Jak ministr Drábek "objevil" Ameriku, ale pro stromy nevidí les

1. 8. 2011 / Jiří Baťa

čas čtení 9 minut

Dovolím si doslova citovat úvod článku ministra Drábka na blog.aktualne.cz, ze dne 28.července 2011:

Kombinace státního důchodu a penze z velmi rozšířených zaměstnavatelských fondů v Nizozemí v současnosti zaručuje důchodcům příjem na úrovni cca 80 % jejich mzdy.

Pan ministr nám dále sděluje a snad i naznačuje, jak výhodné pro důchodový systém je existence státního systému, tedy základního pilíře a současně existující fondy. Ve svém sdělení však opomíjí základní rozdíl mezi soukromými (komerčními) fondy a výše zmíněnými nizozemskými zaměstnavatelskými fondy. Fakt, který nám sděluje snad jako provokační údaj, tedy oněch 80 % výše důchodu ze mzdy, už raději ani nekomentuji a mám jen vážné obavy, aby to někomu, kdo bude tento údaj číst, nepřitížilo (neseklo to s ním o zem).

Dále se ve svém článku-blogu rozepisuje o tom, že i tam ovšem "padla kosa na kámen" a nizozemská vláda zjistila, že tento stav je prý neúnosný a že tedy bude muset rovněž důchodové nároky snižovat. A to za situace, kdy v zaměstnavatelské penzi je vysoký objem majetku v holandských penzijních fondech, který dosahuje cca 800 mld. euro, zatímco celkový objem mezd v Holandsku představuje "jen" 250 mld. euro. Počítám-li správně (ty nuly člověka matou), pak by ta první částka představovala neskutečných 19 bilionů 200 miliard korun, částka druhá pouhých 6 bilionů korun při skrovném kurzu 24 za euro. Snad i vás napadne : Je to možné? Takové majetky, takové finanční rezervy na jednom, byť velice důležitém důchodovém, účtu? A oni s tím ještě mají problémy? Nechce se mi věřit, že by tyto údaje měly být relevantní.

No přímo k politování je ta nizozemská vláda, když mají takové problémy! Nicméně zjišťují, že rovněž musí "umravnit" odchody do důchodu a tak se má hranice odchodu do důchodu posunout u mužů ze současných 65 let na 66 let a 8 měsíců, u žen se dvěma dětmi na 61 let a 8 měsíců. No řeknu vám, to musí být pro pracující rána, ne-li šok! K tomu pan Drábek poznamenává, že nizozemská vláda dokončila v minulých dnech vyjednávání se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů o změnách v penzijním systému a promítnutí do legislativy je prý již jen technickou záležitostí. A také se s podivem ptá, proč že se lze takto dohodnout v Holandsku a proč to nejde u nás? Tak takové starosti (včetně podobně "inteligentních" otázek) bych chtěl mít! Jako se ministr s podivem ptá, tak si i sám odpovídá:

V České republice patrně (já říkám zcela jistě, pozn. autora) k podobnému konsensu bohužel nedospějeme. Nemůžeme si ale dovolit (rozuměj vláda) na něj po 15 letech platonických diskuzí nadále čekat (rozuměj bez efektu pro ně). Názory demokratické opozice bereme v úvahu (ale nerespektují je, pozn. autora), ale chceme o penzijní reformě seriózně (rozuměj cíleně bezvýsledně) jednat. Nikdo od nás ale nemůže očekávat, že záměr vytvořit II. pilíř zcela opustíme (když od něj pro sebe tolik očekávají, pozn. autora) a budeme rezignovat na dostatečné vytváření úspor (a svého zisku, pozn. autora) na stáří.

Lze tedy konstatovat, že pan Drábek si dal jistou práci k tomu, aby našel vhodný příměr (příklad) pro zdůvodnění kroků svých a vlády včetně. Zda si myslí, že tím objevil Ameriku, nebo nás chtěl tímto sdělením omráčit nevím, ale jisté je, že tímto příkladem pro "ohrožený druh občanů v ČR" jen přilil oleje do ohně. Především : tento příklad není ani náhodou příkladem pro naše poměry použitelným, tím méně jej lze předkládat jako jistý vzor či příklad hodný následování, jak by to mělo či mohlo fungovat i u nás.

Je politováníhodné, že nejen Drábek, ale i jiní osvědčení reformátoři a kaskadéři a hazardéři, když hledají nějaké "osvědčené" a "vyzkoušené systémy a praktiky", pak ne vždy sáhnou (snad i záměrně) na ten pravý. Naopak, jako v tomto případě použil Nizozemsko, stát, který je na hony vzdálen s ČR srovnatelným parametrům. Ale akceptovat praktiky s důchodovým systémem např. v Německu, Rakousku, či jinde, resp. v případě ministra Hegera u zdravotnické reformy a poplatků ve zdravotnictví se orientovat rovněž na zkušenosti a osvědčené metody v Německu, jej ani jiné pány ministry nenapadne. Není divu, jejich (cizí) politické praktiky nemají ten potřebný "náboj", tolik potřebný pro hlediska na něčem novém za každou cenu něco málo (spíše hodně) vydělat. Antikorupční snahy totiž nejsou jejich doménou (a když ano, tak jen "jakože").

Jestliže pan Drábek zmínil Nizozemsko jako příklad, pak nechť také zjišťuje, v jakých politicko-společenských podmínkách se vše odehrává, jaký je respekt mezi poltickými stranami, jak jsou finance a rozpočty zajišťovány, jak fungují zaměstnavatelské fondy, jak na tom jsou Holanďané s odměnami za práci (mzdami), tj. průměrnými platy atd. A vůbec, zda je jejich společnost a hlavně politika je také tak prorostlá korupcí a jinými (trestuhodnými) ziskuchtivými tendencemi a aktivitami jako u nás. Rovněž by měl ověřit, potvrdit či vyvrátit, že jím výše uvedená čísla odpovídají realitě. Jinak jsou to značně velké a objemné šrouby, které se nám snaží "narvat" do hlavy. Ostatně jako všechno k jeho škodě.

Jeho povzdech nad tím, že u nás nelze dojít ke konsensu, je bohužel oprávněný. Nemusel by být, kdyby byl při realizaci všech konzervativně-liberálně pravicových koaličních smluv, programů, prohlášení a stranických zájmů více používán mozek, větší sociální cítění a ohleduplnost na realitu všedních dnů obyčejných lidí, menší (nejlépe žádná) osobní zainteresovanost a ctižádostivost na výhody pro sebe, ale na cílevědomou a užitečnou práci ve prospěch občanské společnosti. A také, aby mluvili pravdu. Protože nejen jejich tolik diskutované reformy (spíše "deformy"), ale i lži, mající ospravedlnit a zdůvodnit jejich počínání, značně zvyšují napětí ve společnosti. Jenže pro ně je slogan "Nejen pravdou je člověk živ" jistým způsobem taktika, jak dosahovat svých maximálních cílů!

PS: Je-li řeč o Nizozemsku, chci zmínit ještě jednu perličku z úst zmíněného ministra Drábka. Podle sobotního Práva (30.07.2011) navrhly VV zdanění příjmů z prostituce. Koaliční partneři (ODS, TOP 09+STAN) se však tomuto návrhu vysmáli, navzdory tomu, že podle poslance J. Rusnoka by to do státní kasy mohlo přinést až deset miliard korun. Ministr Drábek, zřejmě z pocitu rozpočtové soběstačnosti, plynoucí z jeho osobního uspokojení z navrhovaných neomylných reforem, tento návrh bere poněkud svérázně, neboť "...si jen stěží dovede představit, že by na takové zaměstnání nabízel rekvalifikační kurzy". Místo hlubokého zamyšlení -- srandičky. Škoda, že pan Drábek v souvislosti s jeho odvoláním se na zmíněné Nizozemsko, kde je prostituce jednak běžným zaměstnáním, tedy řemeslem, ale také známé svým liberálním pojetím prostituce a stejně tak přísně sledována berními úřady, blíže neseznámil i s touto problematikou. Možná i právě proto má holandský erár dostatek peněz na výplatu důchodů ve výše zmíněných 80 % platu. Jenže panu ministrovi, stejně jako jeho stranickému kolegovi Kalouskovi, resp. celé koaliční vládě, je zřejmě milejší odírat občany zvýšením DPH či jinými opatřeními, než udělat to, co rozumného udělaly již dávno ostatní evropské státy, a sice: legalizovat prostituci jako "povolání" (řemeslo) a řádně z této činnosti vybírat daně. Opět se ukazuje, jak se preferuje důvod proč to nejde (a je nám jasné, proč), než hledat způsob, jak by to co nejlépe šlo. Tím více, že jde o peníze do zpustlého státního rozpočtu.

Na závěr stanovisko premiéra Nečase "Jsem odpůrce legalizace. Ta nic neřeší. (! - JB) Stát nemá být zainteresován na příjmech z prostituce, není pasák!" Nebo také jinými slovy: "Nebudeme komplikovat život našim kmotrům!" A jak řekl, tak zřejmě i bude. Přece nebudou skákat, jak si "veverky" (a jiní, nekoaliční partneři) přejí! K tomu slov netřeba!!! Nebo ano?

0
Vytisknout
9039

Diskuse

Obsah vydání | 3. 8. 2011