Stát lichvu podporuje

30. 11. 2012

čas čtení 2 minuty

Pan Bohumil Kartous se spravedlivě rozhořčuje nad podvodným marketingovým tahem České pojišťovny a pochopitelně hovoří o idiotském přístupu České pojišťovny. Je ale nutné klást důraz na název České pojišťovny? Odhlédneme-li od toho, že je česká jenom jménem, položme si otázku: Postupují ostatní bankovní, pojišťovací či jiné domy poskytující služby jinak? Já osobně si myslím, že žádný podstatný rozdíl v jejich jednání nevidět. Jen bych se zastavil u jednoho segmentu nabídky (například) bankovních domů, píše Pavel Tučka.

Jistě to každý zná ze své zkušenosti: Jdete kolem banky a tam na velkých plakátech velkým písmem se skví nabídka skvělé půjčky, za niž zaplatíte měsíčně tolik a tolik při takovém a takovém (pokud ho vůbec uvedou) úroku. A jako by se ty banky styděly, neuvedou, jak dlouho, kolik měsíců a let budete splácet, ale jen tak pod čarou, drobounkým písmem, dají příklad půjčky, z kteréhož příkladu vy zjistíte, že půjčíte-li si třeba půl milionu, nezaplatíte úrok řekněme pět procent, ale po sečtení všech položek vám vyjde dohromady k zaplacení třeba šest set padesát tisíc. (A to myslím, že jsem uvedl spodní hranici.) Vezmete kalkulačku a vidíte, že zaplatíte na různých poplatcích ne pět, ne 10, ne 20, ale mnohdy 30 až 40 procent! A stát, náš milovaný stát, tuto lichvu, jinak se to říci nedá, podporuje. A my se pak oprávněně děsíme exekutorů a podobných individuí! Z čeho si ale tyto pijavice pro své mnohdy značně amorální a nelidské jednání berou příklad!?

Za minulého režimu banky samozřejmě poskytovaly půjčky a tyto půjčky byly spojeny s určitým úrokem. To je v pořádku, proti tomu se nedá nic namítnout. Rozdíl je jen v tom, že v porovnání s dneškem jste věděli (mluvím z vlastní zkušenosti, nemálo jsem jich využil), znajíce výši úroku, kolik zaplatíte - a podle toho jste mohli postupovat. Na závěr jenom drobnou otázku: odkud se uvedené lichvářské, zavrženíhodné jednání různých bank a pojišťoven vzalo, když víme, že všechny tyto instituce u nás mají zahraniční majitele, většinou z oné do nebes vynášené vyspělé ciziny? A dovolí si tito zahraniční vlastníci takto lichvářsky jednat i ve svém vlastní zemi?

0
Vytisknout
7503

Diskuse

Obsah vydání | 3. 12. 2012