Vítání reforem

5. 1. 2012

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva

Happening brněnské skupiny iniciativy ProAlt - "Vítání reforem"

V sobotu 7.1. bude ve 14:00 na Moravském náměstí v Brně, vedle kostela sv. Tomáše, zahájen happening "Vítání reforem", který má formou recese upozornit na negativní dopady vládních reforem, které s počátkem roku 2012 vcházejí v platnost. Protestní akt má také představit činnost vznikající brněnské skupiny iniciativy ProAlt, která si klade za cíl kritiku reforem a podporu alternativ.

Důvody, které nás vedly k uspořádání happeningu, shrnuje ekonom a koordinátor brněnské skupiny ProAltu Tomáš Vokoun: "Pod pohrůžkou prohlubujícího se státního dluhu jsou bez potřebné celospolečenské debaty prováděny vážné změny v sociálním systému, které povedou v nejisté ekonomické situaci k ještě většímu nabourání jistot doposud zaručovaných státem. Pozornost od zásadních problémů je vládní garniturou odváděna zdůrazňováním ekonomicky marginálních jevů, jakým je např. zneužívání sociálních dávek (podle kvalifikovaných odhadů zneužíváno asi 0,35 % vydaných sociálních dávek), čímž se uvolňuje prostor pro destabilizaci státního aparátu, a následné vyvedení veřejných peněz k rukám soukromých firem a bank."

Zásadně nesouhlasíme se sociální reformou z dílny MPSV, která snižuje státní podporu při zaměstnávání zdravotně postižených osob a privatizuje službu zprostředkování zaměstnání, které mají nově zastávat soukromé pracovní agentury. Projekt DONEZ -- Docházka nezaměstnaných považujeme za nesmyslný a šikanózní.Odmítáme také zavedení povinnosti vykonávání veřejných služeb po dvou měsících od registrace na úřadu práce.

Stejného názoru jsou i další členové iniciativy ProAlt. "Odmítám asociální zvýšení snížené sazby DPH ze současných 10% na 14%, s ním i plánované sjednocení sazby na 17,5% v roce 2013. Tento ekonomický zásah povede ke zdražení základních služeb a komodit s nedostatečnou kompenzací, což považuji za sociálně necitilivé a nepřijatelné," říká student Václav Drozd.

"Reformy sociálního systému, daní a pojistného povedou k nárůstu chudoby a dalšímu zadalužování rodin a sociálně slabých, požadujeme jejich stažení a přepracování. Jejich zavedení znamená narušení základních sociálních jistot složitě nabytých v minulém století. Odmítáme zjevné ožebračovaní obyvatel a další privatizaci veřejného sektoru v situaci, kdy soukromé firmy a korporace produkují závratné zisky na úkor pracujících i životního prostředí," doplňuje aktivista Josef Patočka.


Program:
14:00 -- Sraz účastníků, zahájení
14:20 -- Alegorický průvod vyráží na náměstí Svobody
14:45 -- Vzývání Neviditelné ruky Trhu
15:00 -- Zakončení

ProAlt je občanská iniciativa pro kritiku vládou plánovaných reforem a na podporu alternativ. Sdružuje lidi všech profesí, generací i názorů, kteří odmítají necitlivé plošné škrty a reformy v oblasti důchodů, zdravotnictví, sociální a rodinné politiky, pracovního práva, školství, vědy a kultury, tak jak jsou připravovány současnou vládní koalicí, a chtějí jim aktivně čelit. Naším krátkodobým cílem je zastavit nebo aspoň zmírnit reformy v těchto oblastech. Naším dlouhodobým cílem je vytvářet sebevědomou, aktivní, solidární a všestranně udržitelnou společnost.

0
Vytisknout
5991

Diskuse

Obsah vydání | 6. 1. 2012