V Durbanu se státy přece jen dohodly o akcích proti globálnímu oteplování

11. 12. 2011

Země se na jednání v Durbanu dohodly v časných ranních hodinách usilovat o novou klimatickou dohodu. Avšak ekologické organizace poukazují, že vyjednavači neprojevili úsilí snížit emise na takovou úroveň, aby to omezilo růst globálních teplot nad nebezpečné 2 stupně Celsia, což hrozí způsobit nevratné klimatické změny.

Evropská unie požadovala v Durbanu mandát na vytvoření nové, legálně závazné dohody o globálním oteplování před rokem 2015. Měla zahrnout všechny hlavní znečišťovatele životního prostředí. Avšak v Durbanu došlo k hádkám mezi EU, Indií a ČÍnou o právním statutu potenciální nové dohody.

Při třetím, vyčerpávajícím celonočním jednání ze soboty na neděli vyčerpaní ministři se víceméně dohodli na sérii opatření na ochranu lesů, na rozšíření globálních trhů a na vytvoření fond ve výši 100 miliard dolarů do roku 2020 na pomoc chudším zemím, aby přešly na ekologickou ekonomiku a byly schopny se vyrovnat s dopady globálního oteplování. Avšak klíčovou otázkou na jednání bylo, zda má být nová dohoda právně závazná.

Connie Hedegarrdová, komisařka EU pro globální oteplování, uvedla, že byla ochotna nabídnout rozvojovým zemím to, co chtěly - pokračování protokolu z Kjóta, který zavazuje pouze bohaté země, aby snižovaly emise skleníkových plynů. Cenou za to byl závazek, aby se všechny státy světa cítily povinovány vytvořit legálně platnou dohodu pro všechny do roku 2020. Čína a Indie se proti tomu postavily a nakonec byl uzavřen kompromis, navržený Brazílií. Země se musejí podrobit vyjednávacímu protokolu, jehož výsledek bude "právně závazná dohoda".

Dohoda má být vyjednána do roku 2015 a vejít v platnost of roku 2020. Rozvojové země si však stěžují, že ony globální oteplování nezavinily a budou muset snižovat emise víc než země rozvinuté.

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
3023

Diskuse

Obsah vydání | 12. 12. 2011