Gareth Porter o překroucených zpravodajských informacích ze Sýrie

4. 9. 2013 / Karel Dolejší

čas čtení 5 minut

Investigativní novinář a historik Gareth Porter předložil podrobnou analýzu amerických zpravodajských informací používaných k ospravedlnění útoku proti Sýrii. Ta identifikuje řadu anomálií, které naznačují, že s těmito podklady něco není v pořádku. Následující text shrnuje v bodech hlavní Porterovy námitky.

  • Deklasifikované shrnutí zprávy publikované 30. srpna používá tentýž zavádějící jazyk, jako v minulosti materiály použité k odůvodnění invaze do Iráku. Nezveřejněné odposlechy syrské vojenské komunikace, o nichž hned několik zdrojů tvrdí, že jsou ve skutečnosti izraelského původu, jsou vydávány za vlastní americké informace, ačkoliv je prakticky vyloučeno, aby to byla pravda. To vyvolává vážnou otázku ohledně integrity celého dokumentu, protože Izrael má zájem zatáhnout USA do intervence v Sýrii a není možno přistupovat nekriticky k údajům, které předal.
  • Ale i kdyby odposlechy byly autentické, jejich popis je zřejmě zavádějící a tendenční. Tvrdí se, že byl zachycen "panický" telefonní rozhovor zjišťující, zda jednotka X syrské armády (nemohla to být "155. brigáda 4. obrněné divize" - pozn. KD) nasadila chemické zbraně, avšak vůbec se nezmiňuje o obsahu obdržené odpovědi. (Pokud by útok syrská armáda nespáchala, ačkoliv má ve výzbroji chemické zbraně, co jiného by se dalo čekat než "panické" ověřování skutečnosti, že to k čemu došlo není výsledkem činnosti vlastních jednotek? - KD.) Kdyby důstojník na druhém konci linky útok potvrdil, nepochybně by se to stalo hlavním bodem zprávy. Avšak ta je postavena pouze na tvrzení, že nejmenovaný syrský velitel "panicky" zjišťoval u svého podřízeného, zda nasadil chemické zbraně.(Kdyby tento velitel útok nařídil, jaký by měl vlastně důvod k podobnému telefonátu? - KD.)
  • Zpráva dále tvrdí, že se zmíněný velitel obával zjištění inspektorů OSN. Avšak ještě 23. srpna OSN váhala, zda má své inspektory do Gúty z bezpečnostních důvodů vůbec pustit, 24. srpna byla předána oficiální žádost syrské straně a do 24 hodin byl obdržen souhlas s inspekcemi. Co tedy vlastně znamená obrat, že syrský velitel měl "starost ohledně inspektorů OSN" ("concerned with the U.N. inspectors")? Chtěl, aby se na místo útoku nedostali? Nebo naopak chtěl, aby se tam dostali? Britská JIO konstatuje, že na straně syrské vlády chyběl zřejmý politický nebo vojenský "spouštěč", který by vysvětloval provedení chemického útoku...
  • Další zavádějící část zprávy se týká popisu dat z amerických družicových a signálních zpravodajských zdrojů (SIGINT), které údajně tři dny předem zaznamenaly aktivitu v syrských instalacích využívaných k výrobě chemických zbraní. Avšak o čem tato zjištění vlastně hovoří, pakliže zde opět chybějí konkrétní jména a popis toho, co se mělo údajně dít? Nakonec administrativa sama připustila, že vlastně nezaznamenala nic neobvyklého, ale teď najednou mají táž data potvrzovat přípravu útoku. Aktivity, které jsou konkrétně popsány - pokud jsou popsány správně - nedokazují, že se syrská armáda chystala na chemický útok, který sama provedla.
  • Nejrozsáhlejší pochybnosti vzbuzuje podle Portera samotný údajný chemický útok. Konzultoval řadu expertů na chemické zbraně a konstatuje, že u zasažených obětí prakticky úplně chybí některé typické symptomy (zvracení), poměr přeživších a zemřelých je s ohledem na hypotézu o nasazení nervově paralytického sarinu příliš velký (asi 10:1) a většina osob zachycených na virálně šířených videích syrské opozice vůbec nevykazuje symptomy spojované s nasazením chemických zbraní. Na přímých záběrech lékařský personál ošetřuje oběti útoku bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, ale přesto sám bezprostředně nevykazuje žádné symptomy zasažení chemickými zbraněmi. Zprávy o tom, že několik lékařů následně zemřelo, jsou založeny pouze na neověřitelných tvrzeních syrské opozice. Americký expert Dan Kaszeta pochybuje, že velký počet přeživších lze vysvětlit záměrně nízkou koncentrací sarinu, protože pokud už byly vyvolány symptomy, pobyt v zasažené oblasti by velmi rychle způsobil absorpci smrtelné dávky. Ale organizace Lékaři bez hranic hlásí 3 600 zasažených (u kterých výslovně uvádí, že nemůže potvrdit údajné neurotoxické symptomy) a jen 355 úmrtí.
  • Kaszeta dále tvrdí, že to co viděl nevysvětluje hypotéza o nasazení jakékoliv známé chemické bojové látky v koncentraci vhodné k vojenskému použití. Avšak americká zpravodajská komunita se těmito otázkami nezabývá a místo toho akceptovala "předběžný odhad" o počtu obětí (1 429, z toho 426 dětí), který ale evidentně není žádným "předběžným odhadem" - protože to by měl podobu přibližného odhadu pohybujícího se v určitém rozmezí podle navzájem se lišících údajů z různých zdrojů. (To co je zde použito naznačuje naopak nekritické přijetí údajů z jediného zdroje, které nebyly ověřovány - KD.)
  • Údaje o zbraních hromadného ničení jsou v USA analyzovány v Office of Weapons Intelligence, Nonproliferation and Arms Control (WINPAC) Center podřízeném CIA. Je to táž instituce, která v roce 2002 vyprodukovala překroucené materiály odůvodňující invazi do Iráku.

0
Vytisknout
9663

Diskuse

Obsah vydání | 6. 9. 2013