Koronavirus: Sledujme lidi, kteří se nikdy řádně neuzdraví

18. 8. 2020

 

Více než 170 000 lidí zemřelo už ve Spojených státech na koronavirus. Jak vědci získávají více informací, zdá se, že na koronavirus umírá něco mezi 0,5 až 1 procentem nakažených osob. Jenže jak je k dispozici už větší množství informací, jedna věc začíná být jasná: příliš se soustřeďujeme na mrtvé a menší pozornost, chybně, věnujeme lidem, kteří nezemřou, jenže se nikdy řádně neuzdraví.

Hovoří se o případu nejméně sedmi elitních univerzitních atletů, kteří onemocněli myokarditidou, zánětem srdečního svalu, který může mít vážné následky, včetně náhlé  smrti. 
Rakouský lékař, který léčí potápěče, informoval, že u šesti svých pacientů, kteří měli jen mírné příznaky COVIDU-19, zaznamenal podstatné a trvalé poškození plic. Na sociálních sítích vznikly skupiny lidí, kteří stále ještě trpí příznaky koronavirové nemoci, mnoho měsíců poté, co byli nakaženi, trpí chronickou únavou a "mozkovou mlhou" - nejsou schopni se soustředit, někteří mají bolesti na prsou a vracejí se jim horečky.

Nedávná studie provedená v Německu  sledovala sto pacientů, kteří se údajně z koronaviru uzdravili. U sedmdesáti osmi lidí studie nalezla poškození srdce a zjistila, že šedesát jich má srdeční zánět, i když to je nejméně dva měsíce po jejich diagnóze.

Pokud by se ukázalo, že výsledky této německé analýzy jsou reprezentativní, naprosto by to změnilo naše vnímání COVIDU-19: uvědomili bychom si, že to není nemoc, která jen usmrcuje minimální procento pacientů, většinou starých nebo obézních, lidi s vysokým tlakem nebo s cukrovkou, ale že je to choroba, která poškozuje srdce u většiny lidí, kteří jsou jí nakaženi, i když nemají pocit, že jsou příliš silně nemocní. A možná poškozuje i plíce, ledviny a mozek.

Je příliš brzo na to určit, jaká může být dlouhodobá diagnóza těchto pacientů. U jiných virů, útočících na srdce, se nakonec pacienti s nejakutnější myokarditidou uzdraví bez dlouhodobých klinických komplikací. I když Leslie Cooper, kardioložka v Mayo Clinic, odhaduje, že asi 20-30 procent pacientů, kteří jsou nakaženi akutní virální myokarditidou trpí dlouhodobými zdravotními potížemi, opakovanou bolestí na prsou či dýchavičností, které se časem zhoršují. Podle Cooperové hrozí, že riziko dlouhodobého onemocnění Covidem-19 by mohlo být potenciálně větší než riziko úmrtí.

Tito pacienti by byli v průměru daleko mladší než ti lidé, kteří umírají: medián věku v německé studii byl  49. To jsou pacienti, kteří by přišli o mnoho let života, buď by byli v invaliditě, nebo by zemřeli. A přicházejí znepokojující zjištění od daleko mladších pacientů: ze studie 186 dětí, u nichž vznikla nemoc MIS-C, naštěstí vzácný zánětlivý syndrom, který vzniká u pediatrického COVIDU-19, vyplynulo, že u 15 dětí vznikl aneurysmus koronární tepny.

Avšak z takto malých studií nelze generalizovat. Naléhavě je zapotřebí větších studií a už se na tom pracuje - jedna z nich bude sledovat 10 000 britských pacientů.

Dobře, je to všechno zatím nejasné, ale vzhledem k tomu, že dlouhodobé komplikace jsou pravděpodobné, "Noste roušku," doporučují američtí lékaři. Když pomyslíte na všechny tyto důsledky, noste roušku."

Kompletní článek v angličtině ZDE

 


0
Vytisknout
3495

Diskuse

Obsah vydání | 20. 8. 2020