Mateřská centra jsou v ohrožení:

Dřív, než vypukne požár

5. 1. 2012

čas čtení 2 minuty

Tisková zpráva Mateřských center.

Síť mateřských center zahajuje rok oslav 20. výročí vzniku mateřských center v ČR a 10. výročí založení Sítě mateřských center o.s. 9.1.2012 proběhnou dvě ze série připravených akcí na celý rok 2012:

Vernisáž výstavy "kazuistik" na MPSV pod záštitou náměstka ministra práce a sociálních věcí Davida Kafky se koná 9.1.2012 v 9:15 ve vestibulu MPSV (Na Poříčním právu 1, Praha 2) a na ni naváže od 9:45 do 12:00 diskuse u kulatého stolu na téma "Přínos mateřských center rodině a společnosti" v zasedací síni MPSV (budova na Karlově náměstí 1 Praha 2).

Diskuse bude zaměřena na kontext přínosu mateřských center a jejich udržitelnosti. Zúčastní se jí osobnosti, které přispěly ke vzniku mateřských center v České republice a jejich rozvoj zásadně ovlivnily a ovlivňují. A také osobnosti, které vnímají rodinu jako podstatnou a nedílnou součást společnosti. (viz pozvánka v příloze)

Síť mateřských center chce upozornit na historické souvislosti v kontextu vzniku aktivní občanské společnosti u nás. Myšlenka mateřských center byla importovaná po sametové revoluci do České republiky jako zcela nový fenomén občanské společnosti a mateřská centra během dvaceti let svého působení přerostla v komunitní centra svépomoci pro všechny generace, v hybatele komunitního dění, protože matky vnímají přítomnost i budoucnost očima svých dětí, proto se snaží zlepšovat podmínky života pro své i ostatní děti a jejich rodiny. Mateřská centra pomáhají předcházet patologickým jevům v rodině i společnosti.

"Metody sociální práce v mateřských centrech staví na principu svépomoci, efekt takovéto práce nebývá vždy patřičně doceněn a přínos mateřských center dokonce někdy znevažován. Naším záměrem je upozornit na přínos mateřských center, která se ocitají díky ekonomickému vývoji ve velkém ohrožení, a hledat cesty k jejich udržitelnosti. Dopustit rozpad podpůrné sociální sítě, kterou jsme dvacet let budovali, by bylo fatální chybou," podtrhuje své obavy zakladatelka hnutí mateřských center v ČR Rut Kolínská.

0
Vytisknout
5883

Diskuse

Obsah vydání | 6. 1. 2012