Potřebujeme exodus od sionismu

25. 4. 2024

čas čtení 6 minut
 
O letošním Pesachu nepotřebujeme ani nechceme falešnou modlu sionismu. Chceme svobodu od projektu, který v našem jménu páchá genocidu, řekla Naomi Kleinová ve svém projevu v New Yorku

Přemýšlel jsem o Mojžíšovi a jeho vzteku, když sestoupil z hory a zjistil, že Izraelci uctívají zlaté tele.

Jde o falešné modly. O lidský sklon uctívat to, co je profánní a nablýskané, vzhlížet k tomu, co je malé a hmotné, a ne k tomu, co je velké a transcendentní.

To, co vám chci dnes večer na tomto revolučním a historickém sederu v ulicích říci, je, že příliš mnoho našich lidí opět uctívá falešnou modlu. Jsou jím uchváceni. Jsou jím opilí. Znesvěcují se jím.

Tato falešná modla se nazývá sionismus.

 
Sionismus je falešná modla, která vzala myšlenku zaslíbené země a proměnila ji v prodejní smlouvu pro militaristický etnostát.

Je to falešná modla, která vzala naše nejhlubší biblické příběhy o spravedlnosti a osvobození z otroctví - samotný příběh Paschy - a proměnila je v brutální zbraň koloniální krádeže půdy, plán etnických čistek a genocidy.

Je to falešná modla, která vzala transcendentní myšlenku zaslíbené země - metaforu lidského osvobození, která prošla napříč mnoha náboženstvími do všech koutů této zeměkoule - a odvážila se ji proměnit ve smlouvu o prodeji militaristického etnostátu.

Politický sionismus je sám o sobě zprofanovanou verzí osvobození. Od počátku vyžadovala masové vyhnání Palestinců z jejich domovů a země předků v rámci Nakby.

Od samého počátku je ve válce se sny o osvobození. Při sederu stojí za to připomenout, že k nim patří i sny o osvobození a sebeurčení egyptského lidu. Tato falešná modla sionismu klade rovnítko mezi izraelskou bezpečnost a egyptskou diktaturu a klientské státy.

Od počátku vytváří ošklivý druh svobody, který v palestinských dětech nevidí lidské bytosti, ale demografickou hrozbu - podobně jako se faraon v knize Exodus obával rostoucí populace Izraelitů, a proto nařídil smrt jejich synů.

Sionismus nás přivedl k současnému okamžiku kataklyzmatu a je načase, abychom jasně řekli: vždycky nás sem vedl.

Je to falešná modla, která svedla příliš mnoho našich vlastních lidí na hluboce nemorální cestu, která je nyní nutí ospravedlňovat skartaci základních přikázání: Nezabiješ. Nepokradeš. Nepožádáš.

Je to falešná modla, která klade rovnítko mezi židovskou svobodu a kazetové bomby, které zabíjejí a mrzačí palestinské děti.

Sionismus je falešná modla, která zradila všechny židovské hodnoty, včetně hodnoty, kterou přikládáme kladení otázek - praxi zakotvenou v sederu se čtyřmi otázkami, které klade nejmladší dítě.

Včetně lásky, kterou jako národ chováme k textu a ke vzdělání.

Dnes tato falešná modla ospravedlňuje bombardování všech univerzit v Gaze, zničení nesčetných škol, archivů, tiskáren, zabití stovek akademiků, novinářů, básníků - tomu Palestinci říkají scholasticida, zabíjení prostředků vzdělávání.

Mezitím v tomto městě univerzity povolávají newyorskou policii a barikádují se před vážnou hrozbou, kterou představují jejich vlastní studenti, kteří se jim odvažují klást základní otázky, jako například: Jak můžete tvrdit, že vůbec v něco věříte, a už vůbec ne v nás, když tuto genocidu umožňujete, investujete do ní a kolaborujete s ní?

Falešné modle sionismu bylo dovoleno nekontrolovaně růst příliš dlouho.

Proto dnes večer říkáme: tady to končí.

Naše židovství nemůže být omezeno etnostátem, protože naše židovství je ze své podstaty internacionalistické.

Naše židovství nemůže být chráněno běsnící armádou tohoto státu, protože ta jen rozsévá zármutek a sklízí nenávist - a to i vůči nám židům.

Náš judaismus neohrožují lidé, kteří pozvedají své hlasy v solidaritě s Palestinou napříč rasami, etniky, fyzickými schopnostmi, genderovou identitou a generacemi.

Naše židovství je jedním z těchto hlasů a ví, že v tomto chóru spočívá naše bezpečí i kolektivní osvobození.

Náš judaismus je judaismem pesachového sederu: obřadného shromáždění ke sdílení jídla a vína s blízkými i cizími lidmi, rituálu, který je ze své podstaty přenosný, dostatečně lehký na to, abychom jej mohli nosit na zádech, a nepotřebuje nic než jeden druhého: žádné zdi, žádný chrám, žádný rabín, role pro každého, dokonce - a zejména - pro nejmenší dítě. Seder je technologie diaspory, pokud vůbec nějaká existuje, stvořená pro kolektivní truchlení, rozjímání, kladení otázek, vzpomínání a oživování revolučního ducha.

Rozhlédněte se tedy kolem sebe. Tohle je náš judaismus. Když se zvedají vody a hoří lesy a nic není jisté, modlíme se u oltáře solidarity a vzájemné pomoci, ať to stojí, co to stojí.

Nepotřebujeme ani nechceme falešnou modlu sionismu. Chceme svobodu od projektu, který naším jménem páchá genocidu. Svobodu od ideologie, která nemá jiný plán míru než dohody s vražednými teokratickými petrostáty v sousedství a zároveň prodává technologie robotických vražd do celého světa.

Snažíme se osvobodit židovstvo od etnostátu, který chce, aby se židé neustále báli, který chce, aby se bály naše děti, který chce, abychom věřili, že svět je proti nám, abychom utíkali do jeho pevnosti a pod jeho železnou kopuli, nebo abychom alespoň udržovali přísun zbraní a darů.

To je falešná modla.

Naomi Kleinová je  profesorkou klimatické spravedlnosti a spoluředitelkou Centra pro klimatickou spravedlnost na Univerzitě Britské Kolumbie. Její poslední kniha Doppelganger: A Trip into the Mirror World, vyšla v září.

Toto je přepis projevu, který pronesla na mimořádné akci Seder in the Streets v New Yorku.

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
1939

Diskuse

Obsah vydání | 26. 4. 2024