Férově by především měli argumentovat odpůrci restitucí

21. 9. 2012 / Jan Potměšil

Vážený pane Řezanko, rád byl velmi stručně zareagoval na Váš text Braňte zákon, ale férově.

Nemyslím si, že k dehonestaci názorových odpůrců inklinují častěji příznivci restitucí. Alespoň v rámci diskuzí na internetu, v Deníku Referenbdum a naposledy i na BL jsem se setkal s nebývalou řadou úroků na fláterníky, kněžoury, osobně na mě bylo útočeno trapnými odkazy na moji Alma mater, originálnější pisatelé mi z anonymní adresy vyhrožovali peklem apod. (Za quintessenci proticírkevní zloby pak považuji rozhovor p. Procházkové, zveřejněný v LN, pokud jste jej četl.) Samozřejmě jde ale o úhel pohledu.

Co se týče proticírkevní zaujatosti, lze ji dovodit nejen z výše uvedených primitivních útoků, s nimiž jsem se míře nebývalé setkal, ale i z jednostrannosti argumentace odpůrců restitucí - zpravidla nejde o zvažování argumentace pro a proti, ale především o vršení více či méně relevantních argumentů POUZE proti. Dále neškatulkuji někoho jako příznivce totalitářského režimu. Jen upozorňuji na to, jak se mnozí proticírkevní aktivisté pozoruhodně shodují ve svých postojích s komunisty, včetně odpůrců "národně-konzervativních".

Dále jsem nikde neřekl, že vládní návrh je jediné možné řešení. A už vůbec ne, že 10 tezí zformulovaných na serveru cirkevnimajetek.cz je jakési "nezpochybnitelné desatero" - to už vůbec ne, pouze jsem odkázal na alternativní pohled. "Nezpochybnitelnost" je pouze Vaše figura, jímž jste mi podsunul vyhraněný postoj, abyste proti těmto tezím mohl lépe "bojovat". Mluvíte-li o férovosti, zkuste se toho držet Vy sám.

K prolomení dekretů jen podotýkám, že z podobných důvodů vznikla tzv. Klausova výjimka, a ač dosud neplatí, nic se nestalo. Přijde mi to jako strašák, který mají v oblibě opět v pozoruhodné shodě jak národovci jako Klaus, tak krajní levice. Stejně hloupý a irelevantní mi přijde poukaz na selhání církve za nacismu (vyniká tím třeba p. Procházková) - zmínka o tisících lidí, které církev zachránila, i o osobní stečnosti řady kněží, kteří umírali v nacistických lágrech chybí - proč? Ono by to potom tak nevyznělo (jde o argument "poškozený je lump, proto mu nic nedáme, nevrátíme). Z takovýchto jednostranných a neobjektivních "argumentů" pak dovozuji právě onu proticírkevní zaujatost, pro vysvětlení. Ale to jen na okraj.

Co se týče údajné nenávisti k p. Kubovi nebo Pavlíčkovi, opět jde jen o Vaši domněnku, již mi podsouváte. Pana Kubu osobně neznám, nemohu jej tudíž nenávidět. Jen jsem se snažil upozornit na některé nelogičnosti a manipulace v jeho textu. Odplatou mi je Váš "zdrcující" text, tedy že jsem si dovolil restituce implicite hájit.

Co se prof. Pavlíčka týče, na rozdíl od Vás jsem ho zažil osobně, účastnil se jeho vskutku úděsných přednášek, vím, jak je vnímán svými kolegy, jak vedl katedru, jak argumentoval v diskuzích s lidmi v nepodřízených pozicích, musel jsem číst jeho texty a skládat u něj státnici z ústavního práva. Pohybuji se též v právnickém prostředí nebo na blogu Jiné právo. Vím tedy, jak jej vnímají i ostatní, nejen já, a opravdu není předním ústavním právníkem, na tom si dovolím trvat a na to jsem se snažil upozornit. To, že slouží odpůrcům restitucí, z něj kvalitního právníka nedělá. Ostatně pokud se někdo dotazuje na otázky ústavní, je autoritou třeba p. Kysela, možná dr. Bobek, dr. Kuhn a další.

Věřte, že prof. Pavlíčka i právnické diskuze znám o něco lépe než Vy. Ke jmenovanému pak nenávist opět necítím, jen si myslím, že se minul povoláním a o Benešových dekretech mohl psát i v jiném zaměstnání. Jinak že byl komunista ani nevím, ale spatřoval bych zde kořeny jeho vidění historie i národovectví, ale to už je jen domněnka. Podstatné je, co pouští navenek. A s tím mám bohaté zkušenosti.

Nu, a na závěr - když se pohoršujete nad "neférovou" argumentací či mou údajnou nenávistí, pak by Vašemu textu prospělo, kdybyste jej byl oprostil od "originálních" adjektiv typu "potměšilý" (wow, to je nápad!), "plytký" atd., jimiž se pro změnu snažíte dehonestovat Vy mě. Ve světle toho, jak vidíte Vy mě, se nakonec od sebe tolik nelišíme, nemyslíte? S tím rozdílem, že můj text směřoval k nápravě několika dezinterpretací a manipulací a odkázal na alternativní zdroje informací. (Neměl jsem ambice pojednat komplexně o restitucích, vyčerpal jsem se už v diskuzích na Deníku Referendum, šlo skutečně jen o reakci na dvě, tři věci.)

A úplně nakonec - dovoluji si nesouhlasit s tím, že by BL "na rozdíl od jiných médií" poskytovaly celou škálu možných pohledů na církevní restituce - škálu možná, ale v drtivé většině pohledů "protirestitučních". Alespoň pokud uvedete poměr textů restituce kritizující, a textů "obhajujících". Podobné je to i v jiných médiích - převažují texty "protirestituční". Pokud by BL skutečně chtěly psát o tom, o čem se v ČR nepíše, měly by mít přinejmenším více textů od zástupců církví, právníků oponujících tiskovým zprávám ČSSD atd. Když jsem na jeden jediný server upozornil, ihned jste se mě i odkaz pokusil "zadupat". 

Tolik tedy k objektivitě, vyváženosti, férovosti a "celé škále pohledů".

0
Vytisknout
4284

Diskuse

Obsah vydání | 21. 9. 2012