Kritická diskuse, nebo infotainment?

1. 8. 2011 / Karel Dolejší

čas čtení 1 minuta

Projekt Fakt! kritizovaný Borisem Cvekem může opravdu někomu možná připadat "infantilní", nicméně jedno mu nelze upřít: Odráží docela přesně trendy současné žurnalistiky, která je stále méně "osvícenecká" a kritická, za to ale stále více "baví" a potvrzuje předsudky jednotlivých uzavřených cílových skupin. A to je také bohužel přesně oblast, kde se budou muset mladí žurnalisté profesionálně uplatnit - nikoliv v diskusní síti renomovaného vědeckého časopisu usilujícího o kritický pohled na vědeckou praxi. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak asi všechno, co se proti tomu dá dělat...

Oslabování "vertikálních" médií ve prospěch médií "horizontálních" sebou nese celou řadu změn, které je nutno důkladně promyslet. Nejde totiž jen o to, že se v rámci ekonomické krize "cosi" děje na trhu, který většinu médií tlačí kvůli přežití stále více k neproblematizujícímu podbízení čtenářstvu; jde také v neposlední řadě o to, že se změnila společnost a média to pouze reflektují.

Jednotná "velká" a kriticky uvažující veřejnost, která hrála klíčovou roli v osvícenských projektech založených na komunikaci (od Kanta k Habermasovi a dále), ovšem vždy byla něčím diametrálně odlišným o toho, nač se obracela vertikální mainstreamová média. Částečné směšování normativního a deskriptivního pojmu veřejnosti ovšem bylo relativně snadné. (Ale asi už vůbec není namístě srovnávat mainstreamovou žurnalistiku s vědeckou komunikací.) V "papyrové" společnosti, která je daleko více rozklížena a vnitřně rozdělena na menší fluidní komunity, je potvrzování skupinových stereotypů žádaným byznysem - už proto, že identita takových komunit je ve skutečnosti velice křehká a často prostě tyto skupiny nějakou kritiku vůbec nesnesou...

0
Vytisknout
6070

Diskuse

Obsah vydání | 3. 8. 2011