ZA ROZŠIŘOVÁNÍ JADERNÉ ENERGETIKY:

Politika ekologických aktivistů je antiekologická

1. 12. 2011 / Vladimír Wagner

čas čtení 1 minuta

"Tabulky od Evropské agentury pro životní prostředí EEA (European Enviroment Agency) o znečištění Evropy jsou opravdu velice zajímavé. Ukazují, že většinu ekologických a zdravotních škod způsobených znečíštěním vzduchu je ve sféře průmyslu spojena s produkcí energie (téměř 70%), tedy hlavně fosilními elektrárnami. Všech prvních 22 největších znečišťovatelů jsou velké fosilní elektrárny a z nich osm jsou německé. Srovnání znečišťování ve Francii a Německu pak ukazuje dramatický dopad protijaderné politiky na míru znečištění a jeho zdravotního dopadu. Ta je v Německu celkově o 70 % větší, ale pokud se podíváme na oblast produkce energie, tak je znečišťování Německa 2,5krát větší. A to se studie zabývá rokem 2009, kdy i v Německu přes 20 % elektřiny vyrobilo jádro.

Situace v Německu se dále dramaticky zhoršila v tomto roce, kdy se odstavily jaderné a spustily nové uhelné a plynové bloky. A bude se zhoršovat velmi rychle i v dalších letech.

Ekologičtí aktivisté by si měli také uvědomit, že při inverzi, jaká je nyní, sluneční a větrné elektrárny nedodají žádnou elektřinu a vše leží na fosilních, které je zálohují.

Z "ekologických" mohou sice běžet ty na spalování biomasou ale ty produkují podobné znečištění, jako fosilní. Daná analýza i současná inverze jasně ukazuje, jak neekologická je energetika prosazovaná "ekologickými" aktivisty a jak dramaticky přispívá ke znečištění ovzduší a poškozování zdraví populace v Evropě.

0
Vytisknout
4602

Diskuse

Obsah vydání | 1. 12. 2011