Dokud se hraje a tančí, aneb Situace není kritická

2. 4. 2013 / Marek Řezanka

Pro vyspělý demokratický stát by podle mého mělo být samozřejmostí, že má vytvořenou kvalitní sociální síť, která zabrání, aby ohrožené skupiny obyvatelstva klesly na samé dno: Tedy děti z nefunkčních rodin či z rodin bez zajištěných podmínek k jejich výchově, lidi handicapovaní a dlouhodobě nemocní, senioři, dlouhodobě nezaměstnaní.

Pokud stát ovšem dělá vše pro to, aby žádná podobná síť neexistovala a zaštiťuje se ničím nepodloženým náboženstvím, že je to nutné a správné, je patrně něco shnilého -- tentokrát ve státě českém.

Jestli je Česká republika něčím v sociální oblasti výjimečná, potom sítí Klokánků, které dětem z nefunkčních rodin (které často trpí mnoha problémy) snaží vytvořit takové zázemí, aby případně našly pěstounskou rodinu či se mohly vrátit zpět do své rodiny, zlepší-li se její situace.

Ministři Drábek a Müllerová si ovšem myslí něco jiného. Klokánky dostávají od státu na platy svých zaměstnanců (sociálních pracovníků, kteří komunikují se soudy, s rodiči, s potenciálními pěstouny, atp. a tet, které o děti pečují přes den, jsou s dětmi přes noc a některé s nimi tráví celé víkendy) stále méně.

Dne 15. února ředitelka Fondu ohrožených dětí, Marie Vodičková, vyslovila následující obavu:

"Pokud nám někdo finančně nepomůže, do dvou měsíců budeme muset začít Klokánky zavírat. Už jsem psala paní ministryni Ludmile Müllerové dopis, v němž ji žádám o dofinancování dotací na úroveň minulého roku, letos jsme totiž dostali o více než osm miliónů nižší dotaci než loni. Nebo alespoň o půjčku, abychom překlenuli toto období a neodešli nám všichni zaměstnanci. Už tak čerpáme kontokorent ve výši 9,5 miliónu korun..."

Myslí tady někdo v první řadě na děti, o které se jedná? Nebo snad mohou být vládě zcela ukradené? Na Apríla odvysílala televize NOVA další reportáž o neutěšeném stavu Klokánků. Paní ministryně však situaci za dramatickou nepovažuje, a bohužel to nemyslí jako aprílový vtip.

Ona svůj rozpočet od výplaty z Klokánků odvíjet nemusí. Stejně jako nemusí čekat na vyplacení sociální dávky, ze které má poplatit nájem, energie, atp. Že přijdou později -- či nedorazí vůbec? No a co, správný člověk se o sebe umí postarat i tak, že?

TOP09 v čele s ministrem Kalouskem a ministrem Schwarzenbergem považují stopnutí projektu tzv. sKaret za vylévání vaničky i s dítětem. Neměla by nejdříve policie vyšetřit machinace kolem pana Šišky, a neměla by vláda konečně naslouchat názoru ombudsmana, Pavla Varvařovského? Nebo chce vláda jak ombudsmanovi, tak senátorům, kteří přišli s Iniciativou proti sKartám, tak předsedovi Národní rady osob se zdravotním postižením v ČR ukázat vztyčený prst s tím, co si všichni tito mohou?

Ostatně ministr Kalousek se již v tom smyslu, že Krása mu může být ukradený, vyjádřil. Zkrátka, zvykejme si, že vláda ví nejlépe, co je pro nás dobré, a opozice je tou zlou, která hatí skvělé počiny, díky nimž se nepřiblížíme Řecku. Této rétorice ale už věří snad jen málokdo.

Faktem je, že během vlády Petra Nečase se zhoršila dostupnost a kvalita péče handicapovaným osobám, na sociální pracovníky byly vytvářeny enormní tlaky, aby přešly na "nový systém" -- a celková úroveň do té doby relativně fungujícího sociálního systému šla dolů. Za takovýto stav sociálních služeb se stydím.

O to dojemnější je, když se ti, kdo vládu pomáhají držet u moci, rozčilují nad stavem, kam jsme došli.

Jako například Dagmar Navrátilová z nevoleného subjektu LIDEM: "Škrty v tak citlivé sociální sféře jsou absolutně nepřijatelné už proto, že v oblasti péče o ohrožené děti bychom měli zachovat pestrost výběru možných řešení. Ministerstvo práce a sociálních věcí by si toho mělo být vědomo, bohužel, není tomu tak. Považuji skutečně za nutné, už po skandálu s opožděnou výplatou dávek, abychom v rámci koalice urychleně vytvořili pracovní skupinu, která se bude zabývat ucelenou a smysluplnou sociální politikou."

Další žena, která patrně nepostřehla, kdo s kým vytvořil koaliční vládu, Lenka Kohoutová (poslankyně za ODS) se rozhodla, že bude bojovat s nepravostmi na MPSV ČR. Že by za vše mohla TOP09? A jak se ODS bila za práva sociálně slabých - za práva občanů ČR, kteří jsou této vládě vydáni na milost a nemilost?

Samostatnou kapitolou je potom tzv. důchodová reforma, která v dnešních třicátnících a čtyřicátnících přílišné naděje na klidné stáří vyvolávat nemůže.

Sečteno podtrženo, ti, z kterých nic nekouká, byli hozeni přes palubu. Na takové lodi je však člověku stydno plout. Navíc lze očekávat, že dříve či později hrdě plující loď narazí na špičku ledovce a bude následovat osud Titanicu. Na těchto základech totiž nic trvalejšího budovat nelze. Zřejmě se o tom musíme přesvědčit jak doma, tak v Evropské unii. Škoda jen, že se vždy čeká až na silný náraz -- a až do potopení se tančí a hraje.

Odkaz: Vystoupení Václava Krásy z 1. 2. 2013 ZDE

0
Vytisknout
7001

Diskuse

Obsah vydání | 4. 4. 2013