Vládnoucí vrstvu zajímá zisk, ostatní se zmítají v problémech

16. 7. 2012

čas čtení 6 minut

Skutečné Largo desolato -- prohlašovat a vštípit lidem přesvědčení, že ideje, vedoucí k nějaké formě kolektivní nebo družstevně uspořádané ekonomiky, jsou ZLO a naopak individualistický boj za úspěch jest DOBRO, píše Olga Schwabová.

Nenalezen, ani nehledán, KOMPROMIS, hledání označeno za bludnou třetí cestu.

Tak je občan ČR v důsledku hluboce přesvědčen o tom, že jen jeho soukromý úspěch je motorem všech jeho snah a přehlédne se fakt, člověk žije ve společnosti a všechny trable společnosti se promítnou ihned i do jeho osobního života. Tragické následky tohoto přesvědčení -- stát, země, národ v desolátním stavu.

Ostatně i symbol prosperity Titanik se potopil rychle.

Zatímco vládnoucí vrstva je semknutá pod praporem zisku, ostatní se zmítají v problémech, v typické vzájemné nedůvěře středních vrstev a rychle chudnou, se strašákem ztráty výdělku v patách. Navíc má každý pocit, že je s problémy osamocen. Dokonalé zdecimování, protože 10% už bez výdělku je.

Školství v ČR plnou parou směřuje k úpadku vzdělání -- stačilo tak málo: konec disciplíny ve třídách a snižování požadavků na žáky. Dobrá práce, paní ředitelky.

ČR systematicky připravila samu sebe o soběstačnost v průmyslové výrobě a zemědělství. Lidem se naordinoval komplex méněcennosti za vlastní práci. Čím se vlastně u nás lidé živí? Toť otázka pro sociology.

Náš export: Ekonomické pravidlo zní, že čím větší export (u nás 70-80%), tím vyšší prosperita. Měli bychom si tedy žít skutečně dobře, při tak vysokém exportu. Ovšem náš export: suroviny, polotovary, a do budoucna snad orgány, miminka, pracovní síly pro seniory Německu za byt a stravu.

Lze dovodit, že manažerská vrstva v ČR jsou sluhové cizích pánů. Nepřispívají k prosperitě Česka - a proč by také měli? K něčemu takovému nebyli vychováni.

K výchově je třeba intelektuální elity, co je to s ní?

Kde se stala chyba? Při cinkání klíči jsme vesměs byli politicky hrubě neuvědomělí, znechucení nesvobodou a nízkou úrovní spotřebního zboží. Nechápali jsme mnohé výhody systému, protože je za nás vybojovaly generace předchozí. Proto si tyto výhody necháváme bez boje vzít, jednu po druhé. Kdybychom nebyli taková telata, nedopustili bychom divokou privatizaci vedoucí k masivní nezaměstnanosti -- zkrátka jsme nezaměstnanost nepoznali a do ciziny jsme se nedostali, abychom se zbavili takřka dětinské své hlouposti.

"Revoluce" se tak mohla uskutečnit jako gigantický podvod a jednak bez války otevřela obrovské trhy a za druhé umožnila návrat reakcionářských poměrů 19.století i prvků feudalismu. Hanba nám !! Vrstva intelektuálů zradila, za peníze a pracovní místa. Jenom jedinci volali na poplach, ostatní se bleskurychle přizpůsobili a hráli ty scénky jako z filmů s O.Novým: Ano, pane majiteli. Inteligence se poučila -- neblaze byla decimována za nacistů, v 50.létech a za normalizace. I řekla si intelektuální elita: Máme my toho zapotřebí, nasazovat krky? Chopme se příležitostí nadělat peníze neboť taková příležitost je ojedinělá -- a hloupý lid nás nezajímá, ostatně, chce totéž. A tak jsme měli historiky obhajující Sudeťáky a podporující hltavost církví anebo jsme měli mlčící historiky...a ekonomy prospěšné nadnárodním korporacím a bankéře lokaje a ajťáky jako robotické bytosti. Ale až na výjimky neměli jsme ve veřejném prostoru lidi hovořící a píšící ve prospěch lidu již nevzdělaného a zhrublého, podobného lidu před tzv. národním obrozením -- ruce a břicha, mozek se o ně nestará...

Jiná část inteligence naletěla přitažlivým idejím EU, ale avšak jen čas ukáže, jaké vejce EU vysedí. Ideje v blahobytu žijící "levice".

Právě byly Parlamentem ČR schváleny požadavky církví na pozemky, nemovitosti a miliardy, podařilo se tak přes nevůli 80% Čechů a Moravanů.

Geniální trik církve každé: Já, věřící v Pánaboha, jsem hodnější, laskavější a dobro páchající tvor, než ty, ateisto. Sklop provinile svůj zrak a jednej se mnou jemně, jsem prostě lepší. Nevěz, připitomělý hřešící, že moje 2 tisíce let staré báchorky fungují jako hrábě na moc a zlato. Takto jsou zpracovány masy lidí: Náš pan farář nemůže být hamoun, vždyť MLUVÍ o lásce tak pěkně, jest dobrým člověkem a komunisti ho pronásledovali.- Podobných mas však ubývá jako sněhu tajícího na slunci ve světle svědectví zneužívaných dětí a v důsledku uvědomování si homosexuálního podtextu všech náboženství, dehonestujících ženu. Je 21.století a církev katolická mění taktiku, už otevřeně se dere o majetek, stávajíc se firmou, v čele stařec s hanebnou minulostí.

Proti náboženským tezím stavím svoji tezi -- mne vaše náboženské cítění, tato vaše niterná věc, nezajímá a nepleťte tuto věc do politiky. Působíte těžkou újmu České republice. Kdo věří v nadpřirozenou ochrannou bytost, nechť si to nechá pro sebe a nepoužívá toto jako zástěrku. Majetek, jehož se domáháte, vám nepatří a bude vám z vůle lidu dřív nebo později odebrán.

Co dělat? Tváří v tvář úspěchu církví lze jen konstatovat: protivládní protesty selhaly jakožto bezzubé.Ani při svém obětavém a neúmorném nasazení nedosáhly ničeho. Tato cesta happeningů je jen manifestační. Nedokáže přesvědčit a zaktivizovat lid.

Volám po založení strany, která zformuluje program změny režimu vlády nadnárodních vlivů, jenž u nás panují k neprospěchu většiny občanů a tato strana nechť usiluje o reálné převzetí moci. Bez fantazií o nepolitické politice. Bez hádanic o pozice zatím bezmocných. Je nás jen 10 milionů a nedokážeme vygenerovat charakterní muže a ženy? Skutečně elita charakterů už neexistuje ? Psáno 14.července, ráno po odsouhlasení církevních nároků na majetek ČR Parlamentem ČR, v den výročí propuknutí Francouzské revoluce v r.1789.

0
Vytisknout
9663

Diskuse

Obsah vydání | 18. 7. 2012