INICIATIVA PRO ALT

Stop "sociální" reformě

2. 10. 2012

čas čtení 6 minut

tisková zpráva

Iniciativa ProAlt v pondělí 1. října 2012 zahájila novou kampaň *Stop sociální reformě*, jíž poukazuje na reálné dopady jednotlivých opatření tzv. sociální reformy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Soustředí se na ty aspekty, o nichž se ministr Drábek i celá vládní koalice snaží mlčet.

Součástí kampaně jsou krátké filmové spoty, v nichž na rozdíl od informačních videí Ministerstva práce a sociálních věcí vystupují skuteční lidé, jichž se reforma konkrétně dotýká. Filmové spoty nabízejí alternativní pohled na důsledky zavedení sKarty, systému DONEZ a transformaci veřejné služby a politiky zaměstnanosti.

Veřejná služba a nezaměstnanost: ZDE

sKarta -- karta sociálních systémů: ZDE

DONEZ a nezaměstnanost: ZDE

Webové stránky kampaně na adrese http://www.stopsocialnireforme.cz přinášejí nejen praktické informace pro veřejnost, ale také analýzy jednotlivých částí reformy, zkušenosti ze zahraničí a příběhy konkrétních občanů České republiky.

Právě osobní příběhy skutečných lidí bude Iniciativa ProAlt shromažďovat, aby je mohla analyzovat a použít v další diskusi o postupech ministra Drábka. V pondělí 1. října bude proveden výlep plakátů s výzvou "Sdělte nám své příběhy" v Ostravě a následně dalších krajských městech ČR. Důvodem, proč kampaň začíná právě v Moravskoslezském regionu, odkud bude rozšířena i do jeho okresních měst, je skutečnost, že v tomto regionu je spolu s Ústeckým krajem nejvíce uchazečů o zaměstnání zařazeno na výkon veřejné služby a také jsou zde velké problémy související s nezaměstnaností.

Během týdne se plakáty objeví také v Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, Zlíně a Karlových Varech. Ve Středočeském kraji budou plakáty vylepeny například v Kladně.

Nejsme lidské zdroje

Veřejná služba zcela popírá princip sociálního pojištění.

Pokud byl placen příspěvek na aktivní politiku zaměstnanosti minimálně po dobu jednoho roku za poslední dva roky, nezaměstnaný má nezpochybnitelný nárok na podporu v nezaměstnanosti* a stát nemá jakékoliv právo podmiňovat výplatu podpory v nezaměstnanosti výkonem veřejné služby.

Ujištění ministra Drábka o tom, že institut veřejné služby bude přednostně "nabízen" pouze dlouhodobě nezaměstnaným, tedy podle definice Mezinárodní organizace práce uchazečům o zaměstnání s dobou evidence delší než jeden rok, se podle údajů, které nám poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, nezakládá na pravdě. Ke 4. dubnu roku 2012 bylo na veřejnou službu zařazeno 7 046 osob s evidencí delší než jeden rok a 9 353 osob s evidencí kratší než jeden rok.

Nefunguje ani předpoklad, že lidé uplatnění ve veřejné službě si lépe hledají zaměstnání na běžném trhu práce. V prvním pololetí roku 2012 bylo na veřejnou službu zařazeno 37 768 uchazečů o zaměstnání, z toho 1 522 uchazečů našlo uplatnění na trhu práce (509 bylo zařazeno na veřejně prospěšné práce). Celkově tedy pouhá 4 % uchazečů o zaměstnání přešla na běžný pracovní trh.

Nedáme svou důstojnost

Systém DONEZ (opakované hlášení nezaměstnaných na Czech Pointu) má sloužit jako nástroj pro potírání nelegálního zaměstnávání a jako prodloužené místo výkonu služeb Úřadu práce České republiky. Podle Akčního spolku nezaměstnaných "smlouva s Českou poštou byla podepsána začátkem září 2011 na dobu dvou let. Za toto období by mělo projektem projít zhruba 170 000 nezaměstnaných a Česká pošta na nich vydělá podle smlouvy 233 720 100,- Kč.

Systém DONEZ ve svém celkovém navržení nejde k jádru problému, pro který byl navržen. Pokud nezaměstnaní mají chodit na poštu, aby se ztížila jejich možnost nelegální práce, nic nezabraňuje tomu, aby se nezaměstnaný pracující načerno domluvil se svým zaměstnavatelem, aby ho na povinnou docházku na poštu uvolnil. *DONEZ je zcela slepý k těm, kteří nelegálně zaměstnávají*. Iniciativa ProAlt zdokumentovala mnohé příklady, kdy vůbec podmínkou přijetí do zaměstnání je souhlas s budoucí prací načerno.

Společnost se škrtnout nedá

Ministerstvo práce a sociálních věcí sKartu prezentuje jako výhodu pro občany a na čelním místě v důvodech pro zavedení - jako vždy u současné vlády - stojí úspory ve státním rozpočtu.

Majitelé sKarty mají nárok na jeden výběr z bankomatu a nebo na převod na vlastní stávající účet zdarma. Příjem peněz na účet je však většinou v českých bankách zpoplatněn částkou v řádu několika korun. *Právě o tento poplatek se sníží sociální dávka příjemcům, a naopak banky vydělají. (sKartu bude podle informací ministrerstva práce využívat přibližně 900 tisí lidí ročně).

Požadujeme zastavení sociální reformy

Iniciativa ProAlt požaduje zastavení stávající sociální reformy, neboť spíš než o zlepšení sociálních služeb a sociální pomoci jde o privatizaci veřejných služeb, přihrávání zisku soukromým společnostem a hledání hlavního viníka tam, kde není - ve válce proti tzv. zneužívání sociálních dávek.

Podle kvalifikovaných odhadů je přitom zneužíváno přibližně pouhých 0,35 % všech sociálních dávek a rétorika zneužívání přichází vhod vládnoucí koalici jako prostředek vyvolávání nenávisti vůči nezaměstnaným.

0
Vytisknout
4970

Diskuse

Obsah vydání | 2. 10. 2012