Apel na čtenáře Britských listů

21. 11. 2011 / Jan Čulík

čas čtení 6 minut

Prosím napište skotskému ministru školství na podporu centra českých a středoevropských studií v Glasgow

Vážení čtenáři,

Už čtyři sta let se rozhoduje o vnitropolitických poměrech v Čechách a na Moravě v zahraničí. K hlubinným změnám dochází v Česku vždycky - bohužel - nikoliv v důsledku domácího vývoje, ale v důsledku podstatných geopolitických změn na světové scéně. O situaci v Česku pak rozhodují politici, stratégové, ekonomové a podnikatelé v zahraničí, v poslední době převážně na Západě.

Z toho, zdá se, logicky vyplývá, že je pro české občany strategicky nesmírně významné, aby bylo o kulturních hodnotách českého společenství, o vlastnostech českého kulturně-politického diskursu i o tom, co jsou Češi vlastně zač, v čem spočívá jejich nemalý přínos Evropě a světu informováno co největší množství dnešních mezinárodních studentů, budoucích vlivných mezinárodních osobností.

Tuto roli podle mého názoru za posledních šedesát let velmi dobře plnilo centrum českých studií v rámci školy pro studium středovýchodní Evropy na univerzitě v Glasgow. Na univerzitě studují studenti z více než jednoho sta zemí světa. V důsledku zvláštní struktury výukových programů v Glasgow mělo centrum českých studií dosud možnost informovat o nejrůznějších aspektech české skutečnosti několik stovek studentů ročně. To neexistuje nikde na světě, kde bohemistická studia probíhají většinou v relativně uzavřeném, malém ghettu odborníků na "východoevropskou" problematiku.

Za poslední dva roky však nové manažerské vedení univerzity v Glasgow přijalo strategii komercionalizace a podpory především velkých, komerčně lukrativních oborů. Pokud nezavede skotská vláda cílené financování východoevropských studií, toto jediné středisko pro komplexní a hloubkové studium středovýchodní Evropy ve Skotsku (a kromě Londýna i v celé Británii) bude zrušeno.

Zastáváme názor, že středisko hraje výjimečnou strategickou, ekonomickou i politickou roli nejen pro Českou republiku, ale i pro Skotsko a Velkou Británii. Proto jsme zorganizovali petici pro skotskou vládu, jejímž prostřednictvím žádá více než 3300 signatářů o zavedení cíleného financování pro česká, polská a ruská studia na univerzitě v Glasgow. Petici předložil skotskému parlamentu dne 20. září 2011 známý britský dramatik českého původu Tom Stoppard. Vyvolalo to podstatný zájem britského tisku, podrobnosti v angličtině jsou ZDE

Kampaň stoupenců českých a středoevropských studií na Glasgow University nyní vrcholí. Obracíme se na vás s prosbou: Potřebujeme, abyste napsali osobní dopis skotskému ministru školství Mikeu Russellovi a v něm podpořili tuto kauzu.

Dopis můžete napsat anglicky nebo i česky, vzor uvádíme níže, ale bylo by dobré, kdybyste text formulovali svými slovy.

Skotská vláda má povinnost každému, kdo jí napíše, v jakémkoliv jazyce, odpovědět. Napíšete-li skotskému ministrovi česky, aspoň dostanou jeho úředníci praktickou lekci o významu cizích jazyků, neboť si váš dopis budou muset nechat přeložit a nechat si přeložit i odpověď vám adresovanou.

Prosím, podpořte tuto důležitou věc. Byl bych velmi rád, kdyby se toto významné středisko podařilo cíleným státním financováním zachránit - dávno po mém odchodu za několik let - na další desetiletí do budoucna. Na základě svých dlouholetých zkušeností, kdy vidím konkrétní pozitivní dopady práce glasgowského střediska středo a východoevropských studií (naši absolventi působí na mnoha významných světových institucích), zastávám názor, že další existence tohoto střediska, včetně českých studií, není pro věc mezinárodního porozumění, ani pro postavení Česka ve světě, záležitostí úplně nevýznamnou.

Děkuji

Jan Čulík

Možný dopis skotskému ministru školství v češtině:

(Prosím, pozměňte text podle vlastního úsudku. Dopis je možno poslat emailem, větší dopad bude mít dopis poslaný na papíře tradiční poštou.)

cabsecell@scotland.gsi.gov.uk
Michael Russell MSP
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP

Vážený pane ministře,

obracím se na vás s požadavkem, aby skotská vláda zavedla cílené financování pro méně často vyučované jazyky a kultury na skotských univerzitách, především na záchranu strategicky důležitých českých, polských a ruských studií a interkulturního programu "Slavonic Studies" na univerzitě v Glasgow.

Pokud toto cílené financování nebude zavedeno tak, jak funguje v Anglii, bude toto jedinečné centrum pro studium kultur a jazyků středovýchodní Evropy zrušeno. Bude to velkou škodou nejen pro Skotsko, které tak ztratí jediný zdroj informací o této části světa, ale i pro vzájemné hospodářské, ekonomické i politické styky našich zemí.

Doufám, že skotská vláda, která si cení styků se zeměmi středovýchodní Evropy, ocení význam vysokoškolských jazykových a kulturních programů pro studium tohoto regionu a zajistí cíleným státním financováním jeho existenci i pro budoucí generace, ku prospěchu Skotska i středovýchodní Evropy.

Děkuji vám.

S pozdravem

(podpis)

Možný dopis skotskému ministru školství v angličtině:cabsecell@scotland.gsi.gov.uk
Michael Russell MSP
The Scottish Parliament
Edinburgh
EH99 1SP

Dear Mike Russell,

I am writing to you to ask you to introduce targeted funding for lesser taught languages and cultures at Scottish universities, in particular the Czech, Polish and Russian language-based cultural courses and the intercultural programme Slavonic Studies, which are currently taught at the University of Glasgow.

If such funding is not introduced, the unique provision for the language-based study of Central and Eastern Europe will disappear in Scotland. Scotland will suffer strategically, economically, culturally and politically.

Yours sincerely

[your signature]

0
Vytisknout
11637

Diskuse

Obsah vydání | 12. 12. 2011