Báječný život pod psa! Díky Vám, pane ministře Drábku (vládu nevyjímaje)

18. 7. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 8 minut

Tak jsem se na vlastní oči a uši přesvědčil, jak se asi mají mnozí nezaměstnaní. Předesílám, že mi jich je nejen líto, ale že s nimi silně soucítím. Oč jde hned vysvětlím.

Především bych chtěl upozornit, že si tímto stanoviskem nehodlám stěžovat, protože jednak by to bylo k ničemu, ale také proto, že mi není ještě tak zle, aby by nemohlo být hůře. Ale k věci, ke které pouze konstatuji následující.

Mám mladší ženu, která je ještě v produktivním věku. Jenže nemá práci, už více jak rok. V textech internetových stránek se lze na téma "nezaměstnanost" dočíst mnohé, ale jak zjišťuji, také značně zavádějící informace. Mezi jiným se tam lze dočíst, že po ukončení nároku na pobírání příspěvku v nezaměstnanosti (po 5, 8 resp. po 11 měsících) nezaměstnaný již dostává pouze sociální podporu ve výši cca 3 200 korun a za předpokladu, že neplní požadovanou aktivitu v době nezaměstnanosti, čímž se rozumí vykonávat veřejně prospěšné práce na pokyn ÚP, bude mu dávka sociální podpory krácena na 2 020 korun. Ovšem věci se mají úplně jinak.

Žena po 5 měsících pobírání podpory v nezaměstnanosti (cca 3 350,-Kč) byla převedena do registrace nezaměstnaných s tím, že se musela podle pokynů ÚP dostavovat na "kontroly". Protože to však panu ministrovi Drábkovi bylo zřejmě málo, tak zřídil tzv. kontaktní místa Czech Point na pobočkách pošty, kde se žena musela zcela bezúčelně dvakrát týdně hlásit, aniž by z tohoto místa mohla dostat nějakou nabídku k práci. To zřejmě ani nebylo cílem pana Drábka, ale hlavně tím docílil větší buzerace nezaměstnaných, protože nedej bože, aby se náhodou zjistilo, že jeden, dva, možná pět občanů z tisíce nezaměstnaných vykonává práci na tzv. švarcsystém! To raději zaplatí miliony poště, aby měl jistotu, že takového "lotra" objeví a pěkně s ním zatočí! To nemluvím o sice nikterak závratných, nicméně jistých nákladech vzniklých dopravou dvakrát za týden do kontaktního místa. Pro člověka bez příjmu to není zrovna zanedbatelná položka, pro mou ženu cca 100,-Kč měsíčně.

Jak již bylo řečeno, dvakrát týdně se musela dostavovat na kontaktní místo a to přesto, že již žádné dávky sociální podpory nedostávala. Po nějaké době jí bylo sděleno (nařízeno), že musí začít vykonávat veřejně prospěšné práce. Žena tento příkaz akceptovala a po dva měsíce poctivě pracovala ve prospěch obce, v našem případě města, aniž by za to dostala korunu! To není milé nikomu, ale co se dá dělat, že ano? Po odpracování potřebných hodin (80 hodin měsíčně, tedy 160 hodin celkem) se měla hlásit opět na ÚP, aby měl pan mistr Drábek přehled, co a jak dělá nebo nedělá. Mohu jej tímto ubezpečit, že dělá (domácí práce), ale nepracuje, tudíž je i nadále nezaměstnaná.

Tuto situaci jsem konzultoval mezi přáteli a ti se nestačili divit, že žena nedostává žádnou sociální podporu, že to není možné a abychom se na to informovali na ÚP.

Podle informací z internetu by měla dostávat nějako sociální podporu, notabene v případě nepodstoupení vykonání či odmítnutí veřejně prospěšných prací by podle informací z internetu tato dávka mohla i krácena, případně odejmuta. Vydali jsme se tedy na ÚP v místě bydliště tyto informace ověřit. Tam nám pak bylo velmi jasně a stručně podáno vysvětlení, jak se věci se sociálními dávkami ve skutečnosti mají. Také jenom jasně a stručně sděluji, že my oba, tedy žena a já (žena bez práce, já s důchodem 10 500,- korun) máme podle jejich výpočtu životní minimum ve výši cca 5 500,- Kč a že nám tudíž ke všem dalším životním potřebám musí stačit zbývajících 5 000,-Kč! Jinými slovy, na žádné sociální dávky nemáme nárok! Tečka. Nemá snad ani smysl vyjmenovávat všechny nutné měsíční rodinné platby, které z velké části odčerpají finance pro nás oba (jen stručně: zálohy na energie, služby, pojistné atd. přijde na cca 7 000,-Kč) a to ještě donedávna s námi žil v jedné domácnosti rok nezaměstnaný syn.

Nebýt toho, že nám tomto případě finančně pomáhá tchýně, tak jsme již dnes dávno nejen mezi nezaměstnanými, ale i mezi bezdomovci někde pod mostem a na žebrotě. Ne, nestěžuji si, jen konstatuji a srovnávám, jak je asi těm, kteří nemají to štěstí, že jim může tchýně či někdo jiný z rodiny finančně vypomoci. To si vůbec pan "všehoschopný a přechytralý" ministr Drábek ani ve snu nedokáže představit (jak by také mohl se statisícovým měsíčním příjmem), co to je pro rodinu vyjít s dvěma, v lepším případě pěti tisíci korunami v situaci, kdy nejen on svými "drábkovinami" život lidem stěžuje, ale díky pánům Hegerovi, Kalouskovi a jiným politikům, kteří mají rovněž "nezměrné lidské pochopení a sociální cítění" pro lidi nejen zaměstnané (ale bídně placené), ale i s těmi nezaměstnanými, nemocnými, zdravotně postiženými, s důchodci a jinou lůzou, kterým trvale ztrpčují život na jedné, ale současně je ještě využívají jako bezedný zdroj příjmů na druhé straně.

Ministr Drábek šetří, kde se dá, hlavně a především na obyčejných lidech. Na systému výplat sociálních dávek však prodělal 52 milionů korun. Nic se neděje, jedeme dál. Vláda je vůbec postižená tím šetřením a to až tak daleko, že přes všechny negativní skutečnosti a z toho vyplývající opatření vlády na odměnách ministerských úředníků vyplatila 70 milionů korun! A pan Drábek, jak jinak, to okomentuje, že právě ty vysoké odměny vedou i k vysokým finančním úsporám, které ministerstva různými opatřeními na občany vymýšlí! Opravdu, efektivnost k pohledání. Já si však myslím, že tady ani tak nejde o efektivitu, jako loajálnost lidí, kteří za slušný peníz jdou panu ministrovi na ruku! Stejně tak i na ostatních resortech, vždyť co by člověk pro peníze neudělal, když dělá jen to, co musí a loajálnost se mu tak dobře vyplatí.

Nicméně, "Na chudej lid misí bejt přísnost!", nebo "Já vás naučím, vy holoto jedna!" by se dalo říci, pokud by zde panoval nějaký ten monarcha. Ten tu sice není, ale ono to přijde nastejno, máme tady Drábka, Hegera, Kalouska a ti vydají za mnohem víc, než jeden zapšklý monarcha!

Takže závěrem mohu konstatovat (na adresu pana Drábka), že máme (obecně řečeno, tedy nejen já a moje žena, ale statisíce dalších) "báječný život pod psa" a tudíž, i když se to možná někomu nebude líbit, tvrdím, že "Kde jsou ty časy, kdy to všechno stálo za ...!" A ať mne někdo zkusí přesvědčit o opaku. Já (a zcela jistě nejen já) na tom trvám!

0
Vytisknout
9623

Diskuse

Obsah vydání | 20. 7. 2012