Hladovka Jiřího Gruntoráda a jeho otevřený dopis předsedovi vlády

18. 11. 2023

čas čtení 7 minut
Foto: Jiří Gruntorád

Pozn. JČ: Mimochodem, čtyřtisícovým minimálním důchodem nejsou postiženi jen disidenti, ale i větší množství českých důchodců. V raných devadesátkách totiž lidem sdělovali pracovníci sociálního zabezpečení, že si lidi "nemusí" platit důchodové zabezpečení, "není to povinné". Těsně po pádu komunismu tomu lidé řádně nerozuměli. Až později zjstili, že pro starobní důchod se započítávají platby jen z posledních patnácti let před důchodem, tak i jestliže jste si předtím dlouhá léta platili na důchod jak mourovatí, pokud jste v devadesátkách přestali platit, protože vám státní úředník řekl, že "nemusíte", o slušný důchod jste přišli. Další nepravedlnost. Ti státní úředníci, kteří tolik lidí špatně informovali, samozřejmě žádnou odpovědnost nenesou. 

Píše Fratišek Kostlán:


SIGNATÁŘ CHARTY 77 JIŘÍ GRUNTORÁD DRŽÍ PŘED ÚŘADEM VLÁDY HLADOVKU ZA ODCHOD MINISTRA JUREČKY
To jsme to dotáhli daleko. Jiří Gruntorád, signatář Charty 77 a současný ředitel Libri prohibiti, drží hladovku před úřadem vlády, protože chce, aby odstoupil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V zásadě mu jde o to, že stát vyplácí velmi nízké důchody lidem, které odtud vyhnali komunisté nebo které komunisté vyhazovali z různých zaměstnání tak dlouho, až skončili u nejhůře placené práce - například Dana Němcová dělala uklízečku a zpočátku dostala důchod 4 000 korun. Toto Gruntorádovo rozhodnutí nastartoval důchod taktéž ve výši 4 000 korun pro písničkáře Charlieho Soukupa, který se před pár lety vrátil z exilu v Austrálii. Gruntorád psal dopisy premiérovi Fialovi, Jurečkovi a Rakušanovi, situaci se mu však změnit nepovedlo. Chárliemu sice přiznali protikomunistický odboj, ale to mu na důchodu nepřidalo, jako jiným, protože tu z viny komunistů neměl odpracováno alespoň 15 let.

(Z Revolveru)

Jiří Gruntorád (* 21. září 1952, Praha) byl od roku 1979 signatářem Charty 77, vydavatelem samizdatové literatury, členem VONS; v letech 1980–84 byl vězněn pro podvracení republiky. Po pádu komunistického režimu se stal zakladatelem a ředitelem knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti. Je i autorem nebo spoluautorem několika publikací o exilové literatuře a členem vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jiří Gruntorád zahájil dne 17. 11. 2023, symbolicky v 17. hodin hladovku před Úřadem vlády ČR za odstoupení Mariana Jurečky z funkce ministra.
V sobotu se k protestní hladovce před Úřadem vlády ČR od 17. hodin připojil čestný předseda Spolku Šalamoun a čestný občan Prahy 8 John Bok.

Gruntorádovo prohlášení:

 

Milí přátelé,

signatářky a signatáři Charty 77, ale i nesignatáři (signatářů se můj dopis ovšem týká více). 

Když jsem vám v lednu loňského roku poslal dopis Petra Pospíchala spolu s usnesení vlády k výročí Charty 77, mohli jste v Petrově dopisu číst i tuto větu: „Tak doufejme, že se tyto hodnoty projeví i v činech“. Pravda je, že se projevily, a to způsobem neočekávaným.

Jde o dlouho se vlekoucí problém nepodařeného zákona č. 252/2011 Sb., který přijal „Parlament České republiky, jsa veden vůlí vyjádřit úctu a vděčnost ženám a mužům, kteří v období komunistické totalitní moci s nasazením vlastních životů, osobní svobody i majetku aktivně bránili hodnoty svobody a demokracie“. Účastníkům odboje a odporu proti komunismu sice přiznává nárok na průměrný důchod, ale nikoli všem, ačkoli zákonodárci patrně tento úmysl měli, protože jinak by toto ustanovení postrádalo smysl.

 

Loni v srpnu jsem napsal (spolu s Danou Němcovou a devíti členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných) dopis premiérovi (příloha č. 4), kde jsme ho žádali, aby se zasadil o řešení problému. Cituji z něj: „Pokládáme za nedůstojné, aby lidé – mimochodem významní představitelé české kultury, kteří se nikdy nepodvolili komunistické propagandě – které český stát poctil vyznamenáním za jejich odpor komunistickému režimu, byli nyní trestáni znovu, protože nesplňují nároky na alespoň průměrný důchod. Není přece jejich vina, že před svým nuceným odjezdem do exilu nemohli být zaměstnáni podle své reálné kvalifikace a i z podřadných zaměstnání, která mohli vykonávat, byli vyhazováni, ani to, že nuceně strávili dlouhé roky v exilu.“ 

Jakub Kajzler, hlavní poradce předsedy vlády, nám napsal, že řešením je, požádat o zmírnění tvrdosti zákona (příloha č. 5). Dopis je sice věcný, ale vyjádření úcty si představuji jinak. Žádost podal (z pěti lidí, o kterých jsme věděli) jediný Karel Charlie Soukup, a ministr práce a sociálních věcí Jurečka odpověděl na žádost „o zmírnění tvrdosti zákona“ našeho spolusignatáře a bojovníka proti komunistickému režimu šokujícím způsobem. Dopis ministra Jurečky je v příloze č. 3.

Oslovil jsem proto místopředsedu vlády Víta Rakušana, který loni v lednu na tiskové konferenci mluvil o tom, že všichni signatáři Charty 77 si zaslouží úctu, a komentoval tak usnesení vlády č. 23 k 45. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77. V dopise jsem mu vysvětlil, že Jurečkův dopis takovým vyjádřením úcty není, a že věc je třeba řešit. I tento dopis je v příloze.

Když mi Vít Rakušan vzkázal, že usnesení vlády č. 23 je platné, a že se věcí bude zabývat, prodloužil jsem lhůtu k řešení do 14. listopadu. Ani to nevedlo k výsledku, takže nyní plním, co jsem slíbil. Zveřejňuji dopis Vítu Rakušanovi a také dopis předsedovi vlády, který již píši jako otevřený. Najdete ho také v příloze.

Nyní již nejde o starobní důchod Karla Soukupa, ale o morální integritu celé vlády. Myslím, že požadavek na odstoupení Mariana Jurečky z funkce ministra je přiměřený situaci, a pokud je schopen reflektovat své počínání, vyhoví mi. Proto dnes v 17:00 hodin zahajuji hladovku za jeho odstoupení a doufám, že to v dohledné době udělá. Samozřejmě mi nebude vadit, když ho předseda vlády z funkce odvolá. Je to konec konců v zájmu této vlády i této země.

A ještě věci osobnější: budu rád, když mne podle možností podpoříte, budete se ptát členů vlády, zda četli můj dopis premiérovi, a co si o něm myslí, přinesete mi včerejší noviny nebo lahev vody (expert na hladovky Jarda Javorský říká, že je třeba vypít až pět litrů denně). Zatím nevím, jak budu dobíjet telefon (721023348), tak mi zbytečně nevolejte. Internet v mobilu nemám, takže je zbytečné na tento mail odpovídat. Teplé oblečení, něco ke čtení a dobrou mysl mám. Budu na svém místě před Strakovou akademií a těším se, že se ještě setkáme.

Pěkně zdraví Jirka Gruntorád, signatář Charty 77 a idealista

V Praze, odpoledne 17. listopadu 2023   

 

1
Vytisknout
3477

Diskuse

Obsah vydání | 21. 11. 2023