Monitor Jana Paula: V pátek 25. 3. budou Rusko a Ukrajina zasvěceny Neposkvrněnému srdci Panny Marie

25. 3. 2022 / Jan Paul

čas čtení 3 minuty
 

Křesťané věří, že vše stvořil hebrejský Bůh, jiní odkazují k evoluci. Jenomže i evoluce musela být „informována“, že má probíhat právě tak, jak dokládají vědecké poznatky. Ponechám stranou otázku, KDO nebo Co informovalo život k tomu, aby vzniknul, to je věcí víry. Každopádně slunce svítí na všechny a život byl a je křehký. Proč vlastně lidé usilují o to, aby život existoval? Co motivuje jejich vůli k životu? Jeho vzácnost? To jsou stále relevantní otázky i v době, kterou prožíváme. V návalu informací lze proto přinést i tu, která je výrazem úsilí katolické církve přispět k rovnováze světa, a pomoci ukončit konflikt na Ukrajině. Vatikán, a katolická církev nemá fakticky žádnou politickou moc, té si užila v historii až dost, ale disponuje sílou modlitby.

 

V pátek 25. března 2022 zasvětí Papež František Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Toto zasvěcení Ruska souvisí s druhým Fatimským zjevením, které obsahovalo pokyny Panny Marie, jak zachránit svět. Zde je kontext:

„Viděli jste peklo, kam jdou duše ubohých hříšníků. K jejich záchraně si Bůh přeje uvést do světa úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Když lidé udělají, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno a nastane pokoj. Válka se chýlí ke konci: jestliže ale lidé nepřestanou urážet Boha, vypukne ještě horší válka během pontifikátu papeže Pia XI. Až spatříte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že je to velké znamení od Boha, že se chystá ztrestat svět za jeho zločiny skrze válku, hladomor a pronásledování Církve a Svatého otce. Aby se to nestalo, přeji si zasvětit Rusko svému Neposkvrněnému Srdci a konat kající svaté přijímání každou první sobotu v měsíci. Jestliže má přání lidé vyplní, Rusko se obrátí a nastane tam mír; pokud ale ne, rozšíří se jeho bludy po celém světě a zapříčiní války a pronásledování Církve. Dobro bude týráno, Svatý otec bude velmi trpět, mnohé národy budou vyhubeny. Nakonec ale mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý otec mi zasvětí Rusko a ono se obrátí, a po celém světě zavládne mír.“

Podle Fatimského zjevení, ve kterém se v roce 1917 zjevila Panna Marie třem pasáčkům, má být zasvěceno na přání Panny Marie pouze Rusko, nikoliv Ukrajina a jiné národy, neboť Rusko je ve zjevení líčeno jako hlavní zlo. Rozhodnutí Vatikánu přidat k vůli Panny Marie ještě Ukrajinu a celé lidstvo může sice vyvolat oprávněnou diskusi uvnitř katolické církve, nicméně rozhodnutí Vatikánu je zřejmě vedeno snahou o co nejširší možné působení milosti matky Ježíše Krista. Podle dopisu Papeže Františka všem biskupům proběhne zasvěcení v rámci kající liturgie v bazilice svatého Petra v Římě v 17:00 hodin a samotný úkon zasvěcení je plánován přibližně na 18.30. Vatikán se sice obrací k biskupům, jejich diecézím, a věřícím, nicméně osobně jsem přesvědčený, že k modlitbě se mohou přidat všichni lidé.
1
Vytisknout
3351

Diskuse

Obsah vydání | 28. 3. 2022