přecházela osmý měsíc, praskla jí plodová voda, tekla jí krev a zvracela. Její maminka, starší paní okolo 80 let měla silné astma. Došly jí prášky, dusila se a omdlévala. Dovolili mi je odvézt mimo lidi na vedlejší pole a šli pro doktora. Nevím jestli pro něj jeli až do Maďarska, ale trvalo to věčnost. Všichni jsme byli zoufalí a měli na krajíčku. Dozvěděla jsem se, že před pár týdny jim začali bombardovat město, jedna z bomb jim spadla na barák a zabila někoho z rodiny. Co nejrychleji se sebrali a odešli ač neměli vůbec tušení kam jdou. Hlavně aby byli v bezpečí a měli jeden druhého. Potom přišla doktorka a jen z pohledu na 5 metrů konstatovala, že ta stará paní ještě neumírá, takže jí neošetří a tu rodící co má problém teda s manželem a dětmi odvezou do kempu. Situaci začal provázet pláč a ještě větší bezmoc a zoufalství z rozdělení... Nedalo se nic dělat. Můžou jen doufat, že se ještě potkají, ale pravděpodobnost je mizivá... Chování a uvažování některých lidí asi nikdy nepochopím.

Zdroj: ZDE

Dětští uprchlíci ze Sýrie: Máte pocit, že přišli o srdce

28. 9. 2015

(Česká republika děti ze Sýrie vězní.)

Dívka: Maminko, prosím tě, nech mě mluvit samu za sebe!

Kluk: Nikdy v životě jsem nebyl uprchlík. A když jsem slyšel o palestinských uprchlících, říkal jsem si, "co to znamená, to slovo 'uprchlík'"?

Dívka: Často jsem viděla zavražděné malé děti. Krev z nich tekla po podlaze.

Jiná dívka: A toho dne jsem viděla, jak přede mnou rozsekávají lidi na kusy. Ano, bála jsem se a začala jsem brečet.

Dívka: Někdy mám sen, že někam nesu mrtvolu.

Kluk: Z naší vesnice je teď poušť. Přiletělo sedm letadel a shodilo čtyři nebo pět bomb. A to tu vesnici zničilo až k horizontu.

BBC: Čtvrté dítě bylo pověšeno za krk, dokud nezemřelo

26. 9. 2015

Při bojích v Jižním Súdánu byly usmrceny tisíce lidí. Čtyři a půl milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů, Uprchlíci, shromažďujících se na povodňových pláních u řeky Nilu přicházejí s příběhy strašlivých zvěrstev. V sobotu v poledne o tom referoval v rozhlase BBC Alastair Leithhead:

Angelina Niermay ležela na boku, když jsme ji našli. Byla příliš unavená a příliš nemocná na to, aby se mohla pohnout. Pod kusem látky, vytaženým k jejím prsou, byl Bašar, její 36 dní starý syn. Napůl sal matčino mléko, napůl spal. Stočená do klubíčka u maminčiných nohou byla Najabi, dva a půl roku. Pokašlávala a plakala. Nemocná a příliš unavená na to, aby dokázala odhánět dotěrné mouchy, které v jižním Súdánu vám nelítají kolem hlavy, ale rovnou vám útočí na oči. Vedle nich ležel Bak, šestiletý chlapec. Také měl vysokou horečku.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Stanovisko Českého helsinského výboru k situaci uprchlíků

Česká republika vězněním uprchlíků porušuje zákon

27. 9. 2015

Diktátorské režimy, občanské války a nepříznivé přírodní a ekonomické podmínky vyhnaly ze zemí Blízkého východu, z Afriky a z dalších postižených regionů mohutnou vlnu lidí, kteří hledají bezpečí, ochranu a možnost svobodného uplatnění v zemích Evropské unie. Řešení této nebývalé humanitární krize je těžké a nepochybně zahrnuje i naši pomoc v postižených regionech. Velká většina zemí EU přijala aktuální výzvu a chová se podle evropské humánní tradice zahrnující i pohostinnost. Právo asylu je tradiční součástí ústavního pořádku.

Česká republika spolu s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky se chová k uprchlíkům odmítavě. Osoby, které nejsou obviněny z trestného činu (nelegální vstup na naše území je pouze přestupkem) jsou drženy za podmínek, které silně připomínají vězení. Jsou jim protiprávně odebírány peníze a mobilní telefony a personál se k nim podle četných svědectví chová ponižujícím způsobem. V některých jednotlivých případech se již soudy vyslovily o nelegálnosti takových omezení osobní svobody. Takové chování úřadů je rozporné s lidskou důstojností, kterou i náš právní řád chrání.

Co dělat?

26. 9. 2015

Motto: "Doufám, že hladovku budou uprchlíci držet hodně dlouho a tím bude problém s uprchlíky vyřešen." Jitka Svá na Facebooku

K provolání skupiny českých občanů, většinou tzv. "pravdoláskařů", ale zdaleka ne výlučně, požadujícímu, aby ČR změnila svůj záporný postoj k uprchlickým kvótám a k Evropské unii, protože může dojít k tomu, že z EU vypadne, nebo bude společně se Slovenskem a Maďarskem odsunuta daleko na vedlejší kolej, což by mělo katastrofální ekonomické i politické důsledky, se připojili další signatáři a organizátor tohoto prohlášení, Michael Kocáb, nám poslal další jejich podpisy a vyjádření, viz níže.

Mám velkou obavu, že ve vzniklé iracionální hysterii a strachu většina obyvatel České republiky nebude poslouchat. České většinové obyvatelstvo věří hoaxům a mystifikacím, které se šíří po internetu, nechává si své předsudky potvrzovat a prohlubovat, chová se nelidsky a bez soucitu a bojuje za "hodnoty" svého uzavřeného společenství, které ani nedokáže definovat. Opravdu mě vždycky zatrne, když čtu na sociálních sítích nebo v emailech ty neuvěřitelné reakce. (Doufal bych, že nejsou pro společnost reprezentativní, z průzkumů veřejného mínění a z převládající atmosféry v zemi však zjevně vyplývá, že jsou.) Jak je možné, že čtenář považuje normální lidský postoj, založený na empatii s trpícími, ochotný plnit právně dané povinnosti, které má podle zákona vůči uprchlíkům i Česká republika (a které neplní a vystavuje se tak těžkým pokutám od Mezinárodního soudního dvora) za "cizácký, německý postoj". Budeme nyní hrdi na to, že jako Češi se chováme nelidsky?

Ale moralizovat nemá cenu. Daleko důležitější by bylo přijít na kloub sociologickým důvodům, které vedou postkomunistické země ČR, Slovensko a Maďarsko (a v bývalé NDR k tomu kupodivu patří i Sasko) k tak nelidským, nepřátelským a cynickým postojům. Dokážete to vysvětlit?

A nepište nám prosím, že je to proto, že Češi jsou "chudí". Zaprvé to není ve světovém kontextu vůbec pravda, a zadruhé historicky byli vždycky chudí lidé ti nejpohostinnější a nejsoucitnější. Chudobou to nebude.

Samozřejmě, že největší vinu na vyvolávání nenávisti vůči jinakosti mají polofašistická česká média, která šíří z komerčních důvodů nesmysly. A pak také někteří politikové, kteří zjistili, že vyvolávání iracionální nenávisti je může vynést k moci. Ale jak bude pod jejich vedením vypadat česká společnost? A co se stane, až se vyčlení z mezinárodního společenství? Už nyní se to děje: ČR má spolu se Slovenskem a Maďarskem celosvětově tu nejhorší pověst.

Velmi by nás zajímaly názory čtenářů, jak by bylo možno rozbít ten jedovatý narativ, který ovládl české prostředí a vrací Českou republiku do atmosféry pomnichovské druhé republiky.

A ještě jedna velmi důležitá věc. Obrovskou vinu na šíření fašistické xenofobní atmosféry ve společenském mainstreamu v České republice mají orgány činné v trestním řízení, protože ačkoliv mnozí jednotlivci i některá média hrubě porušují trestní zákon (jde především o paragrafy o vyvolávání nenávisti vůči etnické či náboženské skupině a o šíření poplašných zpráv), orgány činné v trestním řízení tyto trestné činy nestíhají a přispívají tak k jejich normalizaci a legitimizaci ve společnosti. Xenofobové jsou většinou zbabělci a kdyby bylo zahájeno trestní stíhání proti fašistovi Konvičkovi či za neuvěřitelně ničivé nenávistné nesmysly, které publikují např. Parlamentní listy, poměry v České republice by se radikálně zlepšily. V této souvislosti nesou obrovskou vinu i lidé, kteří nenávistnou xenofobii Parlamentních listů nesdílejí, ale jejich ničení české společnosti legitimizují tím, že v nich publikují.

Jan Čulík

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Mezi Klausem a Zemanem: Pětadvacet let útěku před svobodou

26. 9. 2015 / Karel Dolejší

V roce 1991 navštívil tehdejší Československo teoretik anarchismu John Clark, pokračovatel slavnějšího Murraye Bookchina. V Brně proslovil dvě přednášky. Hlavní a širšímu publiku určená se týkala problému autoritářství v postkomunismu. Cestou přes Náměstí svobody, kde byla jeho přítelkyně okradena o kabelku s doklady, si povšiml jednoho z prvních billboardů s Václavem Klausem. Prohlásil, že Češi neuvyklí svobodě budou hledat náhradní otcovskou figuru, a že by se jí mohl stát právě muž z plakátu.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

<i>Přidejte si stránku Britských listů mezi oblíbené</i>

Podpořte Britské listy na Facebooku

27. 9. 2015

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Vážení čtenáři, Britské listy mají nově založenou stránku na Facebooku. Rádi bychom tímto způsobem podpořili šíření článků. Podpořit tento úmysl můžete jednoduchým způsobem i vy.

ZDE, případně v pravém horním rohu najdete odkaz na stránku v podobě loga Facebooku. Máte-li na této sociální síti vlastní profil, můžete si stránku přidat mezi oblíbené a sdílet příspěvky, které budeme na stránce publikovat. 

V okamžiku, kdy je velká část společnosti pod setrvalým tlakem xenofobních dogmat, stvrzovaných překvapivě velkou částí společenských elit a některými médii, může vaše podpora prospět nejen Britským listům, ale i společenské atmosféře. Děkujeme.

Corbyn, který by dokázal oslovit veřejnost, to by konzervativce opravdu zděsilo

28. 9. 2015

Ze čtyř kandidátů na šéfa Labouristické strany bylo vítězství Jeremyho Corbyna pro britské konzervativce nejtěžším problémem. Je to proto, že Corbyn se odmítá podílet na běžných formách politického boje a neuznává jeho oficiální hodnoty. Jeho hlavním cílem jako šéfa Labouristické strany je vybudovat nové aktivistické hnutí.

Ve svém televizním rozhovoru v neděli 27.9. se Corbyn vyhnul většině otázek blahosklonně a s pokrčením ramen, kterýžto postoj byl zároveň iritující a efektivní. Nechť kvetou všechny názory, říkal.

Katalánští separatisté zřejmě vyhráli volby

27. 9. 2015

Z průzkumů u východů z volebních místností vyplývá, že separatisté zřejmě získají kontrolu regionální vlády v Katalánsku. Znamenalo by to, že by Madrid musel jednat s otevřeně separatistickou regionální vládou. Ve volbách, které zaznamenaly rekordní účast voličů zřejmě získá nacionalistická koalice Junts per Sí (Společně za Ano) 63 až 66 křesel, což je těsně pod absolutní většinou 68 křesel v parlamentu, který má 135 křesel. Ultralevicová separatistická strana Kandidatura za lidovou jednotu (CUP) zřejmě získá dalších 11 - 13 křesel. Obě strany podle průzkumů u východů z volebních místností získaly 49,8 procent hlasů.

Pokusy Katalánců uspořádat referendum o nezávislosti zablokovala ústřední vláda v Madridu, a tak Artur Mas, šéf katalánské regionální vlády, proměnil tyto volby v plebiscit o nezávislosti. Mas přislíbil, že jestliže separatisté tyto volby vyhrají, postaví se do čela prozatímní vlády, která zahájí proces vytváření nezávislého katalánského státu.

Pravicový premiér Španělska Mariano Rajoy charakterizoval toto úsilí jako "nesmysl" a přislíbil použít plnou sílu španělského soudnictví, aby je zablokovalo. Španělská ústava nedovoluje regionům, aby jednostranně vyhlásily nezávislost.

Pokud by Katalánsko nezískalo nezávislost, separatisté hrozí, že nebudou splácet svůj podíl španělského státního dluhu.

Podrobnosti v angličtině ZDE

"Ultralevicový" šéf Labouristické strany exceloval v nedělním televizním rozhovoru

27. 9. 2015

V první den výročního sjezdu Labouristické strany pod vedením jejího nového "ultralevicového" předsedy se shodli britští novináři z celého politického spektra, že jeho televizní rozhovor v BBC v neděli dopoledne byl spektakulární úspěch. Corbyn vystupoval sebevědomě, uvolněně, s humorem. Přislíbil nový druh politiky, otevřenost a debatu a pokrčil rameny nad obviňováními, že je "extremista". Ironizoval pompéznost establishmentové politiky.

Britští novináři na Twitteru přijali Corbynovo vystoupení pozitivně. Jeden z nich poznamenal:

"Tento televizní rozhovor ukázal, jaké je nebezpečí pro Corbynovy odpůrce: Varují před ním jako před extremistickým škůdcem. V televizi působí jako umírněný a rozumný člověk, takže anticorbynisté vypadají hystericky."

Jiný názor: "Fascinující rozhovor s Corbynem, který skrývá svůj extremismus a naivitu v zahraniční politice v plášti akademikovy rozumnosti."

Deník Guardian objevil v Corbynových postojích poprvé schopnost vystupovat atraktivně pro anglické centristické voliče, vzhledem k tomu, že Corbyn hrdě hovořil o své podrobné znalosti bible a charakterizoval dramatický vzrůst členstva Labouristické strany po jeho zvolení jako "úspěch Británie".

Některé Corbynovy odpovědi:

"Chovají se k nám, jako bychom byli zvířata. Nikdo nás nerespektuje. To je úděl nás, Syřanů..."

26. 9. 2015

"Někdy máte pocit, že vás nikdo nerespektuje," říká Alokla. "V Rakousku je to těžké, ale máme tam přátele a příbuzné. Přišli jsme sem jen v důsledku války. Doufám, že budu moci být v blízkosti své sestry. To je pro mě mír. Stejně jako vy máte svou rodinu, i my máme své rodiny. Stejně jako vy máte city, i my máme city. Kdybyste nás poznali, za nějakou dobu byste nás respektovali."

Koncem minulého týdne po dlouhé cestě přijelo autobusem 24 Syřanů do Gabčíkova, města asi hodinu cesty za Bratislavou. Většině těch mužů trvalo nejméně měsíc, než se dostali ze svých domovů ve válkou rozvrácené Sýrii nejprve do Turecka, pak přes Egejské moře a přes Řecko, Makedonii, Srbsko a Maďarsko do Rakouska, píše časopis National Geographic.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Proč takové reportáže nevysílá Česká televize?

26. 9. 2015

I když pro mě neexistuje léčba, byla to moje oční nemoc, která zachránila mou rodinu. A umožnila nám tady získat azyl. Ale každý den myslím na všechny ty lidi, které jsme v uprchlickém táboře zanechali. Všichni z nás sníme o jedné věci. O právu na budoucnost, ať jsme kdekoliv.

Minulý týden vysílali v britských Channel Four News postupně pět reportáží o poloslepém mladém syrském fotografovi Hanym, žijícím po zničení jeho domova v syrském městě Homs po čtyři roky v uprchlickém táboře, jehož rodina dostala kvůli jeho oční chorobě azyl v Kanadě. První z pěti reportáží je ZDE Toto je poslední z pěti reportáží, která se vysílala v pátek.

Proč tyto reportáže nevysílala Česká televize? (JČ)

Oční lékařka: Dívejte se rovně dopředu. Tam, kde je zelené světlo. Pořádně otevřete oči. Řekněte mi, co tam vidíte.

Hany: O.

Oční lékařka: A co tohle? A teď mrkejte. - Receptory v těchto oblastech se řádně nevyvinuly. To bohužel nedokážeme vyléčit.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Uprchlická krize je příležitostí pro Evropu se dále rozvíjet

25. 9. 2015

Chaotický způsob, jímž Evropa reaguje na uprchlickou krizi, je často a právem kritizován. Jenže co takhle se na to podívat pozitivně? píše Natalie Nougayrède v deníku Guardian.

Navzdory záporným titulkům se Evropa pomalu pohybuje kupředu. Vnitřně se vyvíjí. Z vnějšího pohledu byla donucena začít brát vážně své geopolitické prostředí. Evropa si pomalu začíná uvědomovat, že dokáže překonat mnohonásobné krize pouze potud, pokud bude vystupovat jako aktivní činitel v historii, nikoliv jako pasivní objekt.

Poučením z nynější situace také je, že Evropa musí předvídat, nestačí jen na poslední chvíli reagovat. Evropa musí jednat strategicky.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Czech Home Secretary: "Detaining refugee children and their mothers is fully in line with European law"

27. 9. 2015

"The Czech Republic could be sued at the European Court of Justice for holding refugee children in detention," said Senator and former Czech Constitutional Court Judge Eliška Wagnerová on Czech Television on Sunday. Milan Chovanec, the Czech Home Secretary, reacted by saying that "the Czech Republic fully conforms to European legal requirements".

Wagnerová said that she was horrified by the conditions in which the Czech authorities hold the refugees. "I think that the Czech Republic is really risking being sued here for cruel and inhuman treatment, especially with regard to children who should not be detained at all," said Wagnerová.

Home Secretary Chovanec said that it would be "much worse if we separated the children from their mothers. It is much better to detain them all," he said. He also rejected Wagnerová's criticism that the Czech state should not be charging the refugees money for their detention. In Chovanec's view, it is perfectly legitimate to charge the refugees for detention "since they have infringed Czech law".

Source in Czech HERE

Czech Finance Secretary Babiš: "Merkel is committing economic suicide"

27. 9. 2015

"By giving refugees 670 euros per month and free accommodation," Angela Merkel is committing economic suicide," said Andrej Babiš, the controversial Czech oligarch, Finance Secretary and Deputy Prime Minister. According to Babiš, the only solution of the refugee crisis is hermetically to seal the external borders of the EU. "When your bath tub is leaking, you must block the hole," said Babiš on television on Sunday. In his view, the refugee quotas cannot work because no refugees want asylum in the Czech Republic. They all want to go to Germany.

Source in Czech HERE

Antihumanista?

25. 9. 2015 / Štěpán Steiger

V týž den mě z opačných světových stran dostihlo dvojí poselství k témuž tématu. V americkém Kongresu přednesl jedno papež František. Část jeho projevu se dotkla přistěhovalectví (v Evropě včetně Česka tomu říkají uprchlická vlna). Papež termín uprchlíci nepoužil, mluvil o přistěhovalcích (imigrantech) a řekl doslova: „Nesmíme být překvapeni jejich počty, ale musíme je vidět spíše jako lidi, vidět jejich tváře a naslouchat jejich příběhům, pokoušet se reagovat jak nejlépe umíme na jejich situaci.“

Týž den dorazil český prezident Miloš Zeman během své návštěvy Moravskoslezského kraje do místa, kde je detenční (zadržovací) tábor pro uprchlíky. Neměl nejmenší zájem do tábora nahlédnout. A svým obvyklým způsobem, se širokým úsměvem na tváři, prohlásil, že navštěvuje pouze české občany a pokud jde o cizince, vídá se jenom s těmi, které sám pozval.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Znám naději a strach těch, kdo hledají útočiště v Evropě

25. 9. 2015

Kdybych mohla poslat zprávu evropským politikům, bylo by to tohle: Pokuste se pochopit, proč lidé riskují všechno, aby se dostali do Evropy. Projevte jim tutéž lidskost, jakou jim projevují obyčejní občané.

Nad zprávou, že se v Egejském moři minulý týden utopilo 35 lidí, včetně 14 nemluvňat a dětí, mi bylo opravdu hrozně. Co dokáže přimět, uvažovala jsem, matku, aby přenesla dítě do nepevného, přeplněného člunu? Jak dokáže ovládnout svůj strach? A co asi šeptá svému dítěti, když lezou na palubu člunu a dobře vědí, že možná plavbu nepřežijí živí?

Znám ten strach, který nutí matku, aby podstoupila takovou cestu, ale také znám tu naději. Moje matka učinila podobné rozhodnutí na podzim roku 1994, když válka ničila mou zemi, Bosnu a Hercegovinu. Když moje maminka dala sama sebe a životy svých dětí do rukou pašeráků, byla to jediná možnost, kterou měla - stejně jako tisíce lidí dnes, píše Emina Ćerimović z organizace Human Rights Watch na stránkách opendemocracy.net.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Západ ustupuje Rusku ve věci Sýrie i Ukrajiny

27. 9. 2015

Hlavním cílem Ruska je zastavit vzestup islamistického fundamentalismu, který mu přímo hrozí na Kavkaze i jinde, píše před zítřejší schůzkou Baracka Obamy s Vladimírem Putinem v deníku Independent bývalý britský velvyslanec v Moskvě Tony Brenton. Rusové vidí, jak to Západ zpackal, viz chaos v Iráku a v Libyi. Údajná podpora Západu pro umírněnou opozici v Sýrii neexistuje (generál, odpovědný za tuto podporu, informoval před několika dny v americkém Kongresu, že tato opozice má na frontě "čtyři nebo pět" Američany vycvičených vojáků). Jediná volba v Sýrii je mezi zločineckým Asadem a zločineckým a nebezpečným Islámským státem. Putin se nemusí ohlížet na veřejné mínění ani na lidská práva, takže bez skrupulí podporuje zločineckého Asada. A, argumentuje, Západ by mu měl v tom pomoci.

Humanitární organizace byly donuceny odejít z východní Ukrajiny

27. 9. 2015

Separatisté na východní Ukrajině donutili humanitární organizace OSN a další mezinárodní lidskoprávní organizace, aby jejich území opustily. Postižena byla především organizace Médecins Sans Frontières (Lékaři bez hranic). Stephen O'Brien, šéf její humanitární mise na Ukrajině, charakterizoval teento vývoj jako "hrubé porušení mezinárodního humanitárního práva". Znamená to, že Lékaři bez hranic nemají dále možnost poskytovat na východní Ukrajině místním lidem potraviny a zdravotnické potřeby. Proto "nemocnice nemohou provádět operace, protože nemají umrtvovací prostředky a 150 000 lidí přestává dostávat potravinovou pomoc. To bude mít vážný dopad na tři miliony lidí před příchodem zimy."

Tajná policie separatistických sil terorizuje humanitární organizace, a to jak jejich zahraniční, tak místní pracovníky, a obviňuje je, že jsou to "agenti CIA".

Podrobnosti v angličtině ZDE

Máte slovo: Spojenectví mezi lůzou a kapitálem

25. 9. 2015

Tak si tady tak čtu o včerejším Máte slovo o uprchlické krizi a úplně bezděky mi ruka zašmátrá po poličce, ani přesně nevím, co to hledám, ale když to nalistuju, vím, že je to ono: Hannah Arendtová, Původ totalitarismu, část druhá, kapitola V.3. "Spojenectví mezi lůzou a kapitálem"..., píše Martin Škabraha na Facebooku.

Rozhovor Britských listů 24:

Ukrajina a Rusko. Kde je vlastně hranice? A existuje?

25. 9. 2015
Historik Michael Reiman nyní žije v Berlíně. Prožil velkou část života v Sovětském svazu a v šedesátých letech v Československu vydal neortodoxní historii Sovětského svazu. Za své názory byl po invazi r. 1968 perzekvován a v sedmdesátých letech byl donucen vystěhovat se z Československa. Hovoří s Bohumilem Kartousem o složitéh kulturněpolitckém vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od 25. 9. 2015.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Papež František svým projevem elektrizoval Kongres

25. 9. 2015

Miliony lidí přišly do USA snít sen o tom, že si vybudují budoucnost ve svobodě, řekl. "Říkám vám to jako syn imigrantů, vím, že tolik z vás jsou také potomky imigrantů." Vyvolalo to obrovský, bouřlivý potlesk.

Papež František vyvolal elektrizující atmosféru v americkém Kongresu svým apelem, aby se začalo jednat proti globálnímu oteplování, na pomoc imigraci, proti chudobě a trestu smrti. Vyzval Spojené státy, aby překonaly rozpory ve společnosti a znovu objevily své ideály.

Papež svým historickým projevem vyvolal několik ovací ve stoje i nespokojenost. V projevu bravurně smíchal politiku, strategii i teatrálnost. Ve Washingtonu vytvořil neznámou atmosféru úcty, která znervóznila konzervativce i levičáky.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Papež mluvil v New Yorku o prachatickém rodáku Janu Nepomuku Neumannovi

25. 9. 2015

Dobrý den, zdravím Vás z USA kde právě probíhá návštěva papeže Francise, píše dr. Lenka Petrasová z Washingtonu. Hlavně v New Yorku se mu dostalo neuvěřitelného přijetí, jaké tato země nepamatuje. Možná by Vás zajímalo, že při projevu v katedrále Sv.Patricka v NY ve španělštině papež hned v úvodu hovořil o Sv. Janu Nepomukovi Neumannovi (rodák z Prachatic a filadelfský biskup), který shodou okolností po příjezdu do Ameriky v 19.století v této katedrále působil. Zmínil ho jako zakladatele katolického vzdělávání v USA. Byli tam samozřejmě přítomni představitelé všech stupňů katolických škol, starosta NY, senátoři atd. Často ve Vaších článcích zmiňujete kulturní diplomacii, takže mě napadlo že toto by mohl být zajímavý a netradiční příklad.

Postoje papeže Františka v Americe jsou stvrzením našeho společného lidství

24. 9. 2015

Katolická církev v USA, kterou tento týden navštěvuje papež František, vede už dlouhá desetiletí vnitřní občanskou válku. Liberálové a konzervativci se navzájem nenávidí kvůli otázkám o sexu, moci a o penězích. Katolická hierarchie je odporně polarizována a každé jmenování církevního hodnostáře je bedlivě zkoumáno ohledně toho, která strana z toho bude mít výhodu. Ale jedna věc sjednocuje obě křídla: jsou obě přesvědčena, že rozumějí daleko lépe než papež, co je to být správným katolíkem, a že Amerika představuje budoucnost. Tato návštěva je zajímavá nikoliv proto, že papež nesouhlasí s prvním z těchto postojů - od toho je papež - ale také, že odmítá představu, že Amerika představuje budoucnost lidstva, píše se v redakčním komentáři deníku Guardian.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Skupina ultranacionalistických Finů házela kamením na autobus s uprchlíky

25. 9. 2015

Finská vláda kritizovala skupinu asi 30-40 demonstrantů, jednoho z nich oblečeného v kostýmu Ku Klux Klanu, kteří házeli kamením na autobus s uprchlíky z Iráku, kteří přijíždějí do přijímacího střediska v městě Lahti a odpalovali rachejtle. Demonstranti také hodili Molotovův koktej do přijímacího střediska pro uprchlíky v městě Kouvola v jižním Finsku, uvedla finská televize.

Dovedete to vysvětlit? Já ne.

25. 9. 2015 / Jan Čulík

Zastavují mě na Glasgow University na ulici kolegové a nevěřícně se mě ptají, proč středoevropské země jako Česká republika zaujímají tak zuřivě nepřátelský postoj vůči uprchlíkům. Dovedete to vysvětlit? Já ne.

To si zase jednou udělala ČR ve světě pověst!

Mezitím jsou ti lidé, s malými dětmi, nuceni v 5-10 stupní Celsia, často za deště, v nočním chladu přespávat na polích a na železničních náspech.

Evropa by se měla stydět.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Babišovi po jeho otřesném vystoupení v Máte slovo

25. 9. 2015

Vážený pane Babiši,

po Vašem dnešním vystoupení jsem pochopil, že už Vás obtěžovat nemusím, píše Kamil Schwarz.

Xenofob jste jako z naučného slovníku, a vyvoláváte ze své mocenské pozice ty nejhnusnější egoistické lidské vlastnosti. Uprchlé Židy před Hitlerem taky před 80 lety se stejnou argumentaci značná čast světa odmítala a vracela. Posléze jich bylo 6.000.000, slovy šest miliónů, zavražděno. Přesně tak se teď chováte i Vy.

Tomu, kdo tu tehdy zachránil židovské děti, trenýrkový president uděluje nejvyšší státní vyznamenání, a když má tato země dostát minimálním humánním povinnostem, chováme se hůře než onen dobytek, kterému je evidentně neprávem tolik křivděno. Myslím, že teď už asi máte jen velmi nepatrnou šanci stát se ještě někdy slušným člověkem.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Proč ČR vězní uprchlíky a krade jim peníze a mobily?

25. 9. 2015

"Byl jsem se dnes podívat v Bělé pod Bezdězem v detenčním táboře, píše Jiří Zlatuška na Facebooku. Osazenstvo kultivované, byť nahnané do buněk, které svou hustotou a dispozicí svědčí o našil nekulturnosti. Opálené prsty nebo zničené otisky žádné. Náboženský fanatismus žádný. Nenávist jsem ne pozoroval žádnou, zoufalství z patové situace ano. Děti toužící po obyčejném fotbalovém míči, který nedostanou, protože by se prořízl žiletkovým plotem. Negramotnosti české policie, která ani prefabrikovaná detenční rozhodnutí není schopná dát písemně, takže tam lidé jsou se svazky pouze česky psaných listin, které jim tlumočníci kdysi přečetli v jejich jazyce. Obyvatelstvo zjevně čisté, bez nemocí a podle vyjádření hygienické kontroly ve zdravotním stavu lepším, než průměr české populace.

Obíráme je o peníze ve schématu, kdy je naše policie vytáhne z vlaku, umístí na měsíc až dva sem, za což si musí sami zaplatit (v sejfů je na cca 700 obyvatel včetně dětí cca 2 miliony Kč), ale pak je postupně ven, kde si je přebere charitativní organizace, která jim pomůže na stejný vlak, ze kterého je naše policie vytáhla. Absurdní uspořádání, které by slušelo Kafkovu Zámku.

Human Rights Watch:

EU: Politikové se vyhnuli své odpovědnosti za uprchlíky

25. 9. 2015

Téhož dne oznámila Evropská komise 40 řízení za porušování azylového práva EU v souvislosti s procedurami, s právem na status uprchlíka a s podmínkami v přijímacích střediscích. Celkem se vede 75 takových řízení proti 23 členským zemím EU. Toto řízení může vést k žalobám u Evropského soudního dvora a k podstatným pokutám. Je zesměšněním Společného evropského azylového systému, že 23 z 28 členských zemí EU neposkytuje žadatelům o azyl jejich práva," uvedla Sunderlandová. "Je životně důležité, aby Evropská komise energicky stíhala ty země, které porušují zákony EU."

Vedoucí představitelé Evropské unie se na svém stekání dne 23. září 2015 soustředili na to, jak zastavit proud uprchlíků, namísto vypracování odpovědné, humánní reakce na krizi ja jejích hranicích.

"Když posloucháte politiky z EU, málem byste si mysleli, že žádná uprchlická krize nezuří," konstatovala Judith Sutherland, mimořádná ředitelka organizace Human Rights Watch pro Evropu a střední Asii. "Namísto odvážné kolektivní akce, která by splnila povinnosti EU vůči uprchlíkům, agenda jednání se zaměřila na posilování hranic a na snahy zabránit lidem se do Evropy dostat, a na deportaci těch, kteří se sem dostanou."

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

PŘEČETLI JSME:

Jiří Stočes: Argumenty odpůrců uprchlíků jsou tytéž jako proti židovské emigraci z Německa

25. 9. 2015

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Jako historik cítím potřebu poukázat na to, že současná uprchlická vlna není rozhodně první, které jsme ve svých moderních dějinách vystaveni. Podobně utíkaly po roce 1933 do tehdejšího Československa desetitisíce Židů z Německa, posléze i z Rakouska či třeba z Rumunska. I tehdy se vedla debata o tom, jak s nimi naložit. A v tisku, zejména tehdy nejsilnější agrární strany, zaznívaly nachlup stejné požadavky jako dnes. Stačí jen slovo židé nahradit slovem muslimové a možná trochu poupravit archaickou češtinu.

List Večer v červenci 1937 konstatoval: „Zdůraznili jsme již vícekráte, že mezi emigranty jsou lidé nejen velmi podezřelí politicky, ale i v jiném trestním smyslu. Objevili se mezi emigranty i vyzvědači ve službách států nám nepříznivě nakloněných a lidé, kteří se živí nekalým a zakázaným obchodem, neb jiným způsobem … poškozujícím naše lidi.“

Noviny Plzeňský kraj publikovaly v říjnu 1938 pro změnu toto prohlášení: „Sledujeme politiku proti cizí emigraci vůbec a židovské zvlášť…. Náš národ nesmí býti v této otázce ovládán sentimentální humanitou… Tato emigrace byla by zdrojem nebezpečí pro klid ve státě. Nechť se západní velmoci postarají o jejich přestěhování k nim neb do kolonií.“

Zdroj: ZDE

Czech President Miloš Zeman congratulated the Slovak PM on his "bravery in refusing the quotas"

25. 9. 2015

Czech President Miloš Zeman telephoned the Slovak Prime Minister Robert Fico on Friday and congratulated him on his "courage and bravery" in refusing to accept the EU refugee quotas, says the presidential press release today.

Fico wants to sue the European commission at the European Court.

Czech Prime Minister Bohuslav Sobotka faces general condemnation for his "weakness" in accepting the refugee quotas. Sobotka was verbally assaulted during a public event in the North Bohemia town of Trutnov on Thursday. "You coward, what are you doing there in Brussels," yelled a young man at Sobotka and hurled a series of insults at the Czech Prime Minister.

Former Czech President Václav Klaus demands a referendum about the refugee quotas or an early election.

"The refugee crisis threatens the Czech Republic more than Russia and the war in Ukraine," said the Czech oligarch and Deputy Prime Minister Andrej Babiš in a widely watched TV discussion programme. In his view, "Europe faces an invasion of nations which have a different religion, different work ethic and a different relation to women. These nations will not integrate," said Babiš and stressed that he is against the EU refugee quotas. He also said that the fact that the Czech Republic imprisons detainees "is in line with EU rules".

The Czech Helsinki Committee:

The Czech authorities illegally detain the refugees

27. 9. 2015

Individuals who have not committed any crimes are being detained in prison-like conditions. Their cash and their mobile phones are illegally confiscated. It follows from numerous testimonies that they are being subjected to degrading treatment by the staff of the detention centres. In some cases, the Czech courts have decreed that the detention of refugees is illegal. The behaviour of the Czech authorities is in conflict with human dignity, which is protected by Czech law, says the Czech Helsinki Committee in its press release and continues:

During the recent meeting of the Council of Europe, Milan Chovanec, the Czech Home Secretary, gave support to the unacceptable behaviour of the Hungarian government which is under serious suspicion that it infringes basic rights and freedoms. The Czech government and the Czech opposition parties refuse to accept the jointly agreed numbers of immigrants. During the times when the Nazi and the communist dictatorships controlled the territory of the Czech Republic, the European countries provided refuge and protection for tens of thousands of the then Czechoslovak citizens. Today, we should show solidarity and help the European countries to take care of people seeking refuge.

The Czech authorities tolerate extremist statements by individuals who have threatened activists working for people in need with death. The "National Democracy - No to Brussels Party" has demanded that human rights organisations should be closed down and that publicly active citizens should be investigated for high treason, yet the Czech authorities and the Czech judiciary do not act. The parliamentary party "Dawn - Nationl Coalition" also publishes xenophobic statements and widely supports xenophobia.

Public service media, in particular Czech Television, have systematically failed to act against the rise of xenophobic moods in the Czech population.

We appreciate extensive help, given to refugees on the territory of the Czech Republic by individual volunteers and by civic organisations.

The current behaviour of the Czech authorities damages the good name of the Czech Republic. It is inhumane and it is in conflict with the Czech constitution. The Czech Helsinki Committee rejects such behavior and demands that the Czech authorities change their ways.

Source in Czech HERE

Zapojte se do charitativní sbírky na podporu blbé nálady

#VenujuZemana

25. 9. 2015 / Bohumil Kartous

Prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci během návštěvy Moravskoslezského kraje uvedl, že tisíce lidí, s nimiž se v městech regionu setkal, jej přibližují snu, kdy každý občan ČR bude mít možnost setkat se s ním osobně. Nepřímo tak deklaroval, že bude v návštěvách regionů pokračovat a bude tak důsledně utvrzovat občany v jejich prokazatelně blbé náladě, jejímž výmluvným zosobněním se stal. 

Vzhledem k tomu, že názory pana prezidenta nesdílím, nemám o setkání s ním zájem. Jsem nicméně přesvědčen, že mezi občany ČR je řada takových, kteří by se rádi s panem prezidentem setkali třeba i vícekrát, jelikož s jeho postoji k zásadním společenským otázkám souzní a potřebují ve své blbé náladě povzbudit. 

Zároveň se domnívám, že nejsem sám, kdo se chce tohoto privilegia zříci. Proto bych rád případné dárce požádal, aby svou jedinečnou příležitost nenechali přijít vniveč. Vyberte prosím mezi svými známými ty, které blbá nálada v poslední době opouští a s využitím sociálních sítí a hashtagu #VenujuZemana je podpořte. 

Jsem přesvědčen, že řetěz splněných přání, který tím můžeme vytvořit, zanechá v této zemi dlouhodobou a nesmazatelnou stopu. Zároveň žádám případné cyniky, kteří by snad pojali myšlenku této kampaně zneužít k lacinému pobavení, aby tak nečinili. Myslete především na ty, kdo vaši pomoc nejvíce potřebují.

Ali

25. 9. 2015

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Chodím pomáhat uprchlíkům na Hlaváku, píše na Facebooku Markéta Hrbková o svědectví Zuzky Schreiberové. Minulý týden jsem šla vyzvednout jednoho z hotelu. Někteří moji přátelé, když slyší, že za nimi chodím do hotelu, se diví, že nemám strach tam jít, ale já se jim vždycky směju, že jediné násilí, které se tam odehrává, páchám já, když je tahám z postelí.

Dneska jsem takhle šla vyzvednout Aliho, uprchlíka, který žil dlouho v Sýrii, ale pocházel z Iráku, přímo z oblasti ohrožované Islámským státem.

Vešla jsem, zvědavá, jaký bude. Ale má touha po exotice byla zklamaná – z lůžka na mě koukal oplácaný kluk v džínách s brejličkama, působil trochu jako šprt. Tipovala jsem ho na ajťáka a skutečně jím byl. Jeho telefon byl plný moderních západních kapel a filmů.

Vyprávěl, že v té jejich části Iráku už musí mít všichni mladí muži plnovous, ženy musí být zahalené, za cigarety hrozí bičování a za tajné pití alkoholu dokonce smrt. Rozhovor kluka s holkou představuje také smrtelné nebezpečí.

Celou rodinu, rodiče a tři sourozence má v Iráku. Všichni jsou vysoškolsky vzdělaní, ale co je jim to platné…

Když jsem jej doprovázela na vlak, smutně se se mnou rozloučil a podal mi české peníze, které mu zbyly. Ať s nimi prý můžeme pomoct i dalším.

Rozhovor Britských listů 23:

Jak mě vyhodili z Mladé fronty Dnes

18. 9. 2015

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE
Rozhovor Jana Čulíka s publicistou Danielem Veselým o zvídavosti v novinářské práci a jaké potíže to přináší žurnalistovi v České republice. Rozhovor se vysílá na regionalni televizi.cz, která je k dispozici satelitem, pozemním digitálním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 18. září 2015.

Čína pochválila britského konzervativního ministra financí, že ignoroval lidská práva

25. 9. 2015

Čínská státní média pochválila George Osborna, britského konzervativního ministra financí, že během své několikadenní návštěvy v Číně, kdy se snaží vytvořit velké hospodářské vazby mezi Čínou a Británií, navzdory tomu, že čínská ekomika je nyní v krizi, se nezabýval porušováním lidských práv a věnoval se "byznysu". "Určitě je na to strašně hrdý," poznamenává Andrew Stroehlein z Human Rights Watch:

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Putin, Pavlov, power-play

25. 9. 2015 / Karel Dolejší

Ruský prezident Vladimir Putin pohrozil blíže nespecifikovanými "protiopatřeními", pokud by Spojené státy rozmístily v Německu dodatečných 20 taktických jaderných náloží. ZDE Konzervativní analýzy uvádějí, že v kategorii taktických jaderných zbraní má Rusko v Evropě nad USA nejméně desetinásobnou převahu. I kdyby USA přesunuly do Evropy veškeré taktické jaderné zbraně, které mají vůbec k dispozici, stále ještě by Rusko před nimi mělo čtyřnásobný náskok. ZDE

Vzniká v Jemenu příští evropská migrační krize?

25. 9. 2015

Najednou všichni vědí o Sýrii, když se pohnuly statisíce uprchlíků do Evropy. Ale dále na jihu se rozpadá jiná blízkovýchodní země, údajně ještě rychleji. Začnou do Evropy proudit také uprchlíci z Jemenu?

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Proč se Chorvatsko chová k uprchlíkům vstřícně

23. 9. 2015 / Mirna Šolić

Od doby, kdy 15. září začalo Maďarsko blokovat přístup uprchlíků na své území ze Srbska, přišlo jich do Chorvatska přibližně 44 000. Chorvatsko bezprostředně na příchod uprchlíků reagovalo prohlášení, že nebude stavět žádné ploty a nebude používat žádný ostnatý drát, protože "v jednadvacátém století není ostnatý drát řešením, ale hrozbou", píše Mirna Šolić, odbornice na chorvatskou a českou problematiku na universitě v Glasgow, na serveru The Conversation. ZDE

Navzdory tvrzením tisku, že Chorvatsko uzavřelo své hranice, tvrdí chorvatská vláda, že hranice země zůstávají otevřeny. A i když politikové vyjádřili obavy, zda si země s tolika uprchlíky poradí, v zemi dál vládne silné rozhodnutí pomáhat. Je to do určité míry překvapivé, protože Chorvatsko má pověst jako relativně uzavřená a xenofobní země.

TRAPAS:

Východoevropské země si zničily svou mezinárodní pověst kvůli absolutně mizivým počtům uprchlíků, které mají přijmout

23. 9. 2015

- Evropská unie zveřejnila počty uprchlíků, které budou muset přijmout jednotlivé země. Jsou minimální:

Česká republika: 1591

Maďarsko: 1294

Rumunsko: 2475

Slovensko: 802

- Chorvatsko uvedlo, že převeze další 4000 uprchlíků na maďarskou hranici, poté, co oznámilo, že počet nových příchozích do Chorvatska se od doby, kdy Maďarsko uzavřelo svou hranici se Srbskem minulý týden, zvýšil na 44 000. Maďarsko uprchlíky přijímá a odváží je do Rakouska.

- Chorvatský ministr vnitra Ranko Ostojić přislíbil tisícům uprchlíků, čekajícím u tábora v Opatovaci, že budou všichni odvezeni do Maďarska:

- Silniční doprava mezi Srbskem a Chorvatskem je narušena poté, co řidiči kamionů zablokovali pohraniční přechod v Batrovci, když se Chorvatsko rozhodlo pustit omezený počet kamionů přes hranici.

- Chorvatsko tvrdí, že je počty uprchlíků zahlceno a že by je Srbsko mělo posílat také do Maďarska a do Rumunska. Srbsko dalo Chorvatsku ultimátum do středy, aby zrušilo blokádu kamionů, jinak bude čelit politické, právní a hospodářské pomstě. Srbský premiér Aleksandar Vučić hovoři telefonicky s chorvatským premiérem Zoranem Milanovićem o možném společném řešení. Pokud nebude dosaženo dohody do středy do půlnoci, Srbsko zavede proti Chorvatsku řadu opatření. Zdroj v angličtině ZDE

Dnešek v ČR jako pomnichovská druhá republika

24. 9. 2015 / František Řezáč

Dobrý den! Při četbě Ratajovy knihy o druhé, pomnichovské republice jsem shledal hodně podobného s dneškem. To Národní sjednocení je případné označení, píše František Řezáč.

Sleduju denně zpravodajství bavorské televize BR a deník Süddeutsche Zeitung. Není kupodivu tak dramatické, jako v ČT či MFD.

Münchner Runde vysloven názor, že Maďarsko nepatří do EU, nejen kvůli uprchlíkům, ale i Orbánově vnitřní politice. Za autoritativní korporativní stát! To to dopadá...

Frans Timmermans: "Střední Evropa nemá žádné zkušenosti s diverzitou"

24. 9. 2015

Středoevropské země nemají žádnou zkušenost s diverzitou společnosti, a proto podléhají strachu z muslimských uprchlíků, varoval v rozhlase BBC ve čtvrtek náměstek předsedy Evropské komise Frans Timmermans. Dodal, že pokud nebude nalezeno udržitelné řešení, "dojde k vzniku vlny extremní pravice po celém evropském kontinentě".

"Měli bychom vědět více o středoevropské historii," zdůraznil Timmermans. "Musíme si uvědomit, že byli po dlouhé generace izolováni, byli tak dlouho utlačováni Moskvou, že nemají žádnou zkušenost s diverzitou a ve společnosti to vyvolává strach."

Timmermans dodal, že tohoto strachu využívají politikové jako maďarský premiér Viktor Orbán.

Timmermans zdůraznil v rozhlase BBC, že se střední Evropa bude muset demografickým změnám přizpůsobit.

"Všechny společnosti, kdekoliv na světě, budou v budoucnosti kulturně rozrůzněné. To je budoucnost světa," řekl Timmermans. "Takže si na to středoevropské společnosti budou muset zvyknout. Potřebují politické představitele, kteří budou mít odvahu tohle veřejnosti vysvětlit, namísto toho, aby vyvolávali strach jako to dělá už dva měsíce pan Orbán.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Jako open source by spolkl veškerou komerci...

Co by se dělo, kdyby byl Facebook všech?

24. 9. 2015 / Ivo Barteček, Štěpán Cháb

Facebook patří určité skupině lidí, kteří na jeho existenci vydělávají. Šmytec, dost, není třeba říkat víc. Je naprosto v pořádku, když je člověk odměněn finančně za to, že něco hodnotného udělá. Hen ten oný Zuckeberg něco hodnotného udělal a stalo se to fenoménem. Zakousněme k vodce briošek a přejme mu dlouhý a plodný život. Jak by ovšem Facebook vypadal, kdyby byl odevzdán do řízení všech lidí? Byla by to pěkná podívaná, proto se na ní pojďme také podívat.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

The Economist: Východní Evropa nemá ráda uprchlíky, ale potřebuje je naléhavěji než jiné země

23. 9. 2015

18 procent zaměstnavatelů v ČR a 28 procent zaměstnavatelů na Slovensku má potíže nalézt zaměstnance, jaké potřebují. Na Slovensku by se sektor IT, který taam zaměstnává 50 000 lidí, mohl přes noc rozšířit o 10 000 osob, kdyby tito odborníci byli k dispozici.

Mnoho východoevropských zemí nedokáže realizovat svůj podstatný ekonomický potenciál. V srpnu oznámila firma Jaguar Land Rover plány otevřít svou první evropskou automobilku nedaleko města Nitra na Slovensku, která bude do roku 2018 stát 1,4 miliardy euro. Hlavní prospěch z toho by mohli mít místní subdodavatelé, avšak průzkum zjistil, že 80 procent z nich nemá potřebné kvalifikované zaměstnance. Polsko má jen 5 zdravotních sester na 1000 obyvatel - Německo jich má 13. A jsou většinou staršího věku. V Maďarsku je 40 procent lékařů starších 60 let. Syřané jsou velmi dobře vzdělaní. Mnozí z nich vystudovali v Rusku a mluví plynně rusky. Během několika minut našel u budapešťského nádraží Keleti reportér týdeníku Economist syrského právníka, strojního inženýra, zemědělského inženýra a učitele fyziky. Všichni hovořili dobře anglicky.

Polsko a Maďarsko má velký nedostatek manuálních pracovníků pro zemědělství a stavební průmysl.

Obyvatelstvo východoevropských zemí stárne, a tak se počet pracovních sil v nich bude dále zmenšovat.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Karpatská unie

23. 9. 2015 / Boris Cvek

Tak se nám po včerejšku od Evropské unie odštěpuje zvláštní společenství států jakési Karpatské unie. Sobotka, Fico, Orbán, Babiš, levice, pravice, Agrofert… a největším z těch států je ten, o němž prakticky nic nevíme: Rumunsko. Takové sdružení postkomunistických tygrů. Poláci, Rakušani, Němci už nejsou tolik našimi sousedy, na našich hranicích se znovu formuje jakási opona, i když ne železná. A k moři budeme jezdit do Rumunska. Mallorka, Dubrovník, Kréta, to patří na Západ.

Czech President Zeman: The refugees are well-fed and have iPhones, they are probably jihadists

24. 9. 2015

"90 per cent of the refugees are young, well-fed men without families, women or children and with iPhones in their pockets. They mostly complain that their money and their technology has been confiscated. That is why there may be jihadists among them," said Czech President Miloš Zeman on Thursday in the Czech town of Vyšní Lhoty where the Czech Republic illegally imprisons hundreds of refugees.

Zeman did not visit the refugee detention centre. He only spoke to the inhabitants of the Czech town. He said: "I did not come here to meet the refugees. I only meet the citizens of the Czech Republic and I meet foreign guests only when I have invited them, which has not happened in this case. If the mayor of this town was the head of the European Union, it would be much better than the current situation. Because what kind of unit is the EU since it is unable to protect its own borders. If the EU cannot do this, we should do it ourselves."

Source in Czech HERE

Czech Civic Democratic Party:

"By forcing through the refugee quotas, the EU has reneged on the principle of protecting human rights"

24. 9. 2015

The Czech right-of-centre Civic Democratic Party (ODS), which is currently in opposition, has decided to launch a new "No quotas" initiative, www.nekvotam.cz, says Petr Fiala, the chair of the party in a press release. It is the aim of this initiative "to apply pressure on the Czech government to use all legislative and political means, including a complaint to the European Court, in order to have the enforcement of the compulsory refugee quotas anulled."

"The immigration quotas are nonsensical and they will not solve the immigration crisis," says Fiala. "They will just transfer the problems of some countries into some other EU countries. The citizens of the Czech Republic have been repeatedly assured that the migration crisis does not concern them and that nothing was happening. But things have been happening."

"The Czech government did not even expect that the EU would be voting to approve the quotas and that this country would lose."

"Such an attitude is irresponsible. The European Union did not hesitate to use threats and pressure in order tu push through the migration quotas. Using force in an area which intrinsically concerns the security and sovereignty of our country is unacceptable. The EU decision on the refugee quotas is in conflict with the rules on the basis of which we joined the EU. By forcing through the refugee quotas, the European Union has reneged on the principles of protecting human and civic rights. It has increased the current level of distrust that people harbour towards the EU."

Human Rights Watch:

Chcete-li zastavit proud syrských uprchlíků, zastavte barelové bomby

24. 9. 2015Syrští žadatelé o azyl jsou největší součástí nejnovější vlny uprchlíků přicházejících do Evropy. Německo se zachovalo neuvěřitelně velkomyslně a poskytuje jim útočiště. Avšak před každodenními zvěrstvy v Sýrii uprchly čtyři miliony lidí a další se k odchodu chystají. Musíme se ptát, jak odstranit situaci, která je vede k útěku, píše výkonný ředitel organizace Human Rights Watch Kenneth Roth.

Koalice západních a regionálních armád bojuje proti samozvanému Islámskému státu a Rada bezpečnosti OSN uvalila sankce na Frontu Nusra, spojenou s al Kajdou. Avšak neexistuje soustředěnější úsilí, jehož cílem by bylo zastavit zvěrstva páchané vládou prezidenta Bašara al Asada.

29327

Taky to cítíte? To je odér českého selského rozumu...

Vzácný okamžik národního sjednocení

24. 9. 2015 / Bohumil Kartous

Padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina. Tak zní slogan z filmu Limonádový Joe, famózní grotesky o českém národním charakteru. V roce 2015 jakoby se vše odehrávalo naživo. Legie společensky uznaných padouchů se slavně vracejí na mediální pódia a většina národa je opět přijme za své, protože i oni přece mají na předloktí "kakaovou skvrnu velikosti mexického dolaru".

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Evropský summit o uprchlících nedosáhl ničeho

24. 9. 2015

Evropští šéfové vlád se ve středu večer sešli v Bruselu ve snaze ukončit dlouhé měsíce vzájemného obviňování ohledně uprchlické krize, avšak nebyli schopni se dohodnout o společné politice. Bylo zjevné, že jsou neschopni zvládnout a zorganizovat tento mimořádný stav.

Vrcholná schůzka v Bruselu nerozhodla o ničem kromě toho, že bude poskytovat peníze humanitárním organizacím a tranzitním zemím, do nichž přišly miliony syrských uprchlíků, a zintenzivní do listopadu proces identifikace uprchlíků a braní otisků prstů v Itálii a v Řecku.

Apely, aby evropské armády začaly kontrolovat hranice Řecka nebyly vyslyšeny. Polský předseda summitu vyjádřil nepřímou kritiku německé kancléřky Angely Merkelové i Evropské komise a varoval, že se uprchlická krize může ještě hodně zhoršit. Tusk tvrdil, že je nutno "změnit naši politiku otevřených dveří".

Vysoký úřad OSN pro uprchlíky vyjadřuje zděšení nad neschopností a nečinností EU

24. 9. 2015

UNHCR vítá rozhodnutí EU poskytnout další finanční zdroje i rozhodnutí ratifikovat plán na zavedení povinných uprchlických kvót, avšak zdůrazňuje, že je zapotřebí udělat daleko více:

"Vysoký úřad OSN pro uprchlíky je zklamán, že kromě relokace uprchlíků nebyla navržena žádná další opatření na vytvoření legálních způsobů, jimiž by se uprchlíci mohli dostávat do bezpečí v Evropě. UNHCR důrazně naléhá, aby Evropský unie rychle a podstatnou měrou vytvořila nové právní možnosti pro uprchlíky, aby vstoupili do Evropské unie, včetně posílené integrace uprchlíků do přijímaných zemí a otevření hranic z humanitárních důvod, dále včetně sjednocování rodin, soukromého sponzorování uprchlíků a humanitárních a studentských víz.

Mezinárodní společenství jako celek musí přijmout onen druh mimořádné reakce, jaký se používá v jiných humanitárních krizích. Bez takových možností nebudou mít uprchlíci žádné alternativy a boj proti mezinárodním pašerákům nemůže být efektivní...

Chce-li Evropská unie posílit ochranu svých externích hranic, UNHCR trvá na tom, že správa hranic musí být v souladu s národním, evropským i mezinárodním právem a musí zaručovat právo žádat o azyl."

António Guterres, vysoký komisař OSN pro uprchlíky, dodal:

"Je zapotřebí udělat daleko víc. Plán na rozmisťování uprchlíků po Evropě může fungovat jen potud, pokud na vstupních bodech do Evropy vznikne robustní infrastruktura na příjem, pomoc, registraci a hodnocení lidí. Tato infrastruktura musí mít kapacitu zvládnout nynější průměr 5000 příchozích denně. Tato infrastruktura musí také nabídnout osobám, které mají právo na mezinárodní ochranu, důvěryhodnou alternativu k nynějším chaotickým cestám od jedné hranice ke druhé, kde jsou uprchlíci na pospas kriminálním pašerákům."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Merkelová požaduje další důrazné kroky k řešení uprchlícké krize

24. 9. 2015

- Chorvatský ministr vnitra Ranko Ostojić zdůrazňuje, že Chorvatsko zvládá uprchlickou krizi, protože z tábora v Opatovaci více lidí odjíždí, než tam přijíždí. Přes noc přišlo asi 4000 osob, ale počty lidí čekajících na registraci se rychle snižují. Ostojić pochválil chorvtské charitativní organizace a církevní skupiny, že pomáhají uprchlíkům. "Občané jsou naši největší spojenci", dodal. Od doby, kdy Maďarsko uzavřelo svou hranici se Srbskem, přišlo do Chorvatska asi 50 000 uprchlíků.

- Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že plán na rozdělení 120 000 uprchlíků je jen začátek a že je nutno udělat daleko víc. Zdůraznila v parlamentě: "Jsem hluboce přesvědčena, že nestačí pouze selektivní relokace tohoto druhu, ale musí vzniknout daleko trvalejší proces férového rozdělování uprchlíků mezi členské státy. Učinili jsme první krok, ale jsme ještě daleko od toho, kde bychom mělio být." Merkelová také kritizovala Maďarsko poukazem na to, že "minimální standarty ubytování a péče pro uprchlíky nejsou vždycky na hranicích EU dodržovány". Ve výrocích, které směřovala do východní Evropy, Merkelová zdůraznila, že potenciální prospěch z přílivu uprchlíků je daleko větší než jakékoliv možné nebezpečí. "Výhody jsou daleko větší než rizika, musíme je prostě jen uznat a využít jich."

- Ve čvrtek ráno byl usmrcen v Calais u Eurotunelu mladý muž, který se pokoušel dostat do Británie. Přejel ho nákladní vlak.

- Chorvatsko zakázalo srbským občanům vstup do země poté, co Srbsko zakázalo přístup do své země kamionům z Chorvatska. Bělehrad se tím mstí Chorvatsku za to, že zavedlo pohraniční opatření a naléhalo, aby Srbsko neposílalo imigranty jen do Chorvatska, ale také do Maďarska a do Rumunska. "Je mi to líto. Plánovali jsme hranici dnes otevřít, avšak nyní na tohle musíme reagovat," řekl chorvatský premiér Zoran Milanović. "Nedojde k žádné válce ani násilí, všechno bude v klidu, ale tohle není od Srbska normální chování," řekl Milanović v televizi z Bruselu, kde se účastnil summitu šéfů EU.

- Maďarsko vyjadřuje frustraci, že EU nechce vojensky hájit své externí hranice. Stěžoval si na to ve čtvrtek ráno v rozhlase BBC mluvčí maďarské vlády Zoltán Kovács.

- Viceprezident Evropské komise Frans Timmermans varoval, že neschopnost zvládnout imigrační krizi povede k vzrůstu ultrapravicového extremismu.

- Do Maďarska ve středu přišel rekordní počet 10 046 uprchlíků.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Robert Fico má být suspendován ze Strany evropských socialistů

24. 9. 2015

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Gianni Pitella, předseda sociálnědemokratické strany v Evropském parlamentu, navrhl, aby strana SMER slovenského premiéra Roberta Fica byla suspendována ze Strany evropských socialistů v Evropském parlamentu.

Pitella na schůzi předáků sociálnědemokratických stran konstatoval:

"Názory pana Roberta Fica, že "masová migrace muslimských imigrantů, kteří by začali stavět mešity, nebude tolerována", anebo jeho výroky o "omezení svobody muslimů v Evropě", anebo že "Slovensko bylo vybudováno pro Slováky, ne pro menšiny" ztrapnily celou rodinu pokrokových politiků.

"Trvalá neochota přijmout odpovědnost a prokázat solidaritu během nynější uprchlické krize je v rozporu s našimi hodnotami a s naším politickým přesvědčením. Nemůžete se pouze označovat za pokrokáře. Musíte to prokazovat svými slovy a činy. Proto navrhuji aby prezident Strany evropských socialistů, pan Stanišev, zahájil proceduru s cílem suspendovat stranu SMER a zároveň vyzvat pana Fica, aby před Stranou evropských socialistů objasnil své postoje."

Podrobnosti v angličtině ZDE

Papež František v „Alenčině zemi za zrcadlem“

24. 9. 2015 / Daniel Veselý

Právě ukončená návštěva hlavy římskokatolické církve na Kubě proběhla bez větších kontroverzí, jak by se však na nominálně komunistickou zemi dalo čekat. Ne tak ve Spojených státech, kde se papež František setkal se smrští nenávistných a hloupých odsudků, a to především ze strany amerických konzervativců, nebo, chcete-li, amerických republikánů a s nimi spřízněně ideologické kabaly.  Tyto reakce jsou poněkud zarážející, když si uvědomíme, že některé z Františkových stanovisek, například jeho negativní názor na potraty či antikoncepci, tito jedinci bez reptání sdílejí.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Bodláky Václava Duška

V4 rovná se dvě a dvě jsou tři...

24. 9. 2015 / Václav Dušek

Čtyři koně ve dvoře, žádný s nimi neoře! Náš kladrubák, slovenský potomek Shagya, maďarský kisbérský polokrevník připraveni v zápřahu ke krasojízdě do evropského kolbiště - jenže polský tarpan se na poslední chvilku nedostavil a do trojky nebyli koně připraveni. Slovinský lipicán nepřihlášen, litevský tažný kůň vzdal dlouhou cestu.

Přidejte si prosím Britské listy mezi oblíbené na Facebooku ZDE

Proč je důležité kritické myšlení?

24. 9. 2015 / Milan Mundier

Poslední dobou je mediální prostor doslova zahlcený emotivními komentáři k přetrvávající migrační krizi. Ti, kteří nesouhlasí s přijímáním dalších a dalších uprchlíků do zemí Evropské unie, v nich bývají označováni za rasisty, xenofoby či nacisty, o těch, kteří zastávají názor opačný, se zase mluví jako o vlastizrádcích či kolaborantech. Autoři těchto komentářů jako by postrádali to, čemu se říká kritické myšlení.

Novinky opět nekriticky šíří maďarskou propagandu

24. 9. 2015

Tvrdí, že maďarská policie zadržela mezi uprchlíky "islámského fundamentalistu". ZDE. Jakékoliv informace maďarských úřadů by seriozní média měla brát s velkou rezervou a ověřovat je z nezávislých zdrojů, případně upozorňovat, že maďarské informace nelze z nezávislých zdrojů ověřit. (JČ)

Human Rights Watch:

Svět by neměl oslavovat turkmenského diktátora

24. 9. 2015

Valného shromáždění OSN se příští týden bude účastnit i prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdamuchamedov, který vládne jedné z nejrepresivnějších, uzavřených a izolovaných zemí světa. Turkmenistán má obrovské zásoby zemního plynu, avšak vláda tam netoleruje žádný disent. Neexistují tam svobodná média ani nezávislé organizace. Vláda násilně odstraňuje ze střech satelitní talíře, aby lidé neměli přístup k nezávislým informacím.

Je tu velká možnost, že se dočerpá...

24. 9. 2015

Komentář na norských aftenposten.no, který se věnuje východní, především slovenské nesolidaritě a úsměvným, hystericky na Slovensku řešeným 802 uprchlíkům (pro srovnání stejně lidnaté Norsko letos přijme 20 000 azylantů) končí konstatováním, že Slovensko do roku 2020 vyčerpá z různých rozvojových evropských solidárních programů 381 miliard převedeno na české....."Slovakia kommer frem til 2020 til å få 127 milliarder kroner fra EUs forskjellige utviklingsfond."

Když uvážíme, že se na to takto dívají i země, které jsou jak známo ne tak úplně ochotny potleskávat Bruselu, situace začíná být opravdu dramatická a eskaluje. A tady nejde o Brusel, ale o Evropu a její elementární jednotu v této zatěžkávací zkoušce. Rumunsko už obrátilo. Máme tu tedy pouze tři země, které se necítí v jednotné a propojené Evropě dobře. Orbánovsko-jobbikovské Maďarsko, Česko a Slovensko. Nechci strašit, ale je tu velká možnost, že se "dočerpá", přátelé, píše na Facebooku Lukáš Kraus.

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za červenec 2015

11. 8. 2015

V červenci 2015 přispěli čtenáři finančně na Britské listy bankovním příkazem celkovou částkou 26 669,32 Kč. Příjem z reklamy byl 19 211 Kč.

Zůstatek byl koncem července 2015 164 494,76 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Imigrace do Evropy | Filmový festival v Karlových Varech 2015 | Zavraždění ruského opozičního politika Borise Němcova | Ukrajina | Rusko za Vladimíra Putina | Dokumentární filmy Adama Curtise - hlubinné porozumění současnosti | Útok na časopis Charlie Hebdo | Prezident Miloš Zeman ve funkci | 17. listopad | Noam Chomsky v České republice | Festival dokumentárního filmu Jihlava | Dohoda TTIP | Komunální volby a senátní volby, říjen 2014 | Skotská nacionalistická strana a nezávislost Skotska | 21. srpen 1968 | Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ | Filmový festival Karlovy Vary 2014 | Otrokářský stát Česká republika | Kulturní diplomacie ve prospěch České republiky v zahraničí | Předčasné volby 2013 | Důchodci a obhajoba jejich zájmů v české politice | Rasismus | Sýrie | O likvidaci kulturního dědictví v Čechách | Ústav pro studium totalitních režimů | Daniela Drtinová | Národní divadlo a odvolání Jana Buriana, léto 2013 | Rusnokova úřednická vláda, léto 2013 | Poměry v ČSSD | Premiér Nečas, milenka Nagyová a pád vlády, jaro 2013 | Útoky bezpilotními letadly | Americký whistleblower Edward Snowden a špehování občanů | Filmový festival Karlovy Vary 2013 | Aféra Putna, jaro 2013 | Prezidentské volby 2013 | Tykadlový řidič Roman Smetana | Řádění exekutorů v České republice | Školství | Krajské a senátní volby říjen 2012 | Metanolový skandál v České republice | Církevní restituce v ČR | Žena za pultem | Byl život před rokem 1989 horší nebo lepší než dnes? | Veřejné mínění v České republice | Smlouva ACTA | Václav Havel - dramatik a politik | Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost | Hypoteční, finanční ... ekonomická krize | Egypt | Libye | Koutek reklamní tuposti | Wikileaks | Zdravotnictví a reformy | Írán | Útok na USA, Afghánistán, Irák
23358