Měli bychom uvádět, že vraždí muslimové

6. 8. 2012

čas čtení 3 minuty
Vážený pane Čulíku, ani já nesouhlasím s Vaší tvrdou kritikou článku, kde je zmíněno náboženství vrahů i oběti. Možná nejsem dobře informovaná, ale myslím si, že vraždy ze cti nejsou praktikovány mezi ateisty, mezi křesťany..., jsou ale praktikovány mezi muslimy rozličných národností, slyšíme o nich z Pákistánu, z Palestiny, Turecka, píše Olga Lepková.

Možná ty zvyky jsou zde z předislámských dob, možná kdyby křesťanské církve nebo ateistické společnosti měly na své příznivce takový vliv, jako islám na své, pak by to bylo běžné i u nich, to opravdu nevím, ale v současnosti zpravidla se jedná o muslimy, které napadne zabít muslimku protože chce žít po svém, považuji to tedy za relevantní informaci. Myslím však, že by se média vedle informací o takové jednorázové krutosti měla zabývat i postavením žen v Indii, Pákistánu, islámských zemích, afrických zemích i křesťanských a měla by jak ona tak i politici z Evropy vyjádřit svůj nesouhlas tím, aby polovina populace v těchto zemích žila bez jakýchkoliv občanských práv a to buď proto, že jim nejsou zpřístupněna nebo nejsou dodržována, to je prašť jako uhoď.

Jenže naši politici sice zapláčou nad disidenty ze země, jejíž režim se nám nelíbí (jiní je ani nezajímají), ale útlak žen se svede na "kulturní odlišnost" a "ony to tak chtějí" (nosit závoje). I mezi americkými otroky v době, kdy probíhalo jejich osvobozování byla jistě silná parta těch, kteří buď ze strachu a přetvářky nebo proto, že měli silně atrofovanou sebeúctu si "přáli být otroky, milovali svého pána, jeho děti považovali za nadřazené svým vlastním..."

Považuji tedy informaci za relevantní, nakonec by to jistě každý uhádl i bez ní,otázkou snad jen je, zda je to taková informace, která má být v titulku, protože skutečně pouhá víra v Alláha nečiní z lidí vrahy, ale pokud náboženství přikrýt může a také přikryje takový čin, je dobře, že to víme.

U vymítačských vražd taky víme, že se jednalo o křesťany, koho jiného by taky napadlo umučit nemocného nebo temperamentního člověka "pro jeho dobro". I ateisté mají své "rozumné" vrahy třeba mezi nacistickými špičkami nebo v politických procesech ¨v zemích soc. bloku, takže je v pořádku, když se dozvíme jak v kterých myšlenkových směrech zaobalují ubližování druhých jen proto, že ti nechtějí dělat to, co si myslíme, že by dělat měli, jsou to vraždy pro neposlušnost a pod rozličnými kabátky jsou stejné.

0
Vytisknout
6989

Diskuse

Obsah vydání | 7. 8. 2012